Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rokok Satu Kajian Hukum

Rokok Satu Kajian Hukum

Ratings: (0)|Views: 208 |Likes:
Published by ibnzul

More info:

Published by: ibnzul on Dec 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

 
Rokok : Satu Kajian Terhadap Hukum.
1.
Hadith
 َ ﺑﺰﻟا ﻲِ ﺑَأ ْﻦَ ﻋﻲِ ﺋاَﻮَ ﺘْ ﺳﺪﻟاٍمﺎَ ﺸِ ھ ْﻦَ ﻋٍمﺎَ ﺸِ ھُﻦْ ﺑُﺮﯿِ ﺜَ ﻛ ﺎَ ﻨَ ﺛﺪَ ﺣَﺔَ ﺒْ ﯿَ ﺷ ﻲِ ﺑَأُﻦْ ﺑِﺮْ ﻜَ ﺑ ﻮُ ﺑَأ ﺎَ ﻨَ ﺛﺪَ ﺣَلﺎَ ﻗٍﺮِ ﺑﺎَ ﺟ ْﻦَ ﻋِﺮْ ﯿ
 
َأْﻦَ ﻋَﻢ ﻠَ ﺳَوِْ ﯿَ ﻠَ ﻋُﻰ  ﻠَ ﺻِُلﻮُ ﺳَر ﻰ َ ﮭَ ﻧِهِﺬَ ھْﻦِ ﻣَﻞَ ﻛَأْﻦَ ﻣَلﺎَ ﻘَ ﻓ ﺎَ ﮭْ ﻨِ ﻣ ﺎَ ﻨْ ﻠَ ﻛَ ﺄَ ﻓُﺔَ ﺟﺎَ ﺤْ ﻟا ﺎَ ﻨْ ﺘَ ﺒَ ﻠَ ﻐَ ﻓِثاﺮُ ﻜْ ﻟاَوِﻞَ ﺼَ ﺒْ ﻟاِﻞْ ﻛ ُﺲْ ﻧِْﻹاُْ ﻨِ ﻣ ىذَ ﺄَ ﺘَ ﯾ ﺎ ﻤِ ﻣ ىذَ ﺄَ ﺗَﺔَ ﻜِ ﺋَﻼَ ﻤْ ﻟانِﺈَ ﻓ ﺎَ ﻧَﺪِ ﺠْ ﺴَ ﻣﻦَ ﺑَﺮْ ﻘَ ﯾَﻼَ ﻓِﺔَ ﻨِ ﺘْ ﻨُ ﻤْ ﻟاِةَﺮَ ﺠ ﺸﻟا
 
Telah menceritakan kepadakami Abu Bakar Bin Abi Syaibah, telah menceritakankepada kami Kathir Bin Hisyam daripada Hisyam Al Dastawai, daripada Abi AlZubair, daripada Jabir berkata: Rasulullah s.a.w melarang makan bawang merah dan bawang muda. Oleh kerana terpaksa memakannya lalu kami makan. Kemudian baginda bersabda: Sesiapa yang makan dari pohon yang tidak sedap ini iaitu berbau busuk maka janganlah dia mendekati masjid kami kerana para Malaikat juga akanterhidu bau busuk (terganggu)sebagaimana manusia.
2.
Takhrij Al Hadith :
Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, KitabMasjid dan Tempat Solat, bab Larangan orang yang makan bawang putih,bawangmerah, bawang muda atau yang seumpama dengannya yang mempunyai bau busuk dari pergi ke masjid sehinggalah hilang bau tersebut atau orang itu dikeluarkan darimasjid.Jilid 3 muka surat 188.
 
3.
Fiqh Al Hadith :
Hadith yang diriwayatkan oleh Jabir ini menerangkan bahawa Rasulullah SAWmelarangseseorang yang makan bawang supaya tidak mendekati masjid.Di sini sayadatangkan beberapa hadith lain yang menunjukkan larangan terhadap pemakan bawang daripada mendatangi masjid.
Hadisriwayat Ibnu Umar ra berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. dalam perangKhaibar pernah bersabda : Barang siapa yang telah makan buahini (bawang putih),maka janganlah ia memasuki masjid. (Sahih Muslim No.870)
Hadis riwayatUmar bin Khathab ra berkata : Wahai manusia, sungguh kalian sukamakan dua pohon yang menurutku adalah pohon yang jelek, yakni bawang merah dan bawang putih. Aku menyaksikan sendiri Rasulullah saw. ketika mencium bau dua pohon itu dari seseorang di masjid, beliau menyuruh orang itu keluar ke Baqi. Barangsiapa yang ingin makan, maka hendaklah dimasak terlebih dahulu. (Shahih Muslim No.879)Hadith-hadith ini bukanlah menunjukkan larangan memakan buah bawang dan yangseumpama dengannya,tetapi ia hanyalah larangan (pemakan bawang) daripadamendekati masjid. Sepertimanaperistiwa tatkala dihadirkan kepada Nabi S.A.W. bekasberisi sayur-sayuran dan biji-bijian hijaulalu bagindamendapati baunya yangtidak sedap. Maka baginda memerintahkan agar didekatkan kepada para sahabat yanghadir di sisinya. Tatkala orang yang hadir di situ melihat ketidaksukaan baginda, iamengira hal itu diharamkan lantas ragu untuk memakannya. Kemudianbaginda
 
memberitahukepadamerekabahawa makanan itu tidaklah diharamkan danketidaksukaannya bukan bererti kerana ia haram dimakan.Lalu bagindamemerintahkan agar memakannya dan memberitahukepada merekabahawa yangmencegahnya daripada memakannya hanyalah kerana bagindasedang mengadakanhubungandengan Rabbnya dan bermunajat dimana tidak seorang pun yang dapatsampai kepada tingkatan itu. Oleh sebab itu, wajib bagi bagindauntuk berada dalamkeadaanyang paling baik di kala melakukan ibadahkepada Rabb SWT.Hadith yang diriwayatkan oleh Umar juga“Barang siapa yang ingin makan, makahendaklah dimasak terlebih dahulu”menjadi dalil bahawa bawang tidak haram untuk di makan.Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah al-Nawawi ‘Ala Muslim juga menyatakan bahawa hadith ini adalah dalil terhadap larangan pemakan bawang dan yangseumpama dengannya untuk memasuki masjid kerana ianya adalah tempat paramalaikat.Perlu kita fahami di sini bahawa larangan ini bukan sahaja dikhususkan kepada pemakan bawangtetapi juga kepada mereka yang makan buah-buahan mahupun ulamyang menghasilkan bau busuk seperti durian, petai,jering, dan seumpama dengannya.Larangan ini adalah bertujuan untuk memelihara kesucian dan keharmonian masjid.Islam menggalakkan umatnya supaya mendatangi masjid dalam keadaan yang bersih,cantik, dan memakai wangi-wangian. Allah Swt. berfirman :

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kartina Aj liked this
yanuardp liked this
gendranansa liked this
mochkoesnadi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->