Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SAP Query Tutorial Documentation | http://sapdocs.info/

SAP Query Tutorial Documentation | http://sapdocs.info/

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 4,452|Likes:
Published by yzmercan
DOWNLOAD THIS SAP QUERY TUTORIAL DOCUMENT FROM http://hotfile.com/dl/21420011/79deb4c/SAP-Query-Guide.rar.html

Want to get more SAP related documents ?
visit http://sapdocs.info
DOWNLOAD THIS SAP QUERY TUTORIAL DOCUMENT FROM http://hotfile.com/dl/21420011/79deb4c/SAP-Query-Guide.rar.html

Want to get more SAP related documents ?
visit http://sapdocs.info

More info:

Published by: yzmercan on Dec 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

 
 
TAMK
University ofApplied Sciences
Business SchoolF
INAL
T
HESIS REPORT
 
SAP QUERY REPORTING TOOLSMaria Kangasniemi
International BusinessJanuary 2009Supervisor: Dr. Anasse Bouhlal
T
AMPERE
2009
 
1
 
TAMK University of Applied Sciences
 ___________________________________________________________________________ 
Author(s)
Maria Kangasniemi
Degree Pro-gramme(s)
International Business
Title
SAP Query Reporting Tools
Month and year
01/2009
Supervisor
Dr. Anasse Bouhlal Pages: 93
I.
 
Abstract
Knowledge is power. However, in order to enable the companies to maximize the benefitsfrom it, the data has to be presented in a comprehensive way. Humongous flows of data isgenerated every day, and then stored in various databases and folders. The challenge is toretrieve the essential data, transform it into a useful knowledge. As the company has the re-quired knowledge, it is able to make useful strategic decisions to remarkably improve its ac-tivities.Vaahto Roll Service Inc, a Finnish company operating in the paper industry, has faced thesame challenge. It implemented the MySAP Business Suite application, allowing the com- pany to make proactive, knowledge-driven decisions to speed up and optimize its processes.All the data is stored in this integrated system. So the data exist, but how can we retrieve itfrom the system and eventually present it in a comprehensive way, in order to get most out of it?This paper makes an expedition to the electric data repository of the company, the data ware-house, possessing an objective to extract the desired, hidden data from the system and finallyrepresent it on a single report. A specific focus will be on the SAP Query-tool; blessing for those you do not have the talent to utilise the complicated ABAP-coding. SAP Query toolsenable the end-user to select desired data from the system, make simple calculations and then present this data on a report. But is the Query tool powerful enough to correspond to the de-manded requirements?Illustrated by a case study and screenshots, the paper explains how, when and by whom thequery-function is used, what possibilities it offers, what other options it has and finallyevaluates the pros and cons of the tool. The acquired information will later be applied toother processes, possessing an objective to speed up the evaluation of the duration of the processes, calculations of their costs, and to further provide the customers more accurate in-formation.
Keywords
ERP InfoSet Query tools Reporting SAP
 
2 
T
AMPEREEN
 
AMMATTIKORKEAKOULU
 
 ___________________________________________________________________________ 
Tekijä(t)
Maria Kangasniemi
Koulutusohjelma(t)
Kansainvälinen kauppa
Opinnäytetyön nimi
SAP Query Reporting Tools
Työn valmistumis-kuukausi ja -vuosi
01/2009
Työn ohjaaja
Dr. Anasse Bouhlal
Sivumäärä:
93
II.
 
Tiivistelmä
Tieto on valtaa, mutta jotta yritykset voivat maksimoida sen tarjoaman hyödyn, on data esi-tettävä ymmärrettävällä tavalla. Valtava määrä tietoa tuotetaan joka päivä, ja varastoidaansitten yritysten lukuisiin kansioihin ja tietokantoihin. Haaste on etsiä oleellinen tieto järjes-telmistä, ja muuttaa sitten nämä dataryöpyt hyödylliseksi tiedoksi. Kun yrityksillä on tarvit-tavat tieto, voi johtoporras tehdä sen perusteella strategisia päätöksiä parantaakseen huomat-tavasti toimintojaan.Vaahto Roll Service Oy, suomalainen paperialan yritys, on kohdannut saman haasteen. Yri-tys käyttöönotti MySAP Business Suite sovelluksen, mahdollistaakseen ennakoivan, tietope-räisten päätösten teon, jonka tarkoituksena on prosessien nopeuttaminen ja optimointi. Kaik-ki data on varastoitu tähän integroituun järjestelmään. Data on siis olemassa, mutta kuinkakaivaa se järjestelmästä ja lopulta esittää se ymmärrettävällä tavalla?Tämä työ tekee tutkimusmatkan yrityksen sähköiseen tietovarastoon, päämääränään kaivaahaluttu, piilossa oleva data järjestelmästä ja esittää se yhdellä raportilla. Erityinen huomiokeskittyy SAP Kysely-työkaluun, joka mahdollistaa halutunlaisten raporttien luonnin ilmanmonimutkaista ABAP-koodausta. Kysely-työkalu on monipuolinen työkalu, mutta onko setarpeeksi tehokas vastatakseen yrityksen tarpeisiin?Tapaustutkimuksen ja ruutukaappausten siivittämänä paperi selittää kuinka ja keiden toimes-ta Kysely-toimintoa käytetään, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa, mitä muita vaihtoehtoja silleon ja lopulta arvioi työkalun hyviä ja huonoja puolia. Saatu tieto sovelletaan myöhemminmuihin prosesseihin, tarkoituksena nopeuttaa prosessien keston arviointia, niiden kustannus-laskentaa, sekä tarjota asiakkaille tarkempaa tietoa tulevaisuudessa.
Avainsanat
ERP Infojoukko Kysely-työkalut Raportointi SAP

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sunandoghosh liked this
seenusrinivas liked this
iftikhar_abid liked this
Sunil Peddi liked this
xcekax_net1666 liked this
anjan01 liked this
canayat liked this
Madhu Sudhan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->