Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Versmondó / XVII. évfolyam / Ősz

Versmondó / XVII. évfolyam / Ősz

Ratings: (0)|Views: 2,005 |Likes:
Published by Versmondó

More info:

Published by: Versmondó on Dec 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2012

pdf

text

original

 
XVII.
ÉVFOLYAM
2009.
ÖSZ
 
versmondó
TANULMÁNYOK
ÁghIstn1944.okbervége
Akkor
arépaföldöndolgoztunkmindahányan,tköznap,gisünnepvoltaz
e s ő si d ő b e n ,
hogygrevalaraegyüttanagycsaládban,tyáméskét
n ő v é r e m
közelébenlehettem,mertvisszaadta
ő k e t
azalmamáter,Pápa,ÉrsekújvárésVeszprém,abosszünetre,snekemsekelletjárnom,otthoniiskonkatkatonák,menekültekszámárafoglaltákle.
Ahogya
marharépáksokaságát
csiráztuk,
én
csak
azapraját,mertnembírtammégkilóssal,megjelentakisbíró,parancs,hogyegycsaládotszállásolnakbehozzánk,akiktízenisvoltak,feketersonyruhásemberés
n ő k
utánakicsikcsutkabaval,ámarranememkszem,
hovafértek
aházban,amígtovábbnemálltakabehemótlovakkal,hosseksszekéren.Senkisemondta,honnanésmiértmenelnekamifalunkonát,s
miért
bajaz,ha
svábok,
csakhogya
D é l v i d é k r ő l ,
demelyikútonttek,slátták-e,amittudninkakrónikából,jöttek-e,mint
afoglyok
Cservenkániskereszl,megszálltak-e,mintlunk,éppSzentkirályszabadján,amunkatábormellett,aholmásmiatt
ű z ö t t
század
pihent,smintfalkahajszoltanelporoszlt.Azitthiányzórfi,amott
ő r e
tanaz
e r ő l t e t e t t
menetnek,melyasemmibemarsol,ahogyRadnótiMikósélte,srazglednicávalértetodtról,pontosanmivoltakkor,feszül.minthúr,hapattan,atestakölteményben,tarkólövésrebukva,sazÍgyvégzedhátteis,arralkevert
v é r t ő l f O l s e j l ő
e l ő é r z e t ,
valóralik,
r
mégbesemvetkezik.zbenazoktalannép
jámbor
vigánvégigfOldönfutókvonszoljákléptükgtelenhosst,ittabácskaikislánycsutkabatfélti,sa
k ö l t ő
meghal,versben
r
Szentkirályszabadján,
országútikeresztekbólintanakmosan,haaszekérenbiccent,skkenanyaklottteste,kiáradMindenszenteklassú
litániája,
Halottaknapigyertyákgyulladnaktte.
S
ahogyavalóságbólkitetsziktosom,egyélny
s z ö r n y ű
képe
jelenik
meg
e l ő t t e m ,
amegfeszítettKrisztusttomrgaplakáton,rajzsgekkelafüstöskocsmafalára
t ű z v e ,
Nekáromkodj!
-
éslegyeklepik,mintlépesmézet,én
pedig
lnaszorppel,hajcsár-éskocsisformaidegenekköztállok,akkormégaligfélve,inkább
csak
meglepetten,ártatlancsodálkoztam.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sarkad liked this
sarkad liked this
sarkad liked this
Melinda Tokes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->