Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
96Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fususu'l Hikem Anahtarları - Abdulbaki Miftah

Fususu'l Hikem Anahtarları - Abdulbaki Miftah

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,715 |Likes:
Published by fireharmonie

More info:

Published by: fireharmonie on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
KUR’AN – VARLIK - 1
 
ﺔﻴﻧﺁﺮﻘﻟاو
 
ﺔﻳدﻮﺟﻮﻟا
 
ﺢﻴﺗﺎﻔﻤﻟاﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ﻦﺑﻻ
 
ﻢﻜﺤﻟا
 
صﻮﺼﻓ
 
بﺎﺘﻜﻟ
 
FUSUSU’L H
İ
KEM ANAHTARLARI
 
KUR’AN
-
VARLIK
Abdulbaki Miftah
TercümeVahdettin
İ
nce
K
İ
TSAN
 
-
FUSUSU’L H 
İ 
KEM ANAHTARLARI 
 
Kitsan Yay
ı
nlar 
ı
 
Tasavvuf Serisi: 27Kitab
ı
n Orjinal
İ
smi:
ﺔﻴﻧﺁﺮﻘﻟاو
 
ﺔﻳدﻮﺟﻮﻟا
 
ﺢﻴﺗﺎﻔﻤﻟا ﻓ
 
بﺎﺘﻜﻟﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ﻦﺑﻻ
 
ﻢﻜﺤﻟا
 
صﻮﺼ
 
 Yazar 
ı
:
Abdulbaki Miftah
Tercüme:
Vahdettin
İ
nce
 Editör:
Ş
ükran Eser Göknar 
 Sayfa Uygulama:
A. Onur 
Ş
enyurt
 Kapak Düzeni:
Bünyamin Kana
ş
 
Bask
ı
-Cilt :
Yenigüven Matbaas
ı
 
K
İ
TSAN K
İ
TAP
Bas
ı
n Yay
ı
n Da
ğ
ı
t
ı
m San. ve Tic. Ltd.
Ş
ti.Ticarethane Sokak No: 41/3-4 Sultanahmet –
İ
STANBULTel. 0212 513 67 69 Faks: 0212 511 51 44
www.kitsan.com
 
KUR’AN – VARLIK - 3
 
 Yay
ı
nc
ı
Önsözü:
Bismillahirrahmanirrahim
 Allah’ 
ı
n salât ve selam
ı
efendimiz 
Hz. Muhammed’in,
tertemiz ehlibeytinin, seçkin ashab
ı
n
ı
n ve ümmetinin üzerine olsun.Böyle güzel eserleri ikram eden ve nasipkarlar 
ı
na ula
ş
ı
rmayavesile k 
ı
lan Alemlerin Rabbine sonsuz hamd olsun.
Kuluna te
ş
ekkür etmeyen Rabbine
ş
ükür etmez bilinciyle Kitsan Ya-
ı
nevi mensuplar 
ı
olarak öncelikle
“ 
Mefatihu Fususi’l hikem
/ FUSUSU’L
İ 
KEM ANAHTARLARI Kur’an - Varl 
ı 
” adl 
ı
bu
ı
ymetli eseri Arapçaasl 
ı
ndan Türkçeye çevirmemize vesile olan, bizleri bu konuda te
ş
vik eden
Prof. Mahmud Erol K 
ı 
ı 
ç 
bey’e ve onun
ş
ahs
ı
nda bu özel kitab
ı
telif eden,Türkçeye tercüme etmemiz için izin veren
 Abdulbaki Miftah
beye vetercümeyi titizlikle gerçekle
ş
tiren
Vahdettin
İ 
nce
bey’e çok te
ş
ekkür ederiz. Cenab-
ı
Hak’dan her birinin güzel hizmetlerinin devam
ı
n
ı
, zevkleri-nin ziyadesini, hay 
ı
rl 
ı
gayretlerinin kurtulu 
ş
lar 
ı
na vesile olmas
ı
n
ı
dileriz. VeZül Celal ve
İ 
kram sahibi olan Yüce Rabbimizden bizlere ve neslimizeEfendimiz (s.a.v.) ve onun tebli 
ğ 
i olan yüce Kitab’ 
ı
n
ı
anlamaya yard 
ı
mc 
ı
 olan k 
ı
ymetli eserlere ve okurlar 
ı
na Kitsan yay 
ı
nevi mensuplar 
ı
olarak daima en güzel 
ş
ekliyle hizmet etmeyi nasip etmesini, kolayla
ş
ı
rmas
ı
n
ı
,gayretimizi artt 
ı
rmas
ı
n
ı
ve her türlü hay 
ı
rlara vesile eylemesini.. Bu gibi özel eserlerin okurlar 
ı
n
ı
n say 
ı
s
ı
n
ı
ve idraklar 
ı
n
ı
artt 
ı
rmas
ı
n
ı
, hazm
ı
yla,
ş
ükrüyle zevklerini ziyade etmesini.. Bu kitab
ı
telif eden Abdulbaki Miftahbeyin
ş
ahs
ı
nda, atalar 
ı
m
ı
ı
n, üstadlar 
ı
m
ı
ı
n, okurlar 
ı
m
ı
ı
n, yak 
ı
nlar 
ı
m
ı
ı
nve cümlemizin
Dostunun Dostu
 
olma
ve
Dostlar 
ı 
n
ı 
n yak 
ı 
nl 
ı 
ğ 
ı 
n
ı 
, mu-habbetini kazanma
ş
erefiyle “ 
sevdi 
ğ 
i, raz 
ı 
oldu
ğ 
u, diledi 
ğ 
i gibi bir Muhammedi Kul 
 
olmakla
” 
ş
ereflendirmesini, hizmetlerimiz esnas
ı
nda vetüm ya
ş
am
ı
m
ı
zda bilerek veya bilmeyerek yapt 
ı
ğ 
ı
m
ı
z kusurlar 
ı
m
ı
ı
lütfuylakeremiyle afv etmesini rahm eylemesini en samimi duygular 
ı
m
ı
zla indinde-ki en özel isminin yüzüsuyu hürmetine niyaz ederiz.
 Allah do
ğ 
ruyu söyler ve ancak “O” do
ğ 
ru yola eri 
ş
tirir.O ne güzel Mevla ve O ne güzel yard 
ı
mc 
ı
ı
r.
Kitsan

Activity (96)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
urbanomadic liked this
emorider liked this
ChristianGB liked this
maskican liked this
Mehmet Korkmaz liked this
Meral Biriz liked this
Paker Zuhal liked this
Paker Zuhal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->