Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ibni Ishaq - Perosak Sejarah Awal Islam

Ibni Ishaq - Perosak Sejarah Awal Islam

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:
Published by Akhi Mohamad Aiyad
Maklumat lebih lanjut layari http://elaksamana.blogspot.com
Maklumat lebih lanjut layari http://elaksamana.blogspot.com

More info:

Published by: Akhi Mohamad Aiyad on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2012

pdf

text

original

 
IBNU ISHAQ : PEROSAK SEJARAHAWAL ISLAM
Namanya Muhamad bin Ishaq . Hidup sezaman dengan ImamMalik dan pernah berjumpa dengan Anas bin Malik danSaid ibnu Musayyab.Beliau tidak rasminya diangkat sebagai 'bapa sirah'dan cerita-cerita sirah yang bersumber dari beliaubanyak bertebaran dalam kitab-kitab sirah kemudiannya. Malah dalam sukatan pelajaran Universiti Al-Azhar terdapat cerita-cerita yang bersumber dari beliau.Salah seorang anak muridnya Ibnu Hisham telah mengutipsecara bebas ( ataupun dengan tapisan yang ringan)cerita-cerita dari Ibnu Ishaq dan memuatkannya didalam kitabnya yang termasyhur Sirah Ibnu Hisham,sebuah kitab rujukan sirah yang utama masakini.Ibnu Ishaq ialah seorang penganut Syiah . Anutannyatelah mempengaruhi cara beliau berfikir dan telahbanyak diabadikan di dalam kitab-kitab yang beliaunukilkan atau dalam siri pengajiannya.Banyak cerita-cerita ganjil berkenaan kehidupan dansuasana awal Islam yang bersumber hanya dari beliauseorang. Cerita-cerita ini banyak untuk menyokongfahaman syiahnya iaitu samada mengangkat Saidina Alira atau keluarganya, mengurangkan sumbangan ataumemburuk-burukkan sahabat yang lain terutama SaidinaMuawiyah serta sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar , Umar raDi antara cerita yang diriwayatkan oleh beliau yangdipertikaikan oleh Ulamak ialah:a) Kisah Hindun ra , ibu kepada saidina Muawiyah,yang dikatakan memakan jantung Saidinia Hamzah. Ceritaini tidak pernah diceritakn oleh orang lain malahdalam Shahih Bukari , Wahsyi ra yang membunuh SaidinaHamzah tidak pernah menyebut tentang kisah ini. Motif utama ialah mencacatkan Hindun, ibu kepada Muawiyah ,musuh utama golongan Syiah.b) Kekarutan dalam cerita-cerita tentang Muawiyah radengan menggambarkan beliau sebagai seorang pemutar belit dan suka mengambil kesempatan. Motifnya ialahuntuk mencederakan peribadi sahabat besar ini keranadengan tercederanya beliau bermakna Quran yang adahari ini berkemungkinan tercedera juga, kerana beliauadalah salah seorang jurutulis wahyu nabi.
 
c) Cerita hijrah nabi saw dari rumah beliau saw padawaktu malam dengan Saidina Ali menggantikan tempattidur baginda saw. Pada mata kasarnya ianyamenunjukkan keberanian, kepatuhan dan pengorbananSaidina Ali. Tetapi dalam kitab hadis paling sahih,Sahih Bukhari , mengatakan nabi saw berhijrah darirumah Saidina Abu Bakar di waktu siang hari . DalamSahih Bukhari dinyatakan dengan jelas peranankeluarga Abu Bakar seperti Abd Rahman, Asma' danlain-dain dalam peristiwa hijrah ini. Tidak laincerita yang dibawa oleh Ibnu Ishak ialah untuk menutupsumbangan dan pengorbanan besar Abu Bakar rasekeluarga sesuai dengan akidah Syiah yangmengkafirkan sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar,Umar, Usman, Aisyah dan seterusnya.d) Kisah Isra' nabi dari rumah Ummu hani' . Ummu Haniialah kakak kepada Saidina Ali dan masa ini masih lagibelum Islam . Secara sepintas lalu dapat diperhatikanIbnu Ishak cuba mengaitkan setiap peristiwa besar dengan Saidina Ali sekeluarga. Tetapi dalam kes inibeliau sebenarnya cuba mencederakan maruah Rasullullahsaw sendiri . Kalau cerita ini benar, kita akanmengatakan bahawa nabi saw bersunyi-sunyi ( atautidur) di rumah isteri orang tanpa kehadiran suaminya.Alangkah dahsyatnya fitnah yang ingin dilemparkan olehIbnu Ishaq terhadap nabi saw.e) Kisah mempersaudarakan Ali ra dengan nabi saw.Suatu kisah yang tidak masuk akal bila dipandang daritujuan 'mempersaudarakan' itu sendiri, keranasememangnya Ali adalah saudara kepada nabi saw danbeliau ra adalah sama-sama dari Mekah. Tidak lain iniadalah untuk menaikkan martabat Ali ra dari yangsepatutnya untuk merasionalkan hujjah bahawa beliaulahyang sepatutnya dilantik menjadi khalifah selepaswafatnya nabi saw.Banyak lagi kisah aneh yang dikeluarkan oleh beliauseorang. Maka tidak menghairankan bila ulamak besar mengatakan :''
..salah seorang dajjal " , " Kami telah menghalauIbnu Ishaq keluar dari Madinah" - Imam Malik"Dia meriwayatkan hadith-hadith karut dari orang-orangmajhul ( orang yang tidak diketahui latarbelakangnya)" - Ali Ibnu Al-Madini " Muhammad bin Ishaq adalah di antara perawi-perawiyang tidak menepati syarat-syarat hadith sahih" -

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
skst2ldp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->