Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kosmichka l'Zha 2-Desna Strana

Kosmichka l'Zha 2-Desna Strana

Ratings:
(0)
|Views: 822|Likes:
Published by Manchevsky Vlado
Instructions are made for reading of the actual writing and the book itself starts from the middle. The only thing that should be done ( for the Macedonian readers: font should be in MAC C Times or any available Cyrillic letters. Important: This book is not to be viewed under the age of 18! Секој што останува да живее на оваа планета е ништо друго до Грев! Животот е грев, нашата храна, љубовта што ја даваме, телото, се’ е грев! и никој не може да ме убеди во спротивното... -Манчевски Волтер Ал Хаким- Instructions are made for reading of the actual writing and the book itself starts from the middle. The only thing that should be done ( for the Macedonian readers: font should be in MAC C Times or any available Cyrillic letters. Important: This e-book is not to be viewed under the age of 18! Секој што останува да живее на оваа планета е ништо друго до Грев! Животот е грев, нашата храна, љубовта што ја даваме, телото, се’ е грев! и никој не може да ме убеди во спротивното... -Манчевски Волтер Ал Хаким-
Instructions are made for reading of the actual writing and the book itself starts from the middle. The only thing that should be done ( for the Macedonian readers: font should be in MAC C Times or any available Cyrillic letters. Important: This book is not to be viewed under the age of 18! Секој што останува да живее на оваа планета е ништо друго до Грев! Животот е грев, нашата храна, љубовта што ја даваме, телото, се’ е грев! и никој не може да ме убеди во спротивното... -Манчевски Волтер Ал Хаким- Instructions are made for reading of the actual writing and the book itself starts from the middle. The only thing that should be done ( for the Macedonian readers: font should be in MAC C Times or any available Cyrillic letters. Important: This e-book is not to be viewed under the age of 18! Секој што останува да живее на оваа планета е ништо друго до Грев! Животот е грев, нашата храна, љубовта што ја даваме, телото, се’ е грев! и никој не може да ме убеди во спротивното... -Манчевски Волтер Ал Хаким-

More info:

Published by: Manchevsky Vlado on Dec 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
11
 
 
22
Upatstvo za upotreba Br. 1
^itatelu, pogledaj dobro {to ti nudat pred i da pomisli{ ne{to da kupi{. Da po~neme odsamiot po~etok... Sigurno se pra{uva{ {to ozna~uva natpisot na naslovnata strana
XXXXXXXXX'XX ".
Imeto na deloto }e go pro~ita{ taka {to }e ja zeme{ knigata vo race i }e ja odnese{istata pred ogledalo. Vo toj mig }e go dobie{ i naslovot na ovoa delo. Knigata e podelena nadve idealni polovini od 66 strani i po`elno e da se ~ita od sredinata kon kraevite, poto~no odlevata sredina kon po~etokot i od desnata sredina kon krajot. Kako i da e, ne postoi nikakvarestrikcija za na~inot na koj }e odlu~i{ da ja ~ita{ knigava ako ve}e si spremen.
Za onoj {to }e go ponudi ovoj produkt na lice pomlado od 18 godini, predvideni se najstrogi merki na sankcii kako i planirana kazna so " vo vremetraewe oeden protiv liceto {to go po~inilo ovoj nezakonski i protiv priroden akt.
Kaznata }ebide pravosilna so samiot ~in na predavawe na ova delo vo racete na neiniciraniot ili namaloletnikot. Onoj {to pak nekoga{ }e uspee da ostvari profit od ovaa kniga, a istiot (profitot) da ne go vrati povtorno vo komunikacija so umetnosta na prirodata }e bide kaznet nana~in nemu, i samo nemu poznat. Sekoja koincidencija i igra na broevite e sosema slu~ajna i beznikakva intencija, u{te pomalku ima nekakvo skrieno zna~ewe
.
Site karakteri vo ova delo seizmisleni
. Sekoja koencidencija so nekoj realen nastan, li~nost, vreme e slu~aen. Edinstvenite  realni lica koi {to se pojavuvaat vo izdanievo, se tie {to se naglaseni vo fus-notite. U`ivaj vo grevot na ~itaweto...
 
