Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eugen Ghita - Subiecte Olimpiada Istorie 2007 Craiova

Eugen Ghita - Subiecte Olimpiada Istorie 2007 Craiova

Ratings: (0)|Views: 872|Likes:
Published by E. G.
Subiecte olimpiada Istorie 2007 Craiova
Subiecte olimpiada Istorie 2007 Craiova

More info:

Published by: E. G. on Dec 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2011

pdf

text

original

 
M
inisterul Educaţiei şi Cercetării
OLIMPIADA DE ISTORIE
Etapa naţională
-
clasa a VIII-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
I
. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
„Celelalte revendi
cări formulate la Blaj fie decurgeau din afirmarea identităţiinaţionale a românilor 
 –
reprezentarea proporţională în dietă, utilizarea limbii române înadministraţie, biserică naţională de sine stătătoare cu rang de mitropolie
 –
fie preluau şi
adaptau la
realităţile locale libertăţile cetăţeneşti cuprinse în programul revoluţiilor paşoptiste: desfiinţarea iobăgiei, libertate pentru comerţ şi industrie, libertatea cuvântuluişi a tiparului, abolirea privilegiilor etc.”(despre revoluţia din Transilva
nia din 1848-1849)
Răspundeţi următoarelor cerinţe:1. Selectaţi, din text, o influenţă a revoluţiilor europene asupra revoluţiei din Transilvania2. Selectaţi, din text, solicitarea referitoare la participarea românilor la viaţa politică.3. Prezentaţi o asemănare între desfăşurarea revoluţiei declanşate în 1848 în Moldova,respectiv, în Ţara Românească.4. Prezentaţi o asemănare între înfrângerea revoluţiei din 1848
-
1849 în ŢaraRomânească, respectiv, în Transilvania.5. Prezentaţi
un document (numele,
o cauză a elaborării lui, două idei şi o consecinţă aapariţiei acestuia) de la sfârşitul secolului al XIX
-
lea, reprezentativ pentru mişcarea deemancipare naţională din Transilvania.
30 de puncteII
. Realizaţi, în 4
-
5 pagini, o sinteză referitoare la situaţia din spaţiul românesc îna doua jumătate a secolului al XIX
-lea –
prima jumătate a secolului al XX
-lea , având învedere:
-
prezentarea unei asemănări între domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi cea a lui Ferdinand
I;
-
prezentarea a două asemănări între politica desfăşurată în plan extern de România în a doua jumătate a secolului al XIX
-lea, respectiv, la începutul secolului al XX-lea;
-
precizarea a trei partide politice democratice care şi
-
au desfăşurat activitatea înRomânia interbelică, numirea câte unui conducător al fiecăruia şi menţionarea unei
deosebiri dintre aceste trei partide;
 
-
numirea a două partide extremiste din România interbelică şi menţionarea a două
deosebiri dintre acestea;
-
menţionarea unui eveniment politic din anul 1930 şi a două consecinţe ale acestuiapentru democraţia interbelică;
-
prezentarea unei asemănări şi a unei deosebiri dintre evenimentele desfăşurate înspaţiul românesc în anul 1918, respectiv, în anul 1940.
NOTĂ
: Se punctează şi
structurarea compoziţiei
(introducere-cuprins-concluzii),prezentarea în
ordine cronologică/logică
a faptelor istorice, evidenţierea
relaţieicauză
-efect
, utilizarea
limbajului istoric
.
60 de puncte
 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
CLASA A VIII-A
Nu se acordă punctaj intermediar.
I.
1.
4 puncte
pentru
selectarea din text
a oricărei influenţe a revoluţiilor europene asuprarevoluţiei transilvănene.
2.
4 puncte
pentru
selectarea din text
a solicitării referitoare la participarea românilor laviaţa politică.
3.
2 puncte
pentru menţionarea oricărei asemănări între desfăşurarea revoluţieideclanşate în 1848 în Moldova, respectiv, în Ţara Românească.
 
5 puncte
pentru prezentarea asemănării menţionate.
4.
2 puncte
pentru menţionarea oricărei asemănări între înfrângerea revoluţiei din 1848
-
1849 în Ţara Românească, respectiv, în Transilvania.
 
5 puncte
pentru prezentarea asemănării menţionate.
5
. 1 punct
pentru numirea documentului; 
2 puncte
pentru menţionarea oricărei cauze a elaborării documentului;
 
câte 2 puncte
pentru menţionarea oricăror două idei din documentul respectiv;
(2p x 2 =
4puncte
) 
1 punct
pentru menţionarea oricărei consecinţe a apariţiei documentului.
Total30puncteII.
Informaţia istorică
 – 50 de puncte distribuite astfel:
2 puncte
pentru menţionarea oricărei asemănări între domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi cea a lui
Ferdinand I;
4 puncte
pentru prezentarea asemănării menţionate;
câte 2 puncte
pentru menţionarea oricăror două asemănări între politica desfăşurată în
plan extern
de România în a doua jumătate a secolului al XIX
-lea, respectiv, la începutulsecolului al XX-lea;(2 p x 2 =
4 puncte
)
câte 4 puncte
pentru prezentarea fiecărei asemănări menţionate;
(4 p x 2 =
8puncte
)
câte 1 punct
pentru precizarea oricăror trei partide politice democratice care şi
-au
desfăşurat activitatea în România interbelică;
(1 p x3=
3 puncte
)
câte 1 punct
pentru numirea oricărui conducător al fiecărui partid democratic precizat;
(1 p x 3=
3 puncte
)
2 puncte
pentru menţionarea oricărei deosebiri dintre cele trei partide precizate;
câte 1 punct
pentru numirea oricăror două partide extremiste din România interbelică;
(1 p x 2=
2 puncte
)
câte 2 puncte
pentru menţionarea oricăror două deosebiri dintre partidele extre
mistenumite;(2 p x 2 =
4puncte
)
2 puncte
pentru menţionarea oricărui eveniment politic din anul 1930;
câte 2 puncte
pentru menţionarea oricăror două consecinţe ale evenimentului din anul1930 pentru democraţia interbelică;
(2 p x 2 =
4 puncte
)
câte 2 puncte
pentru menţionarea oricărei asemănări şi a oricărei deosebiri dintreevenimentele desfăşurate în spaţiul românesc în anul 1918, respectiv, în anul 1940;
(2 p x 2 =
4 puncte
)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iulia Dumitrescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->