Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
75Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NOTA BME3103Pemarkahan Dan RUBRIK

NOTA BME3103Pemarkahan Dan RUBRIK

Ratings:
(0)
|Views: 2,712|Likes:
Published by MOHD RUSLEE

More info:

Published by: MOHD RUSLEE on Dec 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Pemarkahan dan Markati.Pengenalan
Topik ini akan bermula dengan tujuan memberi markah. Ini akan diikuti dengan isu yangberkaitan dengan pemarkahan. Seterusnya, topik ini akan memperihalkan tentangsistem pemarkahan yang boleh digunakan dan apakah pula simbol pemarkahan yanglazim digunakan. Dengan itu, setelah mengikuti topik ini, anda akan dapat:i.menyatakan sebab mengadakan pemarkahan,ii.membincangkan isu-isu berkaitan dengan prosedur pemberian markah,iii.menghurai dan membincangkan beberapa sistem pemarkahan yangboleh digunakan, daniv.membandingkan kelebihan dan kelemahan simbol-simbol yangdigunakan dalam pemarkahan.v.
ii.Tujuan Pemarkahan
Salah satu daripada tugas yang paling tidak seronok bagi guru ialah memberi markahatau gred. Guru mengambil masa yang lama untuk memprosesnya, yang kadang kalamenyebabkan pelajar risau, dan pada akhirnya ada pihak yang tidak berpuas hatitentang markah atau gred yang diperoleh. Tegasnya, tidak ramai pelajar gemar diberigred kepada pencapaian mereka. Begitu juga, bagi guru. Proses memberi gred bukansahaja memerlukan banyak masa tetapi juga usaha.Pelajar dan juga guru mengambil berat tentang markah yang diperoleh dalam ujian.Adalah tidak mustahil bagi pelajar untuk mengambil lebih berat tentang markah yangmereka dapati dalam ujian tatabahasa, misalnya, daripada pengetahuan dan kemahiranyang mereka belajar daripada aspek tersebut. Jika perkara seperti ini berlaku, inimerupakan keutamaan yang salah dan menimbulkan implikasi yang membahayakan.Ini adalah kerana kadangkala markah tidak diguna dengan bijak, disalah tafsir ataupundiguna sebagai senjata untuk mendenda pelajar, dan bukannya sebagai satu sumber untuk mendapatkan maklumat.Oleh itu, apakah tujuan memberi markah kepada ujian atau tugasan yang telah dibuatoleh pelajar? Adakah ia diberikan sebagai ganjaran atau dendaan? Jika jawapan andaadalah “ya” kepada soalan sebelum ini, maka jawapannya adalah salah. Markahbukanlah untuk memberi ganjaran atau pun mendenda pelajar. Ia bertujuan untukmemberi maklum balas tentang
 pencapaian
pelajar.
iii.Kepentingan Pemarkahan
Markah adalah sebahagian daripada budaya dalam pendidikan. Ia telah menjadi asaskepada beberapa tindakan dan keputusan di institusi pendidikan, dan juga antarainstitusi pendidikan . Oleh itu, pelajar menyedari dari awal lagi bahawa mereka akandiberi gred atau markah bergantung kepada prestasi mereka di sekolah.Ibu bapa juga menyedari bahawa markah yang diperoleh anak mereka akan memberikesan kepada anak-anak mereka dalam pelbagai perkara seperti peluang melanjutkanpelajaran, memohon biasiswa atau mencari pekerjaan nanti. Ibu bapa tahu bahawa
1
 
