Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Woordenlijst Algemeen Militair Verpleegkundige (Versie 1)

Woordenlijst Algemeen Militair Verpleegkundige (Versie 1)

Ratings:
(0)
|Views: 4,615|Likes:
Published by elgiraffo

More info:

Published by: elgiraffo on Dec 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
 
Handboek amvHandboek amvHandboek amvHandboek amv
W O O R D E N L I J S T
1
6P’s
Pijn bij het plassen, pus uit de penis, productieloospersen. De 6P’s kunnen wijzen op eenurineweginfectie - cystitis of urethritis – of, indirect,op een seksueel overdraagbare aandoening (SOA).
 
AAA
Aneurysma van de aorta abdominalis, d.w.z. bij eendoorsnede van meer dan 3 cm. Verraderlijk, want zeergeleidelijk beloop en weinig tot geen klachten. Somsontstaat in de wand een ruptuur, die leidt tot eenlevensbedreigende bloeding.
Abces
Verzameling van etter in een tevoren niet-bestaandeholte t.g.v. een lokale infectie.
Abdomen
Buik. Onderste helft van de romp. Lichaamsdeel dataan de bovenkant wordt begrensd door het diafragmaen de arcus costalis en aan de onderkant door depelvis.
Abductie
Buitenwaartse beweging (naar opzij) van eenlichaamsdeel. Tegengesteld aan adductie. Voorbeeld:de humerus in de articulatio glenohumeralis.
Absence
Petit-mal.
Accomodatiestoornis
Moeite met zien.
Accomoderen
Bijstellen van de ooglens om van dichtbij te kunnenkijken. De ooglens wordt dikker bij dichtbij kijken endunner bij in de verte kijken. Door samentrekking vanhet corpus ciliare wordt de lenskromming aangepast;door ontspanning van de zonulae van Zinn wordt delens boller en kan weer in de verte worden gekeken.Het accomodatievermogen – het vermogen om opkortere afstand scherp te zien – verslechtert tussenhet 40
ste
en 50
ste
levensjaar.
Acenocoumarol
Sintrom®. Antithromboticum en thrombolyticum.Tablet 1 mg, oral. Oplaaddosis: 1
ste
dag 6 mg, 2
de
dag 4mg, 3
de
dag 2 mg; daarna op geleide vanprotrombinetijd. Veelal 1-8 mg per dag in één dosis.De werking begint na 18-24 uur en is maximaal na 36-48 uur. Einde werking 48-96 uur na de laatste dosis.Bij overdosering kunnen afhankelijk van de ernst,vitamine K, protrombine-complex of vers plasmaworden toegediend.
ACE-remmer
Bepaalde bloeddrukverlagende medicatie.
Acetylcholine
ACh. Neurotransmitter, die m.n. betrokken is bijimpulsoverdracht van zenuw naar skeletspier.Bloeddrukverhogend.
Acetylcholinesterase
Enzym dat acetylcholine afbreekt, nadat de informatietussen een neuron en een receptor van een spiercel isovergedragen: hierdoor trekt de spiercel samen. Veelzenuwblokkerende strijdmiddelen zijn sterkeacetylcholinesterase-remmers, waardoor een spiercelcontinu wordt gestimuleerd tot contractie.
Acidose
Zuurvergiftiging. Verstoring van het zuur-base-evenwicht, waarbij de zuurgraad van het bloedabnormaal verhoogd is (pH-waarde lager dan 7).Oorzaak: ophoping van zuren of verlies van alkaliën,o.a. bij shock. Normaliter compenseren de nieren dit
 
 
Handboek amvHandboek amvHandboek amvHandboek amv
W O O R D E N L I J S T
2
door zwaar geconcentreerde urine uit te scheiden ende longen door verhoogde ventilatie (verhoogdeuitscheiding van kooldioxide, CO2, waardoor hetgehalte aan natriumbicarbonaat, NaHCO3, in hetbloed afneemt). Tegengestelde is alkalose (pH hogerdan 7).
Acne (vulgaris)
Jeugdpuistje.
Acromio-claviculair gewricht
Gewricht tussen sternum en scapula.
Acromion
Schoudertop. Dak van de scapula.
ACTH
Adrenocorticotroop hormoon. Door dehypofysevoorkwab afgescheiden hormoon dat dewerking van de bijnierschors beïnvloedt.
Acute buik
Acuut optredend symptoom in de tractus digestivus.Volgens ICD-10: “Ernstige buikpijn (gegeneraliseerddan wel gelokaliseerd), met défence musculaire”.Plots opgekomen buikpijn staat centraal.
 
