Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
100. Paraclisul Sfintilor Arhangheli

100. Paraclisul Sfintilor Arhangheli

Ratings: (0)|Views: 409|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Published by: Maria Ioana on Dec 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

 
Paraclisul Sfinţilor Arhangheli
Rugăciunile începătoare
 
(pag 5)Doamne miluieşte! (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostruDumnezeu!Veniţi
 
 
ne
 
închinăm
 
şi
 
 
cădem
 
la
 
Însuşi
 
Hristos
 
Împăratul
 
şiDumnezeul
 
nostru!
Psalmul 95
Cântaţi
 
Domnului
 
ntare no, ntiDomnului tot Pământul! Cântaţi
 
Domnului,
 
 binecuvântaţi
 
 Numele
 
Lui,
 
 binevestiţi
 
din
 
zi
 
în
 
zi mântuirea
 
Lui!Vestiţi
 
între
 
neamuri
 
Slava
 
Lui,
 
între
 
toate
 
 popoarele minunile
 
Lui!
 
 
mare
 
este
 
Domnul
 
şi
 
lăudat
 
foarte,înfricoşător 
 
este;
 
mai presus decât toţi dumnezeii. Că toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul, Cerurilea
 
făcut.
 
Laudă
 
şi
 
frumuseţe
 
este
 
înaintea
 
Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al Lui! Aduceţi Domnuluiseminţiile popoarelor, aduceţi Domnului Slavă şi Cinste!
 
Aduceţi
 
Domnului
 
Slavă
 
 Numelui
 
Lui! Aduceţi jertfeşi intraţi în curţile
 
Lui!
 
Închinaţi-vă
 
Domnului,
 
în
 
curtea
 
cea
 
sfântă
 
a
 
Lui!
 
 
tremure
 
în
 
faţa
 
Lui
 
tot
 
Pământul!Spuneţi
 
între
 
neamuri
 
că Domnul a Împărăţit! Pentru că a întărit lumea, care nu se va clinti; judecaţi-vă
 
 popoareîntru
 
dreptate.
 
 
se
 
veselească
 
Cerurile
 
şi
 
 
se
 
 bucure
 
Pământul,
 
 
se zguduie
 
marea
 
şi
 
toate
 
cele
 
ce
 
sunt
 
întru
 
ea!
 
se
 
 bucure
 
câmpiile
 
şi
 
toate
 
cele
 
ce
 
sunt
 
 pe
 
ele!
 
Atunci
 
se
 
vor 
 
 bucura
 
toţi
 
copacii
 
 pădurii,
 
de
 
faţa
 
Domnului,
 
vine,
 
vine
 
 
 judece
 
Pământul.
 
Judeca-va lumea întru dreptate şi popoarele întru adevărul Său!
 Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!
(de 3 ori)
(
Pomelnic
)
 
Tropar
Către Sfinţii Arhangheli să ne rugăm şi smerindu-ne să strigăm din tot sufletul zicând:
Sfinţilor Voievozi aiOştirilor 
 
Cereşti
 
ajutaţi-ne
 
nouă
 
 şi
 
tuturor 
 
dreptmăritorilor 
 
creştini, salvând din iad toate sufletele celor oropsiţi, care
 
au ajuns la chinuri grele!
Binecuvântate fie Sfintele Oştiri Cereşti conduse de mariiArhistrategi
 Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil, Salatiil,
că îi pot apăra şi-i pot vindeca pe creştiniiiubitori de Dumnezeu şi pot salva din toate chinurile iadului sufletele rudelor şi ale tuturor creştinilor.
 Slavă
 
Tatălui 
 
şi 
 
Fiului 
 
şi 
 
 Sfântului 
 
 Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Psalmul 96
 Domnul 
 
 Împărăţeşte!
 
Să se bucure
 
Pământul,
 
să se
 
veselească
 
insule
 
multe!
 
 Nor 
 
şi negură împrejurul Lui. Focînaintea Lui, va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui. Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-acutremurat Pământul.
 
Munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot Pământul. Vestit-auCerurile Dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele Slava Lui. Să se ruşineze toţi cei care se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor! Închinaţi-vă Lui toţi Îngerii Lui! Auzit-a şi s-a veselit Sionul. Şi s-au bucuratfiicele Iudeii pentru judecăţile Tale, Doamne. Că Tu eşti Domnul Cel Preaînalt, peste tot Pământul; înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toţi dumnezeii. Cei care Îl iubiţi pe Domnul, urâţi răul! Domnul
 
 păzeşte
 
sufletelecuvioşilor Lui! Din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei! Lumina a răsărit dreptului şi celor drepţi cu inima,veselie. Veseliţi-vă drepţilor, în Domnul şi lăudaţi pomenirea Sfinţeniei Lui!
Canonul Sfinţilor Arhangheli
Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea asupritorilor scăpând poporul striga:
 Izbăvitorului
 
 şi
 
 Dumnezeuluinostru să-I cântăm!
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Fiind înconjuraţi de multe ispite şi căutând scăpare din greutăţile noastre, strigăm către SfinţiiVoievozi spre a ne ajuta pe noi toţi, dar şi toate sufletele greu chinuite în iad.
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Suntem tulburaţi de ispitirile venite de la potrivnicii noştri şi alergăm către voi, Sfinţilor VoievoziCereşti, să-i izbăviţi pe toţi cei care sunt la grele chinuri în adâncurile iadului.
 Slavă
 
Tatălui 
 
şi 
 
Fiului 
 
şi 
 
 Sfântulu
 
 Duh!
 
Spre voi căutăm protecţie şi izbăvire, Sfinţilor Arhangheli, că sunt multeduhuri care nu se supun Bunului Dumnezeu şi ne împiedică pe noi în toate zilele cu lucrarea lor nedreaptă,ispitind pe toţi creştinii spre a-i duce în întunericul cel de nedescris.
 
 Şi 
 
acum
 
şi 
 
 pururea
 
şi 
 
în
 
vecii 
 
vecilor!
 
 Amin!
Spiritele rele necăjesc sufleteşte şi trupeşte creştinii şi de aceea cerem ajutorul Sfinţilor Arhangheli şi Sfinţilor Îngeri din Oştirile Cereşti, să izgonească duhurile rele către întunericul de unde au venit, spre a nu mai ispitiomenirea - pentru a avea ei lucrare în iad.
1
 
Cântarea a III-a
Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, pe noi ne întăreşte întrudragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire,
Unule, Iubitorule de oameni!
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Apărători ai întregii creştinătăţi sunteti voi Sfinţilor 
 
Arhangheli
 
împreună
 
cu Oştirile voastreminunate şi binecuvântate, drept pentru
 
care
 
 
rugăm
 
ajutaţi-ne pe noi în lupta cu forţele întunericului,
 
 peurmaşii noştri şi pe cei care au trecut la cele veşnice.
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Conlucrători în Sfânta Împărăţie a Cerurilor sunteţi împreună cu toţi Sfinţii Îngeri şi de aceea vărugăm ajutaţi-ne la lucrarea cea bună şi sfântă pe noi şi pe urmaşii noştri, spre a-i salva pe toţi cei care pot fisalvaţi din grelele chinuri ale împărăţiei întunericului.
 
 Slavă
 
Tatălui 
 
şi 
 
Fiului 
 
şi 
 
 Sfântulu
 
 Duh!
 
Sfinţii Îngeri slujeau Domnului Iisus în timpul misiunii Sale pe Pământ.Sfinţilor Arhangheli acum ajutaţi-ne pe noi şi pe toţi cei care vă cer ajutor, spre a salva sufletele din adâncurilede nedescris ale întunericului.
 
 Şi 
 
acum
 
şi 
 
 pururea
 
şi 
 
în
 
vecii 
 
vecilor!
 
 Amin!
 
Ucenicii Domnului Iisus îi vedeau peSfinţii Îngeri în jurul Mântuitorului şi acest adevăr a fost scris de Sfinţii Evanghelişti în sfintele lor scriericreştine. Sfinţilor 
 
Voievozi
 
Cereşti
 
împreună cu Oştirile Îngereşti pe care cu cinste le conduceţi, apăraţi-ne petoţi cei care suntem împresuraţi de duhurile rele, alungându-le departe
 
de
 
noi! Căutaţi
 
cu
 
milostivire
 
spre
 
noi
 
ceicare suntem supuşii
 
Bunului
 
Dumnezeu şi îndreptaţi-ne pe toţi pe calea cea bună şi sfântă, iar pe cei adormiţisalvaţi-i din chinurile iadului!
Ectenia milei
Miluieşte-ne
 
 pe
 
noi,
 
Doamne
 
Dumnezeule,
 
după
 
mare
 
mila
 
Ta, ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte!
Doamne miluieşte!
Pentru înrirea şi unirea întregii Biserici Creştine de peste tot Pământul, într-una Sfântă Ortodo,Sobornicească şi Apostolească Biserică, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru toţi fraţii noştri, pentru toţi cucernicii şi dreptmăritorii creştini şi pentru cei de faţă
(nume)
pentrusănătatea, iertarea păcatelor, mântuirea lor şi a familiilor lor, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
 
milostiv
 
şi
 
iubitor
 
de
 
oameni
 
eşti
 
Doamne
 
Dumnezeule
 
şi
 
Ţie
 
slavă-Ţi
 
 înălţăm
,
 
Tatălui,
 
Fiului
 
şi
 
SfântuluiDuh
,
 
acum
 
şi
 
pururea
 
şi
 
 în
 
vecii
 
vecilor!
 
