Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect Programe Regionale de Management

Proiect Programe Regionale de Management

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by Jemna Tudor

More info:

Published by: Jemna Tudor on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2010

pdf

text

original

 
 
PROGRAME REGIONALE DE MANAGEMENT
Ş
I DEZVOLTARE
PRINCIPIILE POLITICII REGIONALE
Student ID: Tudor JEMNA2008
 
 
CUPRINS 
 
 Intoducere : Politicile Comune Politicile de SolidaritateCap. I. Dezvoltarea Regional 
ă 
  Politica Dezvolt 
ă 
rii Regionale Argumente : Economice PoliticeOrient 
ă 
rile Strategice pentru Coeziune Principii de Dezvoltare Regional 
ă 
 
 Principiile de programare ale Fondurilor Structurale
 ş
i de CoeziuneObiectivele Politicii RegionaleCriterii de eligibilitateCap. II. Dimensiunile Dezvolt 
ă 
rii Regionale Dimensiunea Orizontal 
ă 
a Politicii Regionale Actorii principali ai Politicilor Regionale Instrumente de Realizare a Politicii Regionale Implementarea Politicii RegionaleCap. III. Reforme ale Fondurilor StructuraleConcluzie Bibliografie
 
„O
 ţ 
ar 
ă 
nu este a locului unde st 
ă 
 ,ci a
 ţ 
intei la care se uit 
ă 
.
(Nicolae Iorga).
 Introducere
În cadrul expunerii urm
ă
toare, am de gând s
ă
prezint o parte a politicilor comune, urm
ă
rinddefinirea politicilor de solidaritate, identificarea fondurilor structurale
ş
i a celor 
ş
ase obiective carele-au corespuns, urmate de modific
ă
rile ulterioare, relevarea
ţ
intelor prioritare, a instrumentelor financiare
ş
i a obiectivelor politicii de dezvoltare regional
ă
, pentru familiarizarea cu evolu
ţ
iafondurilor structurale, cu fondurile de coeziune
ş
i cu mecanismele de sus
ţ
inere a ader 
ă
rii, urm
ă
rind principiile dezvolt
ă
rii regionale.
Politicile Comune
Integrarea european
ă
se realizeaz
ă
de o manier 
ă
inegal
ă
, de la un sector la altul. Exist
ă
astfeldomenii unde Uniunea European
ă
are prerogative extinse (politica agricol
ă
comun
ă
, politicacomercial
ă
comun
ă
, politica transporturilor 
ş
i politica monetar 
ă
), dup
ă
cum în alte sectoarecompeten
ţ
ele comunitare sunt limitate: este cazul politicii sociale, al politicii industriale, al cercet
ă
rii
ş
idezvolt
ă
rii tehnologice, al re
ţ
elelor transeuropene, iar unele sectoare (ex. politica extern
ă
 
ş
i desecuritate, justi
ţ
ia
ş
i afacerile interne) func
ţ
ioneaz
ă
mai degrab
ă
conform
modeluluiinterguvernamental
decât printr-o
abordare comunitar
ă
 
 propriu-zis
ă
. Politicile comune constituie
primul pilier
al Uniunii Europene. Politica extern
ă
 
ş
i de securitate comun
ă
reprezint
ă
 
pilierul al II-lea
iar politica intern
ă
 
ş
i de justi
ţ
ie constituie
pilierul al III-lea
al integr 
ă
rii.Cu alte cuvinte, exist
ă
politici puternic integrate, realizate prin transferul masiv de competen
ţ
e lanivel comunitar (pilierul I sau politicile comune)
ş
i politici realizate înc
ă
preponderent la nivelulstatelor membre, a
ş
a cum este cazul politicilor care compun pilierul II
ş
i pilierul III.De o manier 
ă
general
ă
,
politicile comune
sunt repartizate în dou
ă
categorii distincte:
 
politicile de solidaritate
care au în vedere armonizarea condi
ţ
iilor 
ş
i factorilor de
 
 produc
ţ
ie precum
ş
i egalizarea condi
ţ
iilor circula
ţ
iei; intr 
ă
aici în primul rând dezvoltarea regional
ă
 
ş
i politica social
ă
;
 
 
politicile de ac
ţ
iune comun
ă
 
care se refer 
ă
la sectoarele puternic integrate: politica agricol
ă
 comun
ă
, politica energetic
ă
, politica transporturilor, cercetarea
ş
i dezvoltarea, politica european
ă
 a mediului.
Politicile de Solidaritate
Ele se numesc astfel pentru c
ă
sus
ţ
in direct libera circula
ţ
ie a bunurilor, a serviciilor 
ş
i acapitalurilor în interiorul Uniunii Europene. Aceste politici sunt cosubstan
ţ
iale concuren
ţ
ei
ş
i pie
ţ
ei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->