Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16 Regels Om de Recessie Te Overleven Met Marketing 2.0

16 Regels Om de Recessie Te Overleven Met Marketing 2.0

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Adviezen om de recessie glansrijk te doorstaan door gebruik te maken van Marketing 2.0 gebaseerd op The New Marketing Cycle®. 16 regels om de recessie te overleven met Marketing 2.0 door Richard van Hooijdonk. Van deze uitgave is tevens een powerseminar en een workshop beschikbaar.
Adviezen om de recessie glansrijk te doorstaan door gebruik te maken van Marketing 2.0 gebaseerd op The New Marketing Cycle®. 16 regels om de recessie te overleven met Marketing 2.0 door Richard van Hooijdonk. Van deze uitgave is tevens een powerseminar en een workshop beschikbaar.

More info:

Published by: Richard van Hooijdonk on Dec 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2010

pdf

text

original

 
door
Richard van Hooijdonk
richard@vanhooijdonk.com
16 regels om derecessie teoverlevenmet Marketing2.0
Adviezen om de recessieglansrijk te doorstaan doorgebruik te maken vanMarketin 2.0Gebaseerd opThe New Marketing Cycle
®
Van deze uitgave is tevens eenpowerseminar en een workshopbeschikbaar.
 
1. Wees grondig in hetformuleren vandoelstellingen
Het formuleren van goede en grondigedoelstellingen is om een aantal redenen nuttig.Als je doelstellingen hebt, kun je ze meten enheb je resultaten inzichtelijk. Op basis van dezeresultaten kun je bijsturen. Daarnaast vormendoelstellingen een uitstekende basis voor eengoede businesscase. Als het mes vanwege derecessie in je budgetten is gezet, dan zijn er tweemanieren om budget los te krijgen. Allereerst door je doelstellingen te overtreffen. Ten tweede dooreen goede 'recessie-businesscase' die je kuntpresenteren. In beide gevallen zijn doelstellingencruciaal. Doelstellingen stel je cijfermatig vast enkun je op verschillende niveaus vaststellen.Gebruik hiervoor de volgende 'down drill': omzet,winst, doelgroep, product, merk, kanaal,crossmedia, webpresence en doelstellingen die deconnectie met sales faciliteren.Goede operationele doelstellingen zorgen ervoordat je bijvoorbeeld campagneresultaat,doelgroepomzet, webconversie, leadgeneratie enklantwaarde veel beter kunt volgen. En daarmeefeitelijk een veel grotere kans hebt om hetresultaat dat je voor ogen hebt te behalen.
2. Je kunt niet alles zijnvoor iedereen: kiesdoelgroepen!
Het commerciële succes hangt af van de matewaarin je van betekenis bent voor afnemers. Ditbetekent dat je moet focussen op groepen metovereenkomstige behoeften.Deze focus houdt in dat je op de hoogte bent vande 'customer insights' van deze specifieke groep.Het zijn immers de klantinzichten die de basisvormen voor de commerciële strategie. Op basisvan deze inzichten ontwikkel je deproductpropositie, de crossmediale campagne,webpresence en het merk. Zorg er dus voor dat jedoordringt tot de hersenen van je doelgroep enachterhaal koopredenen, blokkades, argumenten,kritieken en complimenten. Dit pakketje vormt debrandstof voor een winstgevendedoelgroepgerichte benadering. Doelgroepenverschillen van elkaar, dus zul je de aanpakspecifiek moeten afstemmen op deze verschillen.Customer insights' kun je op verschillendemanieren verkrijgen: user-generated-content, fora,klantgesprekken, enquêtes, branche onderzoek,via accountmanagers, een callcenter of anderevormen van klantinteractie.
16 regels om de recessie te overleven met Marketing 2.0
De afgelopen maanden zijn we in een recessie beland. Voor veel bedrijven betekent diteen minder leuke periode, voor anderen nieuwe kansen. Met de neus op de feiten wordenbedrijven en marketeers gedwongen om hun aanpak nog eens kritisch te bekijken.Verkopen staan onder druk en daarmee ook de marketingbudgetten. Accountabilityspeelt eindelijk een doorslaggevende rol en aandacht voor bestaande klanten neemt toe.In dit artikel geef ik je 15 regels die je kunnen helpen om de recessie goed door tekomen. Het stelt je in staat om je huidige aanpak eens kritisch onder de loep te nemenen te 'zuiveren' waar dat nodig is. Het goed doorlopen van deze regels levert je eenonderscheidende benadering en marketingkracht op. De regels zijn gebaseerd op mijnmodel 'The New Marketing Cycle' en de jarenlange ervaring die ik heb met veleoptimalisaties, innovaties en start-ups.
 