pelajar dibanding antara satu sama lain melalui markah yang mereka perolehi. Oleh itu,markah sangat bermakna kepada pelajar dan juga ibu bapa mereka.Pendidik juga dipengaruhi oleh markah, biasanya untuk mengagihkan pelajar kepadakelas yang leibh pandai atau sebaliknya. Oleh sebab markah sangat penting bagikebanyakan orang, maka kita perlu berhati-hati dan bersifat objektif semasa memberimarkah. Malangnya, kadang kala tidak sedemikian. Ada kalanya markah diberi secaraterburu-buru dan sistem pemarkahan, jika ada, tidak begitu difahami. Perlu diingatbahawa sistem yang berlainan mempunyai kebaikan dan kelemahan yang berbeza juga.
iv.Asas Pemberian Markah.
Pertimbangan yang paling asas tentang apa yang patut dicerminkan oleh markahmerupakan isu yang paling utama. Adakah gred yang diberikan itu betul-betulmencerminkan penilaian prestasi yang tepat tentang sesuatu mata pelajaran sepertibahasa, matematik, sains dan sebagainya? Atau adakah gred tersebut jugamerangkumi perkara-perkara lain seperti kerja yang bersih, tulisan baik, bahasapenyampaian yang menarik, sikap, minat, usaha, motivasi dan personaliti?Jawapannya ialah apabila markah diberikan berkaitan dengan mata pelajaran akademik,sebaiknya, markah yang diberikan hendaklah mencerminkan pencapaian akademiksemata-mata. Faktor-faktor lain tidak patut dipertimbangkan kerana perkara-perkaraseperti motivasi sikap dan sebagainya sukar diukur secara objektif. Jika asaspemberian gred masih memasukkan faktor-faktor lain selain daripada pencapaian,sudah tentu skor ujian sukar untuk ditafsir.
v.Teknik Pemarkahan Ujian Eseia.Secara Keseluruhan (Holistik)
Pemarkahan secara keseluruhan bererti sesebuah esei itu dinilai berdasarkan kesankeseluruhannya kepada pemeriksa. Contohnya, sekiranya sesebuah karangan pelajar itu baik kandungannya, idea-idea yang dikemukakan meyakinkan, tidak terdapatkesalahan-kesalahan bahasa yang serius, tidak terdapat kesalahan ejaan, menarik gayapenyampaian dan jelas pula huraiannya, sudah tentulah karangan itu meninggalkankesan tanggapan (impression) yang positif kepada guru atau pemeriksa. Berdasarkankesan secara keseluruhan, karangan seperti ini bolehlah diberikan markah ‘cemerlang’.Pemarkahan esei mengikut teknik ini, iaitu bentuk perincian seperti ejaan, bentuktulisan, tatabahasa, perbendaharaan kata dan lain-lain tidak perlu diasing-asingkankerana yang dinilai oleh pemeriksa ialah kualiti keseluruhan karangan berkenaan. Inibermaksud keseluruhan adalah lebih penting daripada bahagian-bahagian sesuatu jawapan esei. Di bawah pemarkahan secara holistik ini, terdapat dua jenis skala yanglazimnya digunakan, iaitu skala ordinal dan skala norminal.Langkah-langkah pemarkahan cara holistik dengan menggunakan skala
ordinal
ialah:
Memeriksa setiap skrip pelajar secara keseluruhan,
2
 
Menyusun skrip-skripm pelajar mengikut prestasi, iaitu dari prestasi baikdi atas dan prestasi terburuk di bawah,
Menentukan berapa peratus pelajar yang patut diberikan gred A, B, C, Ddan sebagainya,
Memeberikan gred kepada skrip berdasarkan peratus yang telahdipertimbangkan untuk setiap kumpulan.Pemeriksa yang menggunakan skala
norminal
hendaklah membaca skrip jawapanpelajar sekali, berdasarkan kriteria kandungan, pengelolaan dan proses, untukmendapatkan gambaran setinggi mana tahap jawapan pelajar itu. Kemudian, pemeriksaitu hendaklah membaca skrip pada kali kedua untuk menetapkan gred yang difikirkansesuai bagi setiap skrip berdasarkan ciri-ciri esei yang dikatakan ‘cemerlang’, ‘baik’,‘sederhana’ dan ‘lemah’ .Peraturan memberi markah esei secara holistik:1.Pembahagian markah : Keseluruhan 35 markah ( untuk bahasa,gaya, isi dan susunan)2.Panduan am : Pemeriksa hendaklah membaca esei ini sekali laluuntuk mendapatkan gambaran mengenai mutu esei mengikut perkara-perkaraberikut:
Isi ( 25 markah)Isi yang sesuai, sekurang-kurangnya lima isi yang membayangkankematangan fikiran dan baik susunannya.
Bahasa (15 markah)Menggunakan bahasa yang betul, lancar dan jelas.
Gaya ( 10 markah)Setelah membaca esei sekali lalu, tetapkan mutu esei itu mengikut pangkat yangditentukan.
Contoh Penentuan Ciri-ciri Esei
Bil.
Esei Cemerlang
1Isinya tepat dan jumlahnya mencukupi. Huraiannya terperinci dan jelas.2Dapat meyakinkan pembaca. Tidak memuatkan perkara-perkara yang tidak berkaitandengan calon untuk memperlihatkan kematangan.3Idea-idea dijalin dengan kemas dalam perenggan-perenggan yang bersesuaianpanjangnya.4Memperlihatkan penggunaan bahasa baku yang baik iaitu dari segi struktur danperbendaharaan kata.5Memperlihatkan penguasaan teknik penulisan yang baik; pembaca tidak merasakansebarang kejanggalan.6Memperlihatkan penguasaan ejaan yang memuaskan.
3

Activity (75)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aye Nadiah liked this
Yatie Duasa liked this
Nurul Atiqah Azami liked this
Nor Syuhada Mohamed Shamshudin liked this
khalil2890 liked this
Lourance Liwin Danatius liked this
Shuyan Che liked this
Shiang Chin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->