Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
181Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh HTML Va Javascript

Giao Trinh HTML Va Javascript

Ratings: (0)|Views: 16,034|Likes:
Published by kimjungun
Chúc các bạn thành công !
Chúc các bạn thành công !

More info:

Published by: kimjungun on Dec 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
VIETHANIT
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1................................................................................................................................1GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................................................1Các ngôn ngữ đánh dấu dùng cho thiết bị điện tử...................................................................1 Ngôn ngữ đánh dấu thiết bị cầm tay...................................................................................1 Ngôn ngữ đánh dấu vô tuyến..............................................................................................1 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản thu nhỏ...........................................................................1Các ngôn ngữ đánh dấu văn bản ứng dụng Web....................................................................2 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản........................................................................................2 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng...............................................................................................2 Ngôn ngữ XHTML.............................................................................................................2 Ngôn ngữ DHTML.............................................................................................................3 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML).............................................................................3Giới thiệu HTML................................................................................................................3Đặc điểm của HTML..........................................................................................................4Cấu trúc của một tài liệu HTML.........................................................................................5Qui trình tạo một tài liệu HTML.........................................................................................6CHƯƠNG 2................................................................................................................................8CÁC THẺ CƠ BẢN TRONG HTML........................................................................................8Thẻ và các thuộc tính của thẻ..................................................................................................8Các thẻ cơ bản trong HTML...................................................................................................9Thẻ xác định văn bản HTML..............................................................................................9Thẻ xác định phần đầu cho trang web.................................................................................9Thẻ xác định tiêu đề cho văn bản HTML...........................................................................9Thẻ xác định các danh mục trang web.............................................................................10Thẻ tạo danh sách..............................................................................................................11Thẻ tạo danh sách không thứ tự....................................................................................12Thẻ tạo danh sách có thứ tự..........................................................................................14Thẻ xác định văn bản trang web...................................................................................19Thẻ tạo đường thẳng.........................................................................................................19Thẻ xác định dòng chú thích.............................................................................................21Các thẻ vận dụng với văn bản...............................................................................................21Thẻ vận dụng cho kiểu chữ...............................................................................................212.3.1.1 Làm chữ đậm.....................................................................................................212.3.1.2 Làm chữ in nghiêng.........................................................................................222.3.1.3 Thay đổi kích thước chữ...................................................................................232.3.1.4 Tạo dòng chữ thấp.............................................................................................232.3.1.5 Tạo dòng chữ cao..............................................................................................242.3.1.6 Gạch ngang và gạch dưới chữ...........................................................................252.3.1.7 Tạo chữ dạng riêng............................................................................................252.3.1.8 Tạo dạng chữ bị xoá..........................................................................................252.3.1.9 Tạo dạng chữ chèn vào.....................................................................................25Thẻ vận dụng cho hiệu ứng font chữ................................................................................252.3.2.1 Chọn font chữ cho văn bản...............................................................................252.3.2.2 Đổi cỡ chữ văn bản...........................................................................................262.3.2.3 Chọn cỡ chữ mặc định......................................................................................272.3.2.4 Đổi màu chữ......................................................................................................272.3.2.5 Làm chữ nhấp nháy...........................................................................................27Thẻ vận dụng trình bày trang Web........................................................................................27Lựa chọn màu nền.............................................................................................................27
HTML JavaScript Trang i
 
