Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PDSE II

PDSE II

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by krestonosets

More info:

Published by: krestonosets on Apr 05, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2012

pdf

text

original

 
Strategie:
1
 
Problema strategicăObiectiveCare sunt căile practice,acţiunile care am putea să leurmărim pentru a rezolvaaceastă problemă?Care sunt bariereleexistente în calearealizării acestor căi,acţiuni?Ce iniţiative majore amputea lansa pentru arealiza aceste căi şiacţiuni pentru a depăşibarierele existente?1.Cum sădezvoltăminfrastructurasocială?
Reparaţia capitală a apeductuluioraşului
Identificarea costurilor necesare
Pregătirea oamenilor caresă convingă populaţia săacorde contribuţie
Înaintarea proiectului sprefinanţare FISM
Reparaţia
Eforturile privindconvingerea populaţieisă colectăm contribuţia
Schimb de experienţă
Identificareaspecialiştilor îndomeniu
Colectarea contribuţiei
Instruirea populaţiei privind păstrarea bunurilor publiceReparaţia drumurilor 
Identificarea costurilor necesare
Pregătirea oamenilor caresă convingă populaţia săacorde contribuţie
Reparaţia
Lucru de lămurire privind colectareacontribuţiei din partea populaţiei
Schimb de experienţă
Găsirea specialiştilor îndomeniu
Colectarea contribuţiei
Instruirea populaţiei privind păstrarea bunurilor publiceReparaţia podurilor Rîşcani-Malinovca, podeţurilor per.Copăceanca
Identificarea costurilor necesare
Pregătirea oamenilor caresă convingă populaţia săacorde contribuţie
Reparaţia propriu-zisă
Probleme la colectareacontribuţiei din partea populaţiei
Găsirea specialiştilor îndomeniu
Cerere de finanţarecătre APL
Instruirea populaţiei privind păstrarea bunurilor publiceReparaţia instituţiilor instructiv-educative
Identificarea costurilor necesare
Pregătirea oamenilor caresă convingă populaţia săacorde contribuţie
Reparaţia propriu-zisă
Probleme la colectareacontribuţiei din partea populaţiei
Schimb de experienţă
Găsirea specialiştilor îndomeniu
Colectarea contribuţiei
Instruirea populaţiei2
 
Problema strategicăObiectiveCare sunt căile practice,acţiunile care am putea să leurmărim pentru a rezolvaaceastă problemă?Care sunt bariereleexistente în calearealizării acestor căi,acţiuni?Ce iniţiative majore amputea lansa pentru arealiza aceste căi şiacţiuni pentru a depăşibarierele existente?2.Cum săimplicămtineretul înviaţacomunitară?
Crearea centrului de tineretorăşenesc
Atragerea de investiţii
Renovarea casei de cultură
Identificarea şi renovareaaltor mijloace imobile
Lipsa unei aprecieri avalorii morale şispirituale
Lipsa de fonduri
Reparaţia acoperişuluiCasei de cultură
Înaintarea unei cereri definanţare
Informarea populaţiei
Identificarea persoanelor beneficiareDotarea instituţiilor şcolare şi preşcolare cu ehipament modern
Atragerea de fonduri
Identificarea costurilor necesare
Lipsa unei aprecieri avalorii morale şispirituale
Înaintarea unei cereri definanţare
Identificarea persoanelor beneficiareAmenajarea parcului de odihnăşi agrement
Atragerea de fonduri
Crearea şi dezvoltareagrupurilor de iniţiativă
Identificarea costurilor necesare
Lipsa unei aprecieri avalorii morale şispirituale
Informarea şiconvingerea populaţiei privind problema dată
Cerere către APL privind acordareaterenurilor în arendă cucondiţia amenajării şirenovării spaţiilor  parculuiSusţinerea tinerilor familii
Atragerea de investiţii
Atragerea de specialişti îndomeniu
Lipsa de fonduri
Lipsa unei aprecieri avalorii morale şispirituale
Stabilirea unui grup deiniţiativă
Aprobarea unui plan deacţiuni
Identificarea persoanelor beneficiarePromovarea unei campanii
Atragerea de investiţii
Lipsă de fonduri
Înaintarea unei cereri de3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->