Acuut
Plotseling. Bij sportblessures: de belasting is directfors groter dan de belastbaarheid ???
Adductie
Binnenwaartse beweging van een lichaamsdeel.Tegengesteld aan abductie.
ADH
Antidiuretisch hormoon. Ook genaamd: vasopressine(vasoconstrictieve werking). Geproduceerd doorhypothalamus en aan de bloedbaan afgegeven in deachterkwab van de hypofyse. Speelt een hoofdrol bijde resorptie van water in de distale tubulus en deverzamelbuis in de nieren. Zorgt ervoor dat er niet teveel water in de urine komt. Remt de urineproductie.Gebrek aan ADH: diabetes insipidus. Overschot aanADH: water wordt vastgehouden (hyponatriëmie,gewichtstoename en oedemen).
Adhesie
Verkleving. Abnormaal fibreus samenkleven vanvliezen of organen door een ontsteking.
Adipositas
Vetzucht.
ADP
Adenosine-di-fosfaat.
Adren
Bijnier. Endocriene klieren, die o.a. adrenalineproduceren. Bestaat uit niermerg en –schors.
Adrenaline
Sympathicomimetisch hormoon, geproduceerd in deadren (bijniermerg). Komt onmiddellijk vrij bijspanning (opwinding, schrik, stress, woede). Zorgtvoor vasoconstrictie, hypertensie, relaxatie gladdespieren en tachycardie. Mobiliseert snel energie in hetlichaam (fight, flight, fright). Ook genaamd: epinefrineof suprarenine.
Adstringentium
Samentrekkend middel. Veel metaalzouten zijngeschikt als adstringetia, zoals:-
 
calciumcarbonaat-
 
kopersulfaat-
 
zilvernitraat-
 
zinksulfaat
Advil®
Ibuprofen.
Aëroob
Afhankelijk van de aanwezigheid van zuurstof.
 
 
Handboek amvHandboek amvHandboek amvHandboek amv
W O O R D E N L I J S T
3
Afasie
Verlies van het vermogen om te spreken.
Afasie
Verminderd taalbegrip en problemen mettaalexpressie (b.v. niet op woorden komen).
Afebriel
Zonder koorts.
Aften
Hardnekkige, pijnlijke maar onschuldige zweertjes,m.n. in het mondslijmvlies, in de regel bedekt met eenwit beslag. Genezen in de regel spontaan binnen 14dagen. Aanstippen met lidocaïne viskeus 2%, spoelenmet tetracycline en bosbessensap kunnen klachtenverminderen.
Agitatie
Opwinding; onrust.
Agnosie
Verminderd vermogen objecten te herkennenondanks intacte sensorische functies (ookdesoriëntatie).
Agonist
Stof die de werking van iets stimuleert/versterkt.
Albuminurie
Eiwit in de urine.
Aldosteron
Hormoon, geproduceerd in de adren, dat m.n. isbetrokken bij elektrolytenhuishouding. Laat de nierenweten dat er minder natrium en/of kalium via deurine moet worden uitgescheiden; hierdoor blijvenmeer zouten achter, waarmee meer water wordtvastgehouden.
Allerfre®
Loratidine.
Allergie
Anders- of overgevoeligheid voor bepaalde stoffen.Symptomen:-
 
benauwdheid-
 
huiduitslag-
 
loopneus-
 
tranende ogen
Alprazolam
Xanax®. Benzodiazepine. Dempt emoties en werktdaardoor kalmerend bij angst of gespannenheid,waardoor ook de lichamelijke klachten verminderen,zoals buikpijn, hartkloppingen, transpireren en trillen.
Alveolaire fagocyt
In de longen. Bij gezonde mensen vooral macrofagen.Maken deel uit van het RES.
Alveolus
Longblaasje. Uiteinde van een luchtpijptakje waar degaswisseling tussen bloed en lucht plaats vindt: CO2wordt afgegeven aan de lucht, O2 wordt opgenomendoor het bloed.
Alzheimer
Dementie.
Amenorroe
Niet optreden van periodiek menstrueel bloedverliesin de fertiele levensfase.
Ametropie
Refractiefout. Afwijking van het oog waarbij desterkte van het brekend stelsel en de ooglengte bijeen ontspannen accommodatie niet in verhoudingzijn. Door de ‘berekeningsfout’ in het oog komt hetlicht verkeerd binnen en valt het niet samen op deretina (netvlies). De twee bekendste ametropieën zijnmyopie en hypermetropie.
Aminozuren
Bouwstenen van eiwitten.
Ammoniak-dermatitis
Luieruitslag.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lipdan liked this
lipdan liked this
lipdan liked this
elgiraffo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->