Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia si Psihiatria transculturală

Psihologia si Psihiatria transculturală

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 729 |Likes:
Published by argatu

More info:

Published by: argatu on Apr 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Psihiatria transculturală (etno psihiatria)
Capitol din Psihiatria Sociala vol.I,dr.Ioan C.Cucu 
Psihiatria transculturală este o ramură a psihiatriei sociale,ramurăcare pune în evidenţă şi în discuţie în acelaşi timp problemarelativismului cultural al fenomenului psihopatologic.În acest felpsihiatria transculturală pune problema reconsiderării bolii şi abolnavului psihic în realitatea sa istorică,realitate constituită în primulrând de mediul său cultural specific.Psihiatria clasică a tratat boala psihică,frecvenţa,natura şi evoluţiasa în limitele unei unităţi culturale (a sferei franco-germane înspecial),pentru ca apoi să extindă aceasta la toate culturile.Psihiatriaclasică afirma în primul rând formula că boala psihică este universalăca fenomen şi ea se datoreşte doar factorilor biologici care în liniimari sunt identici la oamenii aparţinând culturilor şi raselor diferite.Dealtfel,încorsetată în cadrul modelului medical de boală psihică,ea nu-şi poate propunea o viziune istorică asupra bolii,aceasta,aşa cumvom vedea,în ciuda unor constatări făcute de însăşi întemeietoriisistemului clinico-nosologic (Kraepelin de exemplu) şi care auconstatat variaţii psihopatologice la indivizii aparţinând altor culturi.Psihiatria transculturală începe prin Ruth Benedict (Anthropologyand Abnormal), pentru ca de la acest început să se ajungă laconceptul clar al evienţierii importanţei culturilor şi subculturilor încadrul psihopatologiei.Acest lucru a redat de fapt dimensiunileetnocentrismului psihiatric. În prezent psihiatria transculturală cuprinde un vast ansamblu decercetări care pun în evidenţă diferenţele privind manifestărilepsihopatologice în funcţie de diferitele culturi. În studiul său,psihiatria transculturală ţine cont de psihopatologiaclasică de la care de fapt porneşte,dar acest lucru este considerat cafiind specific unui anumit mediu geografic.În funcţie de psihopatologiaclasică psihiatria transculturală evidenţiază manifestările originale şispecifice diferitelor culturi pe care le compară şi le studiază în ceeace au ele specific.Pentru aceasta este necesară încă o cercetareaprofundată a trecutului şi prezentului cultural,pentru ca trecând prindiferenţele specifice să demonstreze totuşi,cum subliniază Ammar şiLedjiri unitatea funciară şi diversitatea bolilor psihice.Dar pentruaceasta,psihiatria transculturală trebuie să cunoască cât mai exact
 
fondul cultural,istoric,magic,lingvistic al grupelor în cauză şi mai alesstructura familială în cadrul colectivităţii interesate.Schimbarea concepţiei clasice privind bolile psihice şi importanţastudiilor interdisciplinare,au mers mână în mână,acest lucrudatorându-se după Coleman şi Broen următorii factori:1.Declinul modelului medical s-a produs progresiv şi chiar încazul PGP (boala care corespunde perfect modelului medical),s-avăzut că aceleaşi leziuni anatomice nu duc la manifestări psihiatriceidentice.Modelul medical a fost atacat din toate poziţiile fără a sepune în discuţie descoperirile biologice care l-au făcut posibil.Criticileau vizat în special utilizarea modelului ca un cadru conceptualgeneral de boală.Acest criticism,susţin autorii,ţinteşte 3 puncte:-Numeroase entităţi psihopatologice nu presupun leziuniorganice,încât denumirea de "boală" mintală,în înţelesul clasic esteprofund greşit.În acest sens Szasz introduce termenul de "mit al boliimintale" arătând că ceea ce psihiatrii numesc boală,de fapt nu este şică aceste comportamente anormale nu sunt legate de leziuni alecreierului,cât mai ales de probleme ale vieţii.-Clasificarea rigidă şi etichetarea comportamentului anormal estenecorespunzătoare şi adesea arbitrară,aceste comportamentedepinzând mai ales de normele sociale şi punctul de vedere apersoanei care etichetează;-"Rolul de bolnav" somatic încurajează în acest cadrucomportamentul maladaptativ,iar "bolnavii" tind a renunţa uşor laresponsabilitate,refuză a înfrunta situaţiile dificile din viaţă.În loc sălupte cu problemele vieţii, individul se retrage în boală şi fuge derăspunderi sociale;2.Creşterea influenţei modelelor psihosociale apare ca o reacţiea declinului modelului medical.Astfel,subliniază Coleman şiBroen,modelul psihanalitic introduce conceptul de anxietate şi deapărare contra anxietăţii,modelul behaviorist aplică principiile învăţării,iar modelul existenţial acreditează problemalibertăţii,curajului realizării de sine.Aşa cum am mai arătat,în ultimavreme se discută foarte mult problema alienării.3.Desvoltarea unor concepţii noi de tratament şi în special aunor tehnici psiho-socioterapeutice.Toate aceste schimbări îndomeniile fundamentale teoretice şi practice au impus nu numaiabandonarea a numeroase concepte din psihiatria clasică dar şi oschimbare fundamentală a modalităţilor de abordare a vieţii psihice.Înacest sens putem spune că psihiatria transculturală reprezintă pentru
 
