Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract de Concesiune Teren

Contract de Concesiune Teren

Ratings:
(0)
|Views: 6,350|Likes:
contract de concesiune teren in limba romana de Dumitrescu & Asociatii
contract de concesiune teren in limba romana de Dumitrescu & Asociatii

More info:

Published by: Dumitrescu & Asociatii on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
 CONTRACT DE CONCESIUNEI. Prile contractante
 Între:
1. CONSILIUL LOCAL ««««««
, cu sediul în localitate ««««««., str.«««««««.., nr. «.., Jud. «««««, cont bancar «««.., deschis la Trezoreriajudeului «««««, reprezentat prin dl. «««««., în calitate de primar i d-na«««««., în calitate de contabil-ef,numit în continuare
CONCEDENT
i
2. S.C. «««««S.A. / SRL,
 înregistrat la Registrul Comerului «««..
 
sub nr.««««., codul unic de înregistrare ««««««., cu sediul în loc. ««««««..,str««««««., nr. «««, jud. ««, cont bancar nr. «««««««««., deschisla Banca ««««««., reprezentat prin dl. ««««««.., în calitate de managergeneral,numit în continuare
CONCESIONAR 
,a intervenit prezentul contract de concesiune, încheiat în bazaLegii nr. 219/1998i aHotrârii Consiliului Local «««««.. de aprobare a concesionrii nr. ««./«««.., înurma adjudecrii la licitaie a concesiunii din data de «««««««., având urmtoareleclauze:
II. Obiectul contractului Art. 1.
Obiectul contractului îl constituie
cedarea i preluarea în concesiune
a terenuluisituat în localitatea «««, str. ««., nr. ««, jud. ««.., în suprafa de ««« m.p.(conform schiei de plan anexat), proprietatea Consiliului Local ««««««««.Obiectul concesiunii este descris în caietul de sarcini care constituie
anexa nr. 1
la prezentulcontract i face parte integrant din acesta.
 Art. 2.
Predarea - primirea obiectului concesiunii se va consemna în PROCESUL - VERBAL de predare-primire care se va încheia pân la data de ««««i care constituie
anexa nr. 2
la prezentul contract.
III. Durata concesiunii Art. 3.
Durata concesiunii va fi de 49 de ani, de la data semnrii contractului, prile avândposibilitatea prelungirii acestui termen cu jumtate din durata iniial.
IV. Pre i modalitatea de plat Art. 4.
(1) Preul concesiunii este redevena valoric de ««««« lei/an, ce se va pltitrimestrial, în ultima zi lucrtoare a celei de-a treia luni, în conformitate cu prevederilecaietului de sarcini.
 
(2) Redevena va fi reactualizat la momentul fiecrei pli, în funcie de rata inflaieicomunicat de ctre Comisia Naional de Statistic, concesionarul obligându-se s oplteasc astfel indexat. Nivelul trimestrial al redevenei reactualizate va fi comunicat dectre concedent concesionarului cu cel puin 3 zile înaintea plii.
 Art. 5.
(1) Plata redevenei se va face
 
trimestrial, la casieria concedentului sau direct încontul «««««««« deschis la Trezoreria judeului «««««.. i se pornete de lasuma de ««««««.. lei, pe care concesionarul a achitat-o iniial cu titlu de garanie.(2) În cazul în care plata redevenei se va face în numerar, concedentul va confirma fiecareplat, prin eliberarea de chitane.(3) Concedentul se oblig, în situaia în care, pe parcursul derulrii contractului, îi vaschimba numrul contului, s comunice concesionarului aceast schimbare, în termen demaxim 60 de zile.(4) Neplata redevenei pentru mai mult de 120 de zile conduce la retragerea concesiunii.
 Art. 6.
Redevena cuantificat conform dispoziiilor art. 4 i 5 din prezentul contract, se vaplti timp de 20 ani, perioad în care se va acoperi întreaga valoare a redevenei calculatpentru întreaga durat de 49 de ani.
 V. Drepturile i obligaiile prilor Art. 7.
Prin concesionarea acestui teren, concesionarul dobândete dreptul de a-l exploata în mod direct, pe riscul i rspunderea sa, dreptul de a-l folosi i de a-i culege fructele, cucondiia meninerii actualelor dotri.
 Art. 8.
Concedentul are dreptul s inspecteze bunul concesionat i s verifice respectareaobligaiilor asumate de concesionar, consemnând într-un proces verbal, rezultatele gsite peteren.
 Art. 9.
Concedentul se oblig s îndeplineasc toate formalitile în vederea întabulariidreptului de concesiune rezultat din prezentul contract.
 Art. 10.
Concesionarul nu poate subconcesiona terenul.
 Art. 11.
Concesionarul este obligat s foloseasc obiectul concesiunii doar pentrudestinaia care rezult din contract.
 Art. 12.
Concesionarul este obligat s exploateze bunul concesionat în mod direct i nu aredreptul de a-l subconcesiona ctre un ter.
 Art. 13.
Concesionarul se oblig s administreze i s exploateze obiectul concesiunii cudiligena unui bun proprietar. Pentru aceasta, va lua toate msurile necesare i pe care lacrede de cuviin pentru conservarea i sporirea valorii obiectului concesiunii. În cazul încare concesionarul ocazioneaz pagube concedentului, se oblig s-l despgubeasc peconcedent cu contravaloarea acestor pagube.
 Art. 14.
Concedentul se oblig s pun la dispoziia concesionarului, la data începeriiconcesiunii, inventarul complet, terenul cu accesoriile sale, liber de orice sarcini, iar la dataexpirrii concesiuniiconcesionarul este obligat s restituie, în deplin proprietate, liber de orice sarcin, terenulconcesionat, inclusiv investiiile realizate.
 Art. 15.
În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune,concesionarul este obligat s depun cu titlu de garanie suma de ««««««..lei,reprezentând o cot parte din suma datorat concedentului cu titlu de redeven pentruprimul an.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexa BloodSugar liked this
Alexandra Saramat liked this
Adelina Andreea liked this
Puskas Katalin liked this
Catalin Zlotea liked this
Iloc Cristian liked this
Alecs Stuy liked this
voivo_24 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->