Amin!
 
Cei care sunteţi Voievozi ai Oştirilor Cereşti şi staţi înainteaSfântului Tron Divin, pe voi vă rugăm apăraţi-ne de toată lucrarea cea rea a duhurilor rele, apăraţi-ne de boli şide toţi duşmanii noştri văzuţi şi nevăzuţi!
Cântarea a IV-a
Am auzit Doamne taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am Preaslăvit Dumnezeirea Ta!
 
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Conducând Oştirile Cereşti îndepliniţi misiunile sfinte date de Bunul Dumnezeu, dar puteţi să şisalvaţi sufletele adormiţilor din toate chinurile iadului, pentru care noi fierbinte ne rugăm.
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Pe toţi cei botezaţi în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, care au trecut la cele veşnicevă rugăm ajutaţi-i să scape, dacă au ajuns la chinuri, pentru rugăciunile şi milosteniile celor binecuvântaţi, dar şidin Mila Cerească a Domnului Iisus Hristos!
 Slavă
 
Tatălui 
 
şi 
 
Fiului 
 
şi 
 
 Sfântulu
 
 Duh!
 
Daruri minunate, vindecări, precum şi
 
multe
 
inspiraţii
 
sfinte
 
 puteţi
 
dacreştinilor care cu credinţă se roagă şi cer ajutor ceresc.
 
 Şi 
 
acum
 
şi 
 
 pururea
 
şi 
 
în
 
vecii 
 
vecilor!
 
 Amin!
 
Zid şi liman
 
deizbăvire pentru creştini sunt Oştirile Îngereşti
 
conduse
 
de
 
Sfinţii
 
Arhangheli:
 Mihail,
 
Gavriil,
 
 Rafail,
 
Varahil, Evgudiil,
 
Uriil,
 
Salatiil 
şi îi pot ajuta pe cei care trecând la cele veşnice nu au ajuns în Ceruri.
Cântarea a V-a
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Poruncile Tale şi cu Lumina Ta Divină, pacea Ta dă-ne-o nouă,
 
Unule, Iubitorule de oameni!
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
În lucrarea voastră minunată, împreună cu cea a Sfinţilor Îngeri
 
din
 
Oştirile voastre Cereşti,
 
rugăm
 
ajutaţi-ne, umplând sufletele noastre de bucurie!
2
 
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Daruri mari au adus oamenilor 
 
Sfinţii Arhangheli şi Sfinţii Îngeri, că mulţi au fost izbăviţi de lamoarte, de boli cumplite, din robia altora, dar şi din grelele munci ale iadului.
 
 Slavă
 
Tatălui 
 
şi 
 
Fiului 
 
şi 
 
 Sfântului 
 
 Duh!
 
Din Poruncă Divină
 
Sfântul Arhanghel Mihail s-a arătat cu sabia scoasăîn faţa lui Valaam, care văzându-l
 
de frică a căzut cu faţa la Pământ.
 
 Şi 
 
acum
 
şi 
 
 pururea
 
şi 
 
în
 
vecii 
 
vecilor!
 
 Amin!
Sfântul Arhanghel Rafail, Voievodul Oştirii Îngerilor Vindecători, l-a însoţit pe Tobie până în Media, a izbăvit-ode cel rău pe Sara, fata lui Raguel, a legat duhul cel rău, a înlesnit căsătoria lui Tobie cu Sara şi l-a învăţat peacesta cum să-şi tămăduiască Tatăl, iar la urmă a zis:
 Bun lucru este a binecuvânta pe Dumnezeu, a preaînălţa Numele Lui şi slăvind a vesti Faptele Lui!
Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa-o către Domnul şi Lui Îi voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu derăutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona mă rog:
 Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Firea noastră cea plină de păcate poate fi izbăvită prin lucrarea Sfinţilor Îngeri şi a Sfinţilor Arhangheli, aşa cum a fost izbăvit şi Isaac de la jertfire.
Sfinţilor
 
Arhangheli, vă rugăm
 
ajutaţi
 
şi
 
salvaţi
 
sufletele
 
adormiţilor
 
din
 
chinurile
 
iadului, iar pe noi ocrotiţi-ne de cel rău!
 
Minuni au făcut Sfintele Puteri Cereşti când a fost arsă jertfa lui Manoe sau când a fost salvatămănăstirea Dochiarului de la inundaţie.
 