psihiatria clasică o criză dar nici singura şi nici ultima.Punândproblema relativismului cultural,psihiatria transculturală asfărâmat,astfel,mitul universalităţii bolilor psihice,legând astfel boalade contextul ei social şi cultural în care apare. 
Istoric 
Etnopsihiatria îşi are rădăcinile încă din antichitateagreacă.Hipocrate în "Tratat asupra aerului,apei şi locurilor" descrieaşa numita "boală a sciţilor",care se manifesta prin aceea că uniibărbaţi deveneau impotenţi,adoptau modelul de viaţă şi maniera de afi a femeilor.Hipocrate considera că această modificare apersonalităţii se datora climei şi modului de viaţă a acestor persoane.Abia în secolul al XIX-lea,medicii colonişti încep să manifesteinteres pentru manifestările psihiatrice "exotice".În 1889,deexemplu,Obersteiner consacră un studiu diferitelor boli mintaleapărute în triburi sau la alte persoane primitive.Deşi ar părea neverosimil,întemeietor al etnopsihiatriei esteconsiderat a fi Kraepelin, fondatorul concepţiei clinico-nosologice,autorul care a introdus modelul medical în cadrul cliniciide psihiatrie.Kraepelin studiază la începutul acestui secol în Jawa şiSingapore o serie de forme psihotice care aminteau PMD sauschizofrenia şi care în limbaj local se numeau "amok şi letah".Încadrul unui articol intitulat "Vergleichende Psychiatrie" el publică în1904 o serie de rezultate ale unor anchete efectuate.Din păcateaceste preocupări ale lui Kraepelin nu vor fi valorificate de urmaşii săişi în general ele vor fi ignorate.Kraepelin a fost deci primul care asubliniat că simptomele psihopatologice diferă adesea de la popor lapopor şi subliniază adevărul că descrierea bolilor psihice clasice sebazează pe studiul bolnavilor psihici din Europa Occidentală.La scurt timp de la studiile lui Kraepelin şi,în mare parteconcomitent,Freud va studia etnologia,pentru a găsi în ea puncte desprijin care să-i fundamenteze teoria psihanalitică (teoriaanimismului,a tabuurilor,onirismului etc).Astfel,subliniazăFreud,studiile unor populaţii primitive se pot detaşa de baza lor culturală pentru a înţelege mai bine pe omul din Europa,care a trecutdemult de aceste faze.O desvoltare mare a studiilor de psihiatrie transculturală a avut locdupă primul război mondial (Herscovitz în antropologie,Kardiner privind personalitatea de bază).Şcoala de antropologie culturalăamericană se va desvolta în mare măsură sub influenţa studiilor freudiene (Kardiner,Linton,Ruth Benedict,Margaret Mead etc).Se vor 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maia Schiopu liked this
Dan Alexoae liked this
constantin rares liked this
godoroja23 liked this
aurora_chirila liked this
uneorivisez liked this
odyfils liked this
fireessence liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->