3. Laat klanten jouwproducten bedenken (co-creatie)
Wie zijn 'wij' om te weten waar onze klantenbehoefte aan hebben? Weten ze dat zelf beter enkunnen we hiervan gebruik maken?Er is al veel geschreven en verteld over co-creatie[http://www.vanhooijdonk.com/2008/11/crowdsourcing-opzuigen-vanuit-de-menigte.html],waarbij je een geselecteerde groep klanten of consumenten gebruikt om nieuwe producten teontwikkelen. De opzet ervan is vrij eenvoudig. Bijco-creatie kun je uitgaan van een'uitgangspuntproduct', dat je klanten in groepjeslaat uitbreiden.Door middel van een special 'interactiemodel'worden alle toevoegingen geclassificeerd ensamengevoegd tot enkele productscenario's. Opdeze wijze worden de 'customer-insights' zooptimaal mogelijk ingezet. In volgende artikelenzullen we nader ingaan op onder andere het'stage-gate' ontwikkelproces: een stappenplan omefficiënt van een marktscan naar de lancering vaneen nieuw product te komen. De afgelopen jarenheb ik veelvuldig ervaring opgedaan met deontwikkeling van nieuwe producten en diensten opbasis van deze methode, die vrijwel altijd goederesultaten oplevert.
4. Denk na over eenonderscheidendeproductpropositie!
Niet altijd lukt het ons om het kernproduct direct te veranderen of te verbeteren. Terwijl we tocheen onderscheidende productpropositie nodig hebben om hiermee een voorsprong op deconcurrentie te realiseren. Op mijn seminars laatik vaak de treffende voorbeelden zien van IKEA,die haar 'Billy boekenkast' in grote aantallenverkoopt. Waarbij IKEA het basisproductondersteunt met een community (IKEA club), eensmakelijk restaurant, de ballenbak, directbezorgen, een uitgekiend voorraadbeleid en eenmontagedienst. De klant is gelukkig en blij engeniet van een voordelige en volledige perceptie.Terwijl zij toch vaak een aanzienlijk bedrag hebben uitgegeven aan een gezinslunch, extrameubels en de montage ervan, IKEA 'food' en debezorgdienst. Het geheim op basis waarvan iederweekend honderd duizenden mensen gezellig IKEA verblijden met een bezoekje en IKEA deklantwaarde van haar doelgroep genoeglijk zietstijgen. Na dit IKEA uitstapje is het aan jou om aande slag te gaan met de ontwikkeling van eenonderscheidende productpropositie, waar vieronderdelen een rol spelen. Allereerst moet hetkernproduct op orde zijn. Dit product kunnen weuitbreiden met 'modules/add-ons' die ons demogelijkheid geven om het product of de dienst'rijker' en 'onderscheidender' te maken. Omdaarmee de klantwaarde te verhogen. Als derdeonderdeel zien we de mogelijkheid om 'onlineservices' te koppelen. Deze dienen terondersteuning en 'onderscheidendheid' van debasispropositie. Tenslotte formuleren we 'extra's’,zoals cadeaus en andere 'lapmiddelen' die ervoorzorgen dat de klant de 'ja-besluitknop' indrukt.Voor de ontwikkeling van een onderscheidendeproductpropositie kun je het 'Propositie-Modelgebruiken, dat ik in een volgend artikel nader zalbespreken.
5. Maak je merk 'social' enzorg voor 'connecties’!
Ik voorspel het einde van massamedia. Ik heb deeer gehad gehad om jarenlang miljoenen euro'suit te geven aan televisie, advertenties, huis-aan-huis-kranten, radio en omvangrijke onlinecampagnes. Al vanaf het jaar 2000 vertonen deresultaten van veel massamedia scheurtjes. Welezen minder kranten, tijdschriften en we kijkenminder televisie. En steeds vaker kijken we naarwat anderen doen, schrijven en lezen. En bepalenwe zelf wat en wanneer we dat willen zien. Envertrouwen we wat andere mensen vertellen overmerken, producten en diensten. En die mening isvoor ons zo belangrijk dat we daar onzekoopbeslissing steeds vaker op baseren. Deoprukkende 'sociale consumentenbond', waarbijconsumenten het voor het zeggen hebben. En wefeitelijk een 'dialoog' moeten opbouwen metiedere individuele consument. We moeten werkenaan een relatieen hij moet onsgaan zien alseen eerlijkepartner, diebovendien transparant isen nietsverborgenhoudt.Daarnaast moetde klant vanmening zijn dathet merk laag drempelig is ,met hem samenwerkten naar hem luistert. Het merk en de klantmoeten vriendjes worden. Vriendjes zijn populair,want die stel je maar aan te graag voor aan jeburen, familieleden en collega's.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->