Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract de Concesiune Teren

Contract de Concesiune Teren

Ratings:
(0)
|Views: 6,352|Likes:
contract de concesiune teren in limba romana de Dumitrescu & Asociatii
contract de concesiune teren in limba romana de Dumitrescu & Asociatii

More info:

Published by: Dumitrescu & Asociatii on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
 CONTRACT DE CONCESIUNEI. Prile contractante
 Între:
1. CONSILIUL LOCAL ««««««
, cu sediul în localitate ««««««., str.«««««««.., nr. «.., Jud. «««««, cont bancar «««.., deschis la Trezoreriajudeului «««««, reprezentat prin dl. «««««., în calitate de primar i d-na«««««., în calitate de contabil-ef,numit în continuare
CONCEDENT
i
2. S.C. «««««S.A. / SRL,
 înregistrat la Registrul Comerului «««..
 
sub nr.««««., codul unic de înregistrare ««««««., cu sediul în loc. ««««««..,str««««««., nr. «««, jud. ««, cont bancar nr. «««««««««., deschisla Banca ««««««., reprezentat prin dl. ««««««.., în calitate de managergeneral,numit în continuare
CONCESIONAR 
,a intervenit prezentul contract de concesiune, încheiat în bazaLegii nr. 219/1998i aHotrârii Consiliului Local «««««.. de aprobare a concesionrii nr. ««./«««.., înurma adjudecrii la licitaie a concesiunii din data de «««««««., având urmtoareleclauze:
II. Obiectul contractului Art. 1.
Obiectul contractului îl constituie
cedarea i preluarea în concesiune
a terenuluisituat în localitatea «««, str. ««., nr. ««, jud. ««.., în suprafa de ««« m.p.(conform schiei de plan anexat), proprietatea Consiliului Local ««««««««.Obiectul concesiunii este descris în caietul de sarcini care constituie
anexa nr. 1
la prezentulcontract i face parte integrant din acesta.
 Art. 2.
Predarea - primirea obiectului concesiunii se va consemna în PROCESUL - VERBAL de predare-primire care se va încheia pân la data de ««««i care constituie
anexa nr. 2
la prezentul contract.
III. Durata concesiunii Art. 3.
Durata concesiunii va fi de 49 de ani, de la data semnrii contractului, prile avândposibilitatea prelungirii acestui termen cu jumtate din durata iniial.
IV. Pre i modalitatea de plat Art. 4.
(1) Preul concesiunii este redevena valoric de ««««« lei/an, ce se va pltitrimestrial, în ultima zi lucrtoare a celei de-a treia luni, în conformitate cu prevederilecaietului de sarcini.
 
(2) Redevena va fi reactualizat la momentul fiecrei pli, în funcie de rata inflaieicomunicat de ctre Comisia Naional de Statistic, concesionarul obligându-se s oplteasc astfel indexat. Nivelul trimestrial al redevenei reactualizate va fi comunicat dectre concedent concesionarului cu cel puin 3 zile înaintea plii.
 Art. 5.
(1) Plata redevenei se va face
 
trimestrial, la casieria concedentului sau direct încontul «««««««« deschis la Trezoreria judeului «««««.. i se pornete de lasuma de ««««««.. lei, pe care concesionarul a achitat-o iniial cu titlu de garanie.(2) În cazul în care plata redevenei se va face în numerar, concedentul va confirma fiecareplat, prin eliberarea de chitane.(3) Concedentul se oblig, în situaia în care, pe parcursul derulrii contractului, îi vaschimba numrul contului, s comunice concesionarului aceast schimbare, în termen demaxim 60 de zile.(4) Neplata redevenei pentru mai mult de 120 de zile conduce la retragerea concesiunii.
 Art. 6.
Redevena cuantificat conform dispoziiilor art. 4 i 5 din prezentul contract, se vaplti timp de 20 ani, perioad în care se va acoperi întreaga valoare a redevenei calculatpentru întreaga durat de 49 de ani.
 V. Drepturile i obligaiile prilor Art. 7.
Prin concesionarea acestui teren, concesionarul dobândete dreptul de a-l exploata în mod direct, pe riscul i rspunderea sa, dreptul de a-l folosi i de a-i culege fructele, cucondiia meninerii actualelor dotri.
 Art. 8.
Concedentul are dreptul s inspecteze bunul concesionat i s verifice respectareaobligaiilor asumate de concesionar, consemnând într-un proces verbal, rezultatele gsite peteren.
 Art. 9.
Concedentul se oblig s îndeplineasc toate formalitile în vederea întabulariidreptului de concesiune rezultat din prezentul contract.
 Art. 10.
Concesionarul nu poate subconcesiona terenul.
 Art. 11.
Concesionarul este obligat s foloseasc obiectul concesiunii doar pentrudestinaia care rezult din contract.
 Art. 12.
Concesionarul este obligat s exploateze bunul concesionat în mod direct i nu aredreptul de a-l subconcesiona ctre un ter.
 Art. 13.
Concesionarul se oblig s administreze i s exploateze obiectul concesiunii cudiligena unui bun proprietar. Pentru aceasta, va lua toate msurile necesare i pe care lacrede de cuviin pentru conservarea i sporirea valorii obiectului concesiunii. În cazul încare concesionarul ocazioneaz pagube concedentului, se oblig s-l despgubeasc peconcedent cu contravaloarea acestor pagube.
 Art. 14.
Concedentul se oblig s pun la dispoziia concesionarului, la data începeriiconcesiunii, inventarul complet, terenul cu accesoriile sale, liber de orice sarcini, iar la dataexpirrii concesiuniiconcesionarul este obligat s restituie, în deplin proprietate, liber de orice sarcin, terenulconcesionat, inclusiv investiiile realizate.
 Art. 15.
În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligat s depun cu titlu de garanie suma de ««««««..lei,reprezentând o cot parte din suma datorat concedentului cu titlu de redeven pentruprimul an.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexa BloodSugar liked this
Alexandra Saramat liked this
Puskas Katalin liked this
Catalin Zlotea liked this
Iloc Cristian liked this
Alecs Stuy liked this
voivo_24 liked this
Brindus Mihaela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->