VIETHANIT
Lựa chọn hình ảnh làm nền...............................................................................................28Chỉnh lề cho trang Web....................................................................................................29Tạo đoạn văn bản..............................................................................................................29 Ngắt đoạn..........................................................................................................................30Một số thẻ đặc biệt khác.......................................................................................................31Thẻ làm việc với siêu liên kết...........................................................................................31Giới thiệu siêu liên kết và URL....................................................................................31Sử dụng siêu liên kết.....................................................................................................32Thẻ Meta...........................................................................................................................38Các thẻ DIV và SPAN......................................................................................................39Các thẻ mức đoạn..............................................................................................................402.5.3.1 Thẻ <ADDRESS>.............................................................................................402.5.3.2 Thẻ <BLOCKQUOTE>....................................................................................412.5.3.3 Thẻ <PRE>........................................................................................................42Sử dụng ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML.........................................................................43CHƯƠNG.................................................................................................................................48LÀM VIỆC VỚI BẢNG - BIỂU MẪU KHUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN....................48Làm việc với bảng.................................................................................................................48Cách tạo bảng....................................................................................................................48Các thuộc tính của bảng....................................................................................................50Thuộc tính của thẻ <TABLE>......................................................................................50Thuộc tính của thẻ <TR>..............................................................................................50Thuộc tính của thẻ <TD>..............................................................................................51Hiệu chỉnh bảng................................................................................................................52Tạo khung viền cho bảng..............................................................................................52Thay đổi kích thước bảng..............................................................................................53Bổ sung cạnh và đường kẻ lưới.....................................................................................53Trang trí văn bản chung quanh bảng.............................................................................54Kết hợp các cột và các dòng.........................................................................................55Canh lề nội dung trong ô...............................................................................................57Sử dụng hình ảnh làm nền cho bảng.............................................................................57Làm việc với biểu mẫu..........................................................................................................59Sử dụng biểu mẫu..............................................................................................................59Phần tử FORM..................................................................................................................59Các phần tử nhập của HTML............................................................................................60Phần tử INPUT..............................................................................................................60Button............................................................................................................................61Textbox.........................................................................................................................61Checkbox......................................................................................................................61Radio.............................................................................................................................62Submit...........................................................................................................................62Ảnh................................................................................................................................63Reset..............................................................................................................................63Phần tử TextArea..........................................................................................................64Phần tử BUTTON.........................................................................................................65Phần tử Select................................................................................................................67Phần tử LABEL.............................................................................................................70Tạo biểu mẫu.....................................................................................................................71Thiết lập tiêu điểm (Focus)...........................................................................................73Thứ tự tab......................................................................................................................74Phím truy cập (Access Keys)........................................................................................74
HTML JavaScript Trang ii
 
VIETHANIT
Phần tử hiệu hoá.......................................................................................................74Làm việc với khung..............................................................................................................74dụng...................................................................................................................................75Tại sao sử dụng khung?.....................................................................................................75Làm việc với khung.........................................................................................................753.3.2.1 Sử dụng khung..................................................................................................753.3.2.2 Liên kết các khung............................................................................................803.3.2.3 Phần tử NOFRAMES........................................................................................813.3.2.4 Phần tử IFRAMES (inline frame).....................................................................82Làm việc với đa phương tiện................................................................................................83Sử dụng hình ảnh trong tài liệu HTML.............................................................................83Chèn ảnh tĩnh................................................................................................................84Chèn ảnh động (.GIF) vào tài liệu HTML....................................................................86Chèn âm thanh vào tài liệu HTML...................................................................................87Chèn video vào tài liệu HTML.........................................................................................88CHƯƠNG 4..............................................................................................................................89STYLE SHEET.........................................................................................................................89DHTML................................................................................................................................89Giới thiệu DHTML...........................................................................................................89Các đặc điểm của DHTML...............................................................................................90Style sheet.............................................................................................................................914.2.1 Khái niệm, chức năng và các lợi ích của style sheet................................................914.2.2 Quy tắc stylesheet....................................................................................................944.2.3 Các Selector trong style sheet..................................................................................964.2.4 Kết hợp và chèn một style sheet vào tài liệu HTML.............................................1034.2.5 Thiết lập thuộc tính trong style sheet.....................................................................105CHƯƠNG 5............................................................................................................................106TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT..........................................................................................1065.1 Giới thiệu về Javascript.................................................................................................106Javascript.........................................................................................................................106Tìm hiểu lịch sử của JavaScript......................................................................................106 Nguồn gốc của JavaScript...........................................................................................107JavaScript đến với Internet Explorer...........................................................................107JavaScript trở thành chuẩn chính thức........................................................................107JavaScript hiện nay đã phát triển đến đâu?.................................................................108 Nhúng Javascript vào file HTML...................................................................................108Dùng thẻ <SCRIPT>...................................................................................................109Dùng file bên ngoài.....................................................................................................110Dùng JavaScript trong trình xử lý sự kiện..................................................................111Thẻ <NOSCRIPT> và </NOSCRIPT>...........................................................................112Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong JavaScript.................................................................1135.2.1 Biến phân loại biến............................................................................................1135.2.2 Hằng.......................................................................................................................1145.2.3 Các kiểu dữ liệu trong JavaScript..........................................................................1155.2.3.1 Kiểu số nguyên................................................................................................1165.2.3.2 Kiểu số thực (kiểu số dấu chấm động)............................................................1165.2.3.3 Kiểu Logical (hay Boolean)............................................................................1165.2.3.5 Kiểu null..........................................................................................................117Câu hỏi bài tập................................................................................................................118CHƯƠNG 6............................................................................................................................119TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC TRONG JAVASCRIPT..........................................................119
HTML JavaScript Trang iii

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->