Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raport Manipulare FINAL

Raport Manipulare FINAL

Ratings:
(0)
|Views: 453|Likes:
Published by Ana Herman

More info:

Published by: Ana Herman on Dec 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
 
Bucure
ş
ti, str. Atena nr. 11, sector 1Tel. 230. 24.34, 230.24.74, 231.55.22, fax: 231.55.23, site: www.fisd.ro,email: isd@rdsmail.ro
 
Raport de analiz
ă
politic
ă
 
Analiz
ă
privind manipul
ă
rile în campaniile electorale
Bucure
ş
ti8 Decembrie 2005
 
 2
CUPRINS
I. Cadrul conceptual-metodologic
a) Comunicare, persuasiune, manipulare b) Argumenta
ţ
ii
ş
i strategii de comunicare manipulativec) Manipularea prin sondajed) Manipularea în politic
ă
 
II. Manipularea în campaniile electorale din România
a) „B
ă
t
ă
lia sondajelor” b) Campania „telefoanelor otr 
ă
vite”c) Teza „partidului-stat”d) Coali
ţ
ia Român
ă
pentru un Parlament Curate) Retragerea lui Theodor Stolojanf) Teza fraud
ă
rii alegerilor g) Campania „mesajelor otr 
ă
vite”h) Tactica „m
ă
rturisirii
ş
i poc
ă
in
ţ
ei”i) Campania Armaghedoanelor  j) „Laptop-ul lui Miron Mitrea”
 III. Modalit
ăţ
i de prevenire
ş
i contracarare a manipul
ă
rii: recomand
ă
ri
a) Educa
ţ
ia
ş
colar 
ă
 
ş
i avertizarea public
ă
  b) Codul deontologic privind comunicareac) Sanc
ţ
ionarea legal
ă
a manipul
ă
rii
ş
i ap
ă
rarea transparen
ţ
ei încomunicarea public
ă
 d) Garantarea transparen
ţ
ei
ş
i combaterea conflictului de interese încazul ONG-urilor f) Reglementarea
ş
i monitorizarea public
ă
rii sondajelor de opinie
 
 3
 Analizând campaniile electorale desf 
ăş
urate în România în ultimii 15 ani, observatoriivie
 ţ 
ii politice din România au remarcat c
ă 
unele dintre deciziile
 ş
i schimb
ă 
rile politiceau fost generate de actori care au recurs la diverse forme ale manipul 
ă 
rii. Institutul „Ovidiu
Ş 
incai” î 
 ş
i propune prin prezentul raport s
ă 
analizeze diversele tipuri de ac
 ţ 
iunide manipulare care au avut loc în campaniile electorale, focalizându-
 ş
i aten
 ţ 
ia asupraanului electoral 2004. Consider 
ă 
m c
ă 
acest demers este strict necesar, deoarece scena politic
ă 
româneasc
ă 
a ajuns s
ă 
fie dominat 
ă 
de utilizarea metodelor manipulatorii încomunicarea public
ă 
. Efectele unei asemenea situa
 ţ 
ii pot fi dramatice pentru democra
 ţ 
ie,deoarece submineaz 
ă 
încrederea cet 
ăţ 
enilor în autoritatea public
ă 
 , generând neîncredere, pasivism, dar 
 ş
i poten
 ţ 
iale reac
 ţ 
ii violente de revolt 
ă 
împotriva întregiiclase politice.
I. Cadrul conceptual-metodologic
a) Comunicare, persuasiune, manipulare
Dintre numeroasele defini
ţ
ii ale comunic
ă
rii o prelu
ă
m, cu func
ţ
ieopera
ţ
ional
ă
, pe cea mai simpl
ă
: „un proces prin care un emi
ţă
tor transmiteinforma
ţ
ii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asuprareceptorului anumite efecte” (cf. J.J. Van Cuilenburg,
Ş 
tiin
 ţ 
a comunic
ă 
rii
).Aceast
ă
defini
ţ
ie ne indic
ă
faptul c
ă
utilizarea limbajului serve
ş
te la realizareascopurilor indivizilor.
Comunicarea
este în esen
ţă
un comportament orientat spremodificarea comportamentului interlocutorului.Persuasiunea
ş
i manipularea sunt dou
ă
forme ale comunic
ă
rii.Prin
persuasiune
se în
ţ
elege ac
ţ
iunea de a convinge pe cineva s
ă
ac
ţ
ionezeîntr-un anumit mod, folosind ra
ţ
ionamente corecte. Un rol important în persuasiune este de
ţ
inut de procesul ra
ţ
ional de argumentare.
Manipularea
este ac
ţ
iunea de influen
ţ
are prin mijloace neviolente aop
ţ
iunii unor persoane individuale
ş
i grupuri de persoane, astfel încât acestea s
ă
 cread
ă
c
ă
ac
ţ
ioneaz
ă
pe baza realit
ăţ
ii
ş
i pornind de la premise corecte, conformideilor 
ş
i intereselor proprii. Diferen
ţ
a dintre persuasiune
ş
i
argumentarea de tipmanipulativ
este c
ă
ultima imit
ă
logica
ş
i, teoretic, se adreseaz
ă
ra
ţ
iunii, dar abuzând de rela
ţ
ia logic
ă
 
ş
i for 
ţ
ând silogismul, denatureaz
ă
ra
ţ
ionamentul. Subaparen
ţ
a unei demonstra
ţ
ii corecte se ajunge la o concluzie fals
ă
. Aceasta se ob
ţ
ineîn special prin recurgerea la manevre - de natur 
ă
logic
ă
sau psihologic
ă
- care îlfac pe manipulat s
ă
confunde premisele, substituindu-le pe cele adev
ă
rate cu unelefalse, ori s
ă
apeleze la leg
ă
turi cauzale aberante.
Manipularea reprezint
ă
oform
ă
patologic
ă
a comunic
ă
rii
.În literatura de specialitate manipularea este în
ţ
eleas
ă
ca o ac
ţ
iune demodificare a pozi
ţ
iilor, normelor sociale, st
ă
rii mentale, a universului de credin
ţ
e
ş
i convingeri al celui supus ei. Scopul manipul
ă
rii este suscitarea de reac
ţ
iiafective puternice - ur 
ă
, loialitate, speran
ţă
etc. - care s
ă
determine luarea de c
ă
trecei manipula
ţ
i a unor decizii favorabile manipulatorului.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dorel Mocanca liked this
Wox Ginger liked this
Larisa Lupu liked this
bogdan4b liked this
andreimitrache liked this
presttige liked this
svayambhu liked this
Ghenadie Donos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->