Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
102. Acatistul Sfantului Mare Mucenic Mina

102. Acatistul Sfantului Mare Mucenic Mina

Ratings: (0)|Views: 651|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Published by: Maria Ioana on Dec 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

 
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina
Rugăciunile începătoare
 
(pag 5)
-Mare Făcător de Minuni- 
11/24 nov
Condac 1
Folositor şi ajutător mare în primejdii te-ai arătat lumii,
 
Sfinte
 
 Mina,
 
 pe mulţi i-ai izbăvit de pagube: pe furi urmărind, pierderile depărtându-le şicelor care aleargă
 
la
 
tine
 
cu
 
credinţă le-ai
 
împlinit
 
cererea lor. Pentru aceasta terugăm să fii milostiv şi nouă celor care îţi cântăm:
 
Bucură-te
 
Sfinte MareMucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
să ne smerească şi să ne întărească încredinţă!Icos 1
Întrupându-se Cuvântul Lui Dumnezeu s-a luminat făptura, şi printr-Însul a izvorât mulţimea Mucenicilor, care au pătimit până la sânge.Bucură-te, stea neapusă, rază de foc nematerialnic!Bucură-te, lumina celor păgubiţi, căderea celor răpitori!Bucură-te, stavilă care opreşti rătăcirea!Bucură-te, stâlp care împiedici necuviinţa!Bucură-te, adânc care pierzi lăcomia!Bucură-te, mână care descoperi prădăciunile!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă!
 
Condac 2
Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor care voiau să fure munca săracului amărât de soartă şi să stingăfiinţa lui; pentru aceasta te lăudăm pe tine şi Îi cântăm Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
 
Icos 2
Când
 
nelegiuiţii se
 
 pornesc
 
asupra
 
noastră
 
ca
 
valurile
 
mării
 
spumegânde,
 
 
nu
 
ne
 
supună
 
sub
 
 picioarele
 
lor,ci să cadă ca spicele ţarinii de faţa ta, Sfinte. Şi noi te lăudăm zicând:Bucură-te, căderea nelegiuiţilor vrăjmaşi!Bucură-te, înfrânarea mândrilor răpitori!Bucură-te, că se cutremură cei care calcă poruncile tale!Bucură-te, că se chinuiesc cei care nu cheamă într-ajutor numele tău!Bucură-te, că de îngrozirea ta toţi cei care au greşit se pocăiesc!Bucură-te, izbăvitorul celor umiliţi!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
 
Condac 3
 Nemairăbdând
 
închinarea
 
la
 
idoli,
 
ai
 
 părăsit
 
tabăra
 
Frigiei
 
şi
 
te-ai
 
suit
 
la
 
munte,
 
unde
 
în
 
 post
 
şi
 
rugăciuni
 
ţi-aicurăţit sufletul de păcate, te-ai întărit în credinţa Domnului Iisus Hristos şi ai cântat:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
 
Icos 3
Ai propovăduit credinţa în Domnul Iisus Hristos,
 Dumnezeul care
 
 face
 
minuni,
iar nu în pietrele şiarama făcute de om. Păgânii n-au răbdat urmările tale, Sfinte, prin care se defăima înşelăciunea idolească şi te-ausupus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta îţi cântăm:Bucură-te, că ţi-a fost frecat tot trupul cu târsâne şi ai fost ars cu foc!Bucură-te, că ai răbdat usturimea ciulinilor şi ai fost străpuns peste tot cu suliţe!Bucură-te, că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier şi alte munci ai suferit cu răbdare!Bucură-te, că n-ai cârtit împotriva Lui Dumnezeu pentru pătimirea ta!Bucură-te, că te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului şi a sângelui!Bucură-te, că îngroziţi de credinţa ta cea tare, tiranii au poruncit să fii tăiat cu sabia!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
 
Condac 4
Credinţa Răsăritului a ridicat crucea între popoarele păgâne şi după căderea tiranilor vrăjmaşi aicreştinătăţii, un iubitor de Hristos din vremea Împăratului Constantin a zidit în Alexandria Biserica ta, SfinteMina. Acolo au fost aduse Sfintele tale Moaşte, cărora ne închinăm cântând:
 
Aliluia!
 
Aliluia!
 