33
Koga samo }e pomislam deka tolku mnogu ne{ta na planetava nikoga{ nema da ja zdogledaat svetlinata na denot, moeto srce e ispolneto so golemo olesnuvawe i bezmalku radost.Ovoj obid da napravam ramnote`a vo nemilosrdnosta na toa {to bi mo`ele da go n-re~eme" moderna literatura na ni{to`nicite i neosvestenite", dobiva dimenzii na zbir od paranoi~ni zabele{ki koi te`neat kon toa da go predizvikaat {undot na du{ata i qubovta vo edno. Alhemijata na govorot sodr`i ednostaven jazik na izrazuvawe koj {to podrazbira otrov za sekoe provincisko miqe. Toa pak samo po sebe ozna~uva raspetie i ne-tolerantnost kon Tvorecot i samo-krunisuvawe na gluposta kako kralstvo... Mojata inspiracija be{e tokmu neinventivnosta na modernite pisateli i politi~ari,ili da otidam u{te podaleku vo drskosta : golemata du{a na svesta i otvorenosta na sekoj mal etnikum koj {to opstojuva vo ovoj mikro sistem na paganski rituali za koi nikoj {to `ivee na ovaa mala geografska po~va i ne e svesen. No,( se razbira so cel respekt kon patriotskoto ~ustvo) ima daleku potoleranten odnos kon se toa {to nekoi go narekuvaat "masa na kriti~ni delanija".Sakav da ostanam takov kako {to sum i da go izvrtam siot svet na mene, sosema iskreno i bez tendencija. Da go napudram nosot, so edno "malku" od kosmi~ki zape~atenata mudrost ; koja isceluva so samata svoja raritetnost na postoeweto. Raskazite se pokrieni so na momenti ta`en ko{mar, za ve}e na samiot kraj da dobijat forma na virtuelni ispovedi na nekolkute karakteri koi se projavuvaat kako vistina vo ovoj sega{en i onoj iden svet na ve~nata cikli~na misla na sekoja edinka vo ovoj tiranski izmet na kreativna nema{tina. Materijalot e sozdaden vo vremenski interval od 1996 do 2003 godina i- e samo mal obid da se napravi ne{to po-~ove~no i poblisko do vremeto na golemiot de-fit na idealizmot od strana na materijalizmot.Ova e ne{to kako moj mal doprinos za borbata na site mentalni invalidi, koi {to re`imite i op{tesvata }e gi zamenat so al~ni glavi, `elni za simplificirano defecirawe na nekolku  re~enici. Koi {to ( re~enici), }e treba da imaat smisla kolku i re~enicite- na nekolkute {to }e go obezbedat oreolot na slavata "vo imeto na Boga".Iako vo nivnata yverska priroda postoi edinstveno `elba za sebe-glorificirawe, so golema potreba na samo-doka`uvawe- praznewe i polnewe, na edna esencija koja otsekoga{ se narekuvala @ivot... A, tokmu toa e i ovoa delo. De-mistificirawe na svetot vo koj {to `iveeme ; kr{ewe na site mo`ni tabua ; Krstosuvawe vo ednostavnosta na postoeweto, i somne`ot kon se-~ove~kata povrzanost so bedata na golotijata. Koja {to sekogo na samiot kraj go doveduva do ladniot dopir na mrazot, koj {to pak proizlezen od elementot voda stanuva i oru`je. Edinstvenosta {to se javuva pri povtornoto zagrevawe e reverzibilniot proces koj se narekuva : Qubov. Tajnata nad tajnite mo`e da bide sovladana samo so koli~estvoto na isfrlenata qubov -(triewe), i toga{ oru`jeto po~nuva da se topi za da povtorno se stvrdne - Mraz-Voda-Kristal.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Klaudija Kondovska liked this
Alex Bukarski liked this
Ile Milevski liked this
jlivaja@gmail.com liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->