 Slavă
 
Tatălui 
 
şi 
 
Fiului 
 
şi 
 
 Sfântulu
 
 Duh!
 
Sfânt! Sfânt! Sfânt e Domnul Savaot! Plin e Cerul şi Pământul demărirea Sa!
Aici
 
 pe Pământ noi ne rugăm pentru mântuirea sufletelor noastre, dar şi spre a fi izbăvite sufleteleadormite care au ajuns la chinurile veşnice.
 
 Şi 
 
acum
 
şi 
 
 pururea
 
şi 
 
în
 
vecii 
 
vecilor!
 
 Amin!
 
Sfântul Ierarh Ioan Gurăde Aur, stând la masă cu doisprezece oameni, a văzut un tânăr foarte frumos pe care l-a întrebat:
 Ia spune tinere,cum te cheamă?
Tânărul acela, fiind un Sfânt Înger a zis:
 
 Minunat 
şi s-a ridicat în Sfânta Împărăţie a Cerurilor.Cu lacrimi de pocăinţă şi cu credinţă să ne rugăm şi să cerem cu smerenie să fie salvate cât mai multe suflete dinstăpânirea iadului.
Ectenie
Cu pace, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru Pacea de Sus şi pentru salvarea din chinurile iadului a rudelor noastre, dar şi a celor pentru care nu seroagă nimeni, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Ca Domnul Dumnezeu să ne trimită nouă un Sfânt Înger Vindecător, spre a ne salva de boli şi pentru a salvatoate rudele noastre din adâncurile iadului, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru
 
alungarea
 
tuturor 
 
duhurilor 
 
rele
 
din
 
trupurile,
 
din
 
minţile,
 
din
 
sufletele
 
noastre,
 
din
 
viaţa
 
noastră
 
şi
 
din totce ne înconjoară, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru
 
toţi
 
robii
 
Lui
 
Dumnezeu
 
care
 
au
 
trecut
 
la
 
cele
 
veşnice
 
şi
 
sunt
 
în
 
chinurile
 
iadului,
 
 pentru
 
scoaterea
 
lor dinacea stare,
 
Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
 
(de 3 ori)
 
milostiv
 
şi
 
iubitor
 
de
 
oameni
 
eşti
 
Doamne
 
Dumnezeule
 
şi
 
Ţie
 
slavă-Ţi
 
 înălţăm
,
 
Tatălui
 
şi
 
Fiului
 
şi
 
SfântuluiDuh
,
 
acum
 
şi
 
pururea
 
şi
 
 în
 
vecii
 
vecilor!
 
Amin!
 
Cel
 
care
 
îi
 
faci
 
 pe
 
Îngerii
 
Tăi
 
duhuri
 
şi
 
 pe
 
slugile
 
Tale
 
 pară
 
de foc
,
 
miluieşte-ne
 
 pe
 
noi!
 
Închinaţi-vă
 
Domnului
 
toţi
 
Îngerii
 
Lui!
 
Închinaţi-vă
 
Domnului
 
toate
 
Puterile
 
Lui!
ApostolulÎnţelepciune!
 
 Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda Tadeul, citire:
 Fraţilor!
Voiesc să vă aduc aminte vouă,
 
celor 
 
care aţi ştiut odată
 
toate acestea,
 
 
Domnul după ce aizbăvit pe poporul Său din pământul Egiptului, i-a pierdut după aceea pe cei care nu au crezut; iar pe Îngerii
 
carenu
 
şi-au
 
 păzit
 
vrednicia
 
şi
 
au
 
 părăsit
 
locaşul
 
lor,
 
i-a
 
 pus
 
la
 
 păstrare
 
sub întuneric,
 
în lanţuri veşnice, spre Judecatazilei celei mari. Tot aşa Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care în acelaşi chip
 
ca
 
acestea,
 
s-au
 
dat
 
ladesfrânare
 
şi
 
au
 
umblat
 
după
 
trup
 
străin,
 
stau
 
înainte
 
 pildă,
 
suferind
 
 pedeapsa
 
focului
 
cel
 
veşnic.
 
Asemenea,
 
decişi aceştia visând, pângăresc trupul şi hulesc măririle. Dar Mihail Arhanghelul când se împotrivea diavolului,certându-se cu el pentru trupul lui Moise, nu a îndrăznit să
 
aducă
 
 judeca
 
de
 
hulă,
 
ci
 
a
 
zis:
Să te certe pe tine
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
svayambhu liked this
chubameleon liked this
iarifilip liked this
sageataq liked this
DIA1975 liked this
narcisseverin liked this
Jeffrey Wheeler liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->