Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Илија Томић - СТАРОЗАВЕТНИ ПРОРОЦИ

Илија Томић - СТАРОЗАВЕТНИ ПРОРОЦИ

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,347|Likes:
др Илија Томић, Старозаветни пророци, Београд 2006
др Илија Томић, Старозаветни пророци, Београд 2006

More info:

Published by: Протомајстор on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
Др ИЛИЈА ТОМИЋ
ССТТААРРООЗЗААВВЕЕТТННИИППРРООРРООЦЦИИ
 
СЛУЖБА ПРОРОКА И ПРОРОЧКЕ КЊИГЕ
 
БЕОГРАД 2006
 
 
ГЛАВА I
ЛИТЕРАТУРАW. F. Albright, Α Prince of Taanach in the Fifteenth Century B. C., BASOR, 94, 1944; Von der Steinzeit bis zum Christentum, Bern 1949; Das Alte Testament und seine Botschaft, hgg. G.Eggerblecht־H. Coehn, u.a. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1981; ANEP (The Ancient Near East in Pictures to the Old Testament), by B. Prichard, Princenton University Press, New Jersey1954; ANET (The Ancient Near East in Texts to the Old Testament), by B. Prichard, PrincetonUniversity Press, New Jersey 1969; K. Galling, Textbuch zur Geschichte Israels, Tübingen 1968
2
;Clermont Ganneau, La Stella de la Mesa roi de Moab, Paris 1870; Hugo Gressmann, hgg.Altorientalische Texte zum Alten Testament, Leipzig 1926
2
; A. Jepsen-K. D. Schnuck, Von Sinuhe bis Nebukadnezar, Berlin 1975; A. Malamat, ״Prophecy” in the Mari Documents, Erez Israel 4,1954; History and Prophetic Vision in a Mari Letter, Eretz Israel 5, 1958; J. B. Pritchard, DieArchäologie und das Alte Testament, Wiesbaden 1962; W. von Soden, Verkündigung desGotteswillens durch prophetisches Wort in den altbabilonisehen Briefen aus Mari, Welt des OrientsI, 5, 1950; C. Westermann, Die Mari-Briefe und die Prophetie in Israel, Forschung am AltenTestament. Gesammelte Studien 24, München 1964; H. J Zobel-K. M. Beyse, Das alte Testamentund seine Botschaft. Geschichte-Literatur-Theologie, Berlin 1981.
1. Порекло израза
"
пророк”
 
Српска реч пророк je превод грчке речи προφήτης, коју je први употребио преводСедамдесеторице, Септуагинта
(LXX),
настао почев од III века пре Христа. Међутим, јеврејскиписци Старога завета имали су за овај појам више израза: ״navi”, ״roe”, ״hoze”. Мада они у јеврејском језику значе исто, ипак се по своме етимолошком значењу разликују. Ипак,најчешће je кориштен израз אבנ(
navi
).Ова јеврејска реч je именички облик Qatil-a коме по правилу припадају придеви са пасивнимзначењем, нпр. ״mašijah”
(помазан, помазаник),
״nazir”
(посвећен, посвећеник),
״апі”
 (сиромашан, сиромах),
али порекло речи je, ипак, несигурно. Према некима, реч je ο старомглаголском корену
 
КОЈИ
je у сродству са кореном
 
עבנ
(настати са шумом, кипети, кључатиизнутра, извирати).
 Ако je, као што научници најчешће претпостављају, у вези са акадским глаголом
nabu(звати, позвати, објавити),
онда би у активу значило ״позивач”, а у пасиву ״позвани”. Притоме се, ипак, примећује претежно коришћење пасивног облика значења.У Израиљу, пак, вековима касније ״navi” je постао скоро занимањем, позивом, при чему сеготово губи смисао речи. Када се овај глагол користи у Nifal-у и Hitpael-y, он има значење:״показати се (као пророк), деловати као пророк”. У старијим текстовима чешћи je обликHitpaela, при чему се мисли на екстатичне појаве код пророка, док je касније чешћи облик Nifala, и он означава говор пророка.
 
У VIII веку овај глагол сусрећемо код пророка Амоса, а касније код Јеремије (19,14) узначењу ״говорник”, или пак још јасније, ״онај ко je од Бога учињен говорником”.Међутим, постоје и случајеви употребе израза у значењу ״носиоца речи”, нпр. код Јез(4,7), а такође и други случајеви у којима се мисли на психичку узбуђеност
(делириjум)
којачовека доводи до тога да чак сам на себи чини насиље (уп. нпр. 1 цар 18,28-29).W. F. Albight
(Von der Steinzeit,301),
пак, сматра да je navi ипак у вези са акадским изразомnabu, са значењем (од Бога) ״позвани”, настао од XX до X века пре Христа.Иначе, именица ״пророк” у Старом завету je честа, и сусрећемо je преко 300 пута. Уисторијским књигама Старога завета она означава групе пророка, а у историји о пророкуЈелисеју, такође и ״синове пророчке”.
2. איבנ(
navi
) (
пророк
) у Израиљу
 
У рано доба код Израиљаца израз nаvі у једнини имао je знатно шире значење, али je оно,затим, сужено и односи се само на лице које иступа у име Јахвеа, одн. са Његовом речју.Ознака nаvі je још касније у историји Изабранога народа пренета и на лица из раније историјекоја су такође могла да буду убројана међу пророке, као Аврам, Мојсије, Арон, Марија. Чини се да се ознака ״пророк” у Израиљу заснива на два корена, две основе, са једнестране, на виделаштву
(hoze/hizajon),
карактеристичном за староизраиљски пустињски,номадски период, а са друге стране, на пророштву
(паvі/п
е
vі-іт),
карактеристичним за подручјеМесопотамије, Арама, па и Ханана.У Старом завету сусрећемо и друге ознаке за пророке, као ״Божји човек” )םיהולאה עיא(
(is ha-Elohim)
(уп. Понз 33,1; ИНав 14,6; Суд 13,8; 1 Сам2,27; 1 цар 13,1, идр.), виделац )האר((гое) (уп. 1 Сам 9,11; 18,19), као и споменути израз hoze )הזח( у значењу ״виделац(визиoнap)”
,
паралелан са изразом nаvі (уп. Ам 7,12; 3,6-7).Такође, сусрећу се и други изрази, као: ״тумач снова)םסוק(
(qo- sem)
(уп. нпр. Јез 13,9.23),сневачи )לחםימ(
(holmim)
(уп. нпр. Понз 13,2; Jep 29,8, итд.), заклињачи
(оп
e
піт),
(чаробњаци)
 (qassafim),
но они су ретки. Неке сусрећемо на почетку пророчког покрета, али чешће каоознаке многобожачких чаробњака, заклињача и гатара, дакле, страни су израиљском разумевању пророчке службе и пророчкога звања.
3. Окружење Израиља
 
Иначе, служба пророка сусреће се код многих народа древног Оријента, као и код народасуседа Израиљаца, нпр. Филистејаца који питају своје свештенике шта да чине са заробљенимковчегом Завета (уп. 1 Сам 6,2). Пророк Илија се бори са Валовим пророцима (1 цар 18,19-40),а (Девтеро)Исаија зна за вавилонске мудраце који ״проричу ... шта ће се десити” (Ис 47,3).

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
Credonaut liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
zivotnaskola liked this
Mladen Jelic liked this
gavriss liked this
kuruzovic99 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->