Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
242Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
unit 1 - pengenalan sistem perundangan di malaysia

unit 1 - pengenalan sistem perundangan di malaysia

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 33,137|Likes:
Published by faizahblue

More info:

Published by: faizahblue on Dec 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
 
P2114 /UNIT 1 / 1
Objektif am :
Mempelajari dan menjelaskanmaksud undang-undang dansistem perundangan di Malaysia
Objektif khusus :
Di akhir unit ini, andasepatutnya dapat :a.Mentakrifkan undang-undang dan sistemperundangan Malaysia.b.Menjelaskan pengaruh undang-undangInggeris ke atas perundangan Malaysia.
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
OBJEKTIF
UNIT 1
 
PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
 
P2114 /UNIT 1 / 2
c.Menyenaraikan sumber undang-undang diMalaysia yang merangkumi sumber bertulisdan tidak bertulis.d.Menerangkan institusi undang-undang yangterdapat di Malaysia.
1.0Pengenalan
Secara amnya tiada satu definisi khusus yang diterima umum berkenaan dengandefinisi undang-undang. Walau bagaimanapun, perkataan undang-undangdidefinasikan oleh Webster’s Dictionary sebagai semua peraturan yang berkaitandengan tingkah laku yang dibentuk dengan autoriti atau adat sesuatu kaum. MenurutYaqin (1996), kesemua pihak bersetuju jika dikatakan bahawa undang-undang adalahsatu set peraturan yang mentadbir tingkah laku dalam masyarakat.Mesej utama perundangan ialah untuk keadilan dan kepastian bahawa undang-undangtersebut adalah bersesuaian, diterimapakai dan dihargai oleh kita semua pada setiapwaktu.
1.1Sistem Perundangan Malaysia
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 
PENGENALAN SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
 
P2114 /UNIT 1 / 3
Secara asasnya, undang-undang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu undang-undang awam (
 public law
) dan undang-undang persendirian (
 private law
).
Undang-undang Awam
Undang-undang awam adalah undang-undang yangmentadbir tentang perhubungan di antara individu dan negeri. Undang-undang inidibahagikan kepada dua iaitu undang-undang perlembagaan yangmembincangkan tentang hak individu dalam negeri dan juga undang-undang jenayah yang membincangkan tentang berbagai jenis jenayah oleh individuterhadap negeri. Contoh undang-undang awam ialah undang-undang jenayah danundang-undang perlembagaan.
Undang-undang Persendirian
– Undang-undang persendirian ialah undang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan hubungan antara individu sepertihak-hak dan tugas sesama mereka. Undang-undang persendirian bertujuan untuk memberi pampasan kepada pihak yang teraniaya, agar harta dapat diperolehisemula daripada pihak yang melakukan kesalahan dan untuk melaksanakantanggungjawab. Contoh undang-undang persendirian ialah undang-undangkontrak dan juga undang-undang
tort.
Segai kesimpulannya anda boleh merujuk Rajah 1.1 di bawah.
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Undang-undangAwamUndang-undangPersendirianKontrakAjensi
 
JualanBarang- barangInsuransPerbankandanSuratcaraBolehniagaSewabeli
 
PerlembagaanJenayahPerkongsianHartabendaSyarikatKeluargaAmanah

Activity (242)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mia Mesi liked this
Nur Afiqah liked this
norzaidah82 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Raf Panic liked this
Yen Ru liked this
Yen Ru liked this
Nor Shera liked this
Yen Ru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->