Aliluia!
1
 
Icos 4
Către tine strigăm, Sfinte, să ne aperi. După Mântuitorul nostru şi Preacurata Lui Maică, la tine căutămlinişte, după noianul păcatelor noastre. Întinde-ţi mâna ta spre noi, Mucenice!Bucură-te, cel care afli lucrurile pierdute!Bucură-te, scăparea celor ameninţaţi de văpaie şi de vifor!Bucură-te, povăţuitorul drumeţilor care cer ajutorul tău!Bucură-te, izbăvirea oamenilor de moartea năprasnică!Bucură-te, mângâierea a tot sufletul asuprit şi amărât!Bucură-te, al nostru apărător grabnic în suferinţe!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
 
Condac 5
Sfinte Mina trimite-ne de la Dumnezeu hrană de mântuire a vieţii noastre, că păcătoşi suntem! Ce păcat poate covârşi nemărginita milostivire a Lui Dumnezeu, având rugători Cetele Mucenicilor? Cu acelea împreunăÎi cântăm Domnului:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
 Inima
 
înfrântă
 
 şi
 
 smerită
 
 Dumnezeu
 
nu
 
o
 
va
 
urgisi!
zice Proorocul David. Cu smerenie cădem la tine,Sfinte Mina, să te rogi Lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii! Apropie-te de noi cei care pătimim, ca slăvindminunile tale să cântăm:Bucură-te, mijlocitor fierbinte către Dumnezeu, al celor suferinzi!Bucură-te, ajutor puternic pentru cei care păzesc Poruncile Domnului!Bucură-te, vas ales al Sfintei Treimi, care nu voieşti răutăţile oamenilor!Bucură-te, cel care povăţuieşti vieţuirea în unire şi în dragoste!Bucură-te, că pe mulţi i-ai adus la pocăinţă!Bucură-te, că pentru toţi te rogi pururea!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
 
Condac 6
Evreul,
 
asuprit
 
de
 
creştinul
 
care
 
tăinuise
 
 banii
 
lăsaţi
 
lui spre
 
 păstrare
 
 până
 
la
 
a
 
sa
 
întoarcere, s-a botezatvăzând
 
minunea,
 
când
 
i-ai
 
descoperit
 
adevărul!
 
Creştinul
 
s-a
 
îngrozit că,
 
din iubirea de argint, şi-a vătămat
 
sufletulşi pocăindu-se I-a cântat Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Pe
 
vicleanul
 
 prieten
 
al iudeului, ieşind din Biserica ta unde minţise că nu are ştiinţă de acei bani, l-a răpitcalul. Tu te-ai arătat femeii lui acasă, spunându-i să trimită bărbatului ei aurul iudeului şi făcând ea aceastaîndată s-a descoperit vicleşugul. De aceea cântăm ţie:Bucură-te, vădirea vicleşugului tăinuit şi aflarea aurului răpit!Bucură-te, ruşinarea faptelor rele şi amărăciunea urmării lor!Bucură-te, că s-a încreştinat iudeul rătăcit!Bucură-te, că s-a pocăit creştinul pierdut!Bucură-te, că prin a ta lucrare două suflete s-au izbăvit!Bucură-te, vrednicule lăudător al Lui Hristos!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
 
Condac 7
Laţurile fermecătoare ale diavolului se sfărâmă prin cugetul lucrător spre mântuire. Prin puterea Sfinţilor Mucenici aleşi de Dumnezeu, se risipeşte negura înşelăciunii, se dezleagă legăturile vicleanului prin pocăinţă, pentru cei care-I cântă Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Slavă Ţie Împărate Sfinte, Dumnezeule Atotputernice! că dintre noi oamenii şi pentru noi i-ai ales peSfinţii Mucenici şi Apostoli, să ne izbăvească de cursele vrăjmaşului şi să ne împărtăşească de bunătăţile Talenemărginite. În acest chip se Preaslăveşte Numele Tău cel întrutot Sfânt.Bucură-te, Sfinte Mucenic Mina, cel de toţi iubit!Bucură-te, luptător neostenit şi doctor iscusit!Bucură-te, cuget neprihănit!Bucură-te, veghetor neadormit!
2
 
Bucură-te, de daruri dătătorule!Bucură-te, de multe minuni făcătorule!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
Condac 8
 Numele tău Sfinte Mina, s-a făcut creştinilor mult dorit pentru aflarea grabnică a oricărei păgube suferitede dânşii. Cei ce stau înaintea icoanei Tale, cu credinţă se roagă să te milostiveşti spre ei, mângâindu-i şiîmplinind cererea lor, ca să-ţi aducă laudă, cântând Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Obosiţi
 
de
 
atâtea întâmplări ce vin asupra noastră, nu suntem vrednici de milostivire, că, adâncindu-ne în păcate, nu avem pocăinţă. Cădem înaintea ta rugându-te să ne izbăveşti de ispitele ce ne apasă, să ne întăreşti îndragostea pentru Dumnezeu, să ne ajuţi să scăpăm de vrăjmaşi, căci cu dragoste îţi spunem:Bucură-te, turn de tărie!Bucură-te, lumină sfântă!Bucură-te, Înger Ceresc în trup pământesc!Bucură-te, dar Dumnezeiesc!Bucură-te, apărătorul creştinilor!Bucură-te, miluitorul săracilor!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
Condac 9
Patimile tale să ne fie în ajutorul patimilor noastre şi rănile trupului tău să acopere durerile noastre. În primejdii dă-ne răbdarea ta, Sfinte, să dobândim mântuirea sufletului şi întărirea neputinţelor noastre, spre a-Icânta Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Cu sângele tău curs pentru dragostea Lui Hristos, spală şi necurăţia păcatelor noastre, Sfinte, şi cuminunile
 
tale
 
schimbă
 
cugetele
 
celor 
 
ce
 
ne
 
 prigonesc.
 
Ţie
 
celui ce descoperi nelegiuirile ţi se cuvine cântarea:Bucură-te, mângâierea celor asupriţi în judecăţi!Bucură-te, mărgăritar ales de Dumnezeu!Bucură-te, piatră scumpă din comorile Egiptului!Bucură-te, cedru crescut între cedrii Libanului!Bucură-te, câmp adăpat de apele Iordanului!Bucură-te, strajă neadormită a Mănăstirilor din Muntele Sfânt!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
 
Condac 10
Pe călătorul tăiat în bucăţi şi îngropat în grădina sa de gazda făcătoare de rău, spre a-i lua aurul cu caremergea la Biserica ta, tu l-ai dezgropat a doua zi, întrupându-l precum a fost şi dându-i viaţă. De această minuneîngrozindu-se ucigaşul, a căzut la picioarele tale cu lacrimi, rugându-se să nu-l pierzi. Iar călătorul trezit dinmoarte, ca din vis, a dat Lui Dumnezeu laudă, cântând:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
 
Icos 10
Zadarnică a fost sârguinţa vinovatului de a ascunde uciderea străinului, pe care l-a găzduit noaptea ladânsul! Tu i-ai urmat nevăzut şi pentru dragostea pe care o avea către tine, te-ai arătat a doua zi, ca un ostaşîmpărătesc,
 
cerând
 
 
ţi-l
 
dea
 
 pe
 
călător.
 
Tăgăduind
 
 
ar 
 
avea
 
ştiinţă,
 
tu
 
i-ai
 
descoperit
 
fapta
 
şi
 
l-ai
 
mustrat
 
cumplit.Pentru aceasta îţi grăim ţie astfel:Bucură-te, că ai primit darul de a întrupa şi a da viaţă trupului tăiat în bucăţi!Bucură-te, că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta!Bucură-te, că cel ucis, necunoscând de ce este mustrat acela, s-a spăimântat!Bucură-te, cel prin care călătorul şi-a îndeplinit voinţa, închinându-se Ţie!Bucură-te, uşurătorule al celor căzuţi în datorii grele!Bucură-te, mângâietorule al celor ce aleargă la tine!
Bucură-te
 
Sfinte
 
Mare
 
Mucenic
 
Mina
 
şi
 
roagă-te
 
Domnului
 
 
ne
 
smerească
 
şi
 
 
ne
 
 întărească
 
 în
 
credinţă
!
 
Condac 11
Sfinte
 
Mina,
 
taina
 
aceasta
 
 prin
 
care
 
ai
 
refăcut
 
trupul
 
tăiat
 
în
 
 bucăţi
 
al
 
călătorului
 
ucis şi
 
l-ai
 
adus
 
iar 
 
la
 
viaţă,este de nepătruns! Minunându-ne de darul care ţi s-a dat de la
 
Dumnezeu,
 
cu credinţă cântăm:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
DIA1975 liked this
codrutuluoana liked this
codrutuluoana liked this
raluca_ib liked this
lucian_vatamanu liked this
cleopatr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->