Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Andrei Taranu - Doctrine Politice Contemporane

Andrei Taranu - Doctrine Politice Contemporane

Ratings: (0)|Views: 502 |Likes:
Published by karl_bluewish

More info:

Published by: karl_bluewish on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

 
Lect. Andrei
Ţă
ranu
Doctrine politice contemporane
200
1
 
2
Tema IIntroducere în domeniul doctrinelor politice
Dup
ă
parcurgerea acestui curs ve
ţ
i înv
ăţ
a:
1
. Ce este o doctrin
ă
politic
ă
2. Ce este o ideologie politic
ă
3. Rela
ţ
ia dintre doctrin
ă
 
ş
i ideologie
4. Func
ţ
iile ideologiei politice
Domeniul doctrinelor politice nu poate fi încadrat în cel al unei
ş
tiin
ţ
e în sensul propriu al cuvântului
ş
i aceasta pentru c
ă
în spa
ţ
iul studiat se reg
ă
sesc atât elemente ale
ş
tiin
ţ
elor socio-umane
1
cât
ş
i elemente de mentalitate, cultur 
ă
, civiliza
ţ
ie.Din acest motiv, doctrinele politice sunt considerate un domeniu al
ş
tiin
ţ
elor  politice în sensul cel mai larg, având un rol explicativ doar pentru în
ţ
elegerea diverselor situa
ţ
ii politice dar nu
ş
i pentru a explica teoretic situa
ţ
ii politice specifice, decât în cazuriexcep
ţ
ionale. Ceea ce trebuie în
ţ
eles este c
ă
de cele mai multe ori doctrinele politce preconizeaz
ă
realit
ăţ
i posibile, plecând de la realitatea specific
ă
epocii în care apar. Pe dealt
ă
parte bun
ă
parte din doctrinele politice transgreseaz
ă
realitatea istoric
ă
a epocii lor  pentru a se insera în prezent printr-un plan axiologic
ş
i normativ privind drepturi, libert
ăţ
i
ş
i raporturi sociale care ast
ă
zi par naturale.Doctrinele politice se compun de obicei dintr-o sum
ă
de lucr 
ă
ri cu caracter sistematic privind realitatea politic
ă
, social
ă
sau economic
ă
care, câteodat
ă
sunt în rela
ţ
ie
 
1
 
Din domeniul
ş
tiin
ţ
elor socio-umane vom face apel la sociologie, psiho-sociologie,filosofie etc. acestea vor fi privite diacronic, într-o manier 
ă
ce încearc
ă
s
ă
vizualizezeelemente de analiz
ă
contemporan
ă
la situa
ţ
ii istorice
ş
i de mentalitate proprii epocilor lacare vom face apel. De exemplu, pentru în
ţ
elegerea situa
ţ
iei din perioada na
ş
teriiliberalismului va trebui s
ă
în
ţ
elegem structura social
ă
dar 
ş
i economic
ă
a popoarelor ceau ini
ţ
iat aceast
ă
doctrin
ă
în contextul specific epocii folosind îns
ă
elemente de studiu ale
ş
tiin
ţ
elor contemporane.
 
3
unele cu altele generând lan
ţ
uri doctrinare
2
. Pe de alt
ă
parte avem lucr 
ă
ri ce se afl
ă
înt-un paralelism temporal evident, dar care au aceea
ş
i construc
ţ
ie ideatic
ă
privind realitateatimpului lor 
3
. De aceea, de cele mai multe ori, cei pe care îi numim doctrinari politici suntrevendica
ţ
i
ş
i de filosofia sistemic
ă
sau de diverse domenii ale
ş
tiin
ţ
elor actuale caapar 
ţ
inând mai degrab
ă
acestor filia
ţ
ii decât spa
ţ
iului politic. Este greu de decelat întreaceste dou
ă
categorii de opere,
ş
i de aceea doctrinele politice nu se ocup
ă
de întregulcâmp sistemic al autorilor respectivi ci de ceea ce aduc ei nou în perspectiva construc
ţ
ieiteoretice a spa
ţ
iului socio-politic.O alt
ă
dimesiune a doctrinelor politice este cea sincron
ă
care î
ş
i asum
ă
o perspectiv
ă
comparativ
ă
a doctrinelor politice c
ă
utând ceea ce se sus
ţ
ine la nivelulvalorilor 
ş
i finalit
ăţ
ilor puse în practic
ă
de aceste doctrine. Realtiv la aceast
ă
dimensiunereg
ă
sim expresiile comune ale doctrinelor care se reformuleaz
ă
permanent în spiritulepocii. De aceea la nivelul analizei comparative ne vom ocupa de spa
ţ
iul ideologic aldoctrinelor, adic
ă
de încerc
ă
rile de a pune în practic
ă
ideile propuse de creatorii acestor doctrine. Nivelul practic al doctrinelor politice se reg
ă
se
ş
te în spa
ţ
iul politicilor ce se propun pentru a rezolva anumite probleme ce apar în diverse societ
ăţ
i la un anumitmoment dat. Aceste politici cu caracter situa
ţ
ional se r 
ă
spândesc influen
ţ
înd, de cele maimulte ori, arii geografice majore, devenind astfel puncte de reper doctrinar la nivelulguvernamental
4
între anumite state.Adoptarea unora sau altora dintre pachetele ideatice propuse de diverse doctrinenu se poate face f 
ă
ă
un exerci
ţ
iu de diluare a conceptelor 
ş
i transformarea lor în bunuriideologice. În cea mai bun
ă
parte doctrinele politice influen
ţ
eaz
ă
crearea
ş
i apari
ţ
ia
 
2
 
De exemplu marxismul, care pleac
ă
de la opera socio-politico-economic
ă
a ini
ţ
iatorilor acestei doctrine, K.Marx
ş
i F.Engels
ş
i care se continu
ă
pe mai multe planuri teoreticesau ideologice generând un corpus doctrinar cu aparen
ţă
de coeren
ţă
.
3
 
Putem da exemplul conservatorismului clasic ale c
ă
rui curente multiple reu
ş
esc îns
ă
s
ă
creeze un principiu unic al acestei doctrine. Iar conservatorismul nu este unica doctrin
ă
cese comport
ă
astfel.
4
 
De exemplu folosirea termenilor de guverne liberale sau socialiste sau de oricare alt tipse refer 
ă
tocmai la programele politice pe care acestea le propun pentru a ajunge laguvernare
ş
i pe baza politicilor specifice pe care le adopt
ă
exercitând deja puterea. Este,de altfel adev
ă
rat c
ă
ast
ă
zi practica politic
ă
îndelungat
ă
a voalat întrucâtva diferen
ţ
eleclare dintre termeni, mai ales în spa
ţ
iul politic occidental.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cristy1976 liked this
dionismada12 liked this
dionismada12 liked this
Rares Artistu liked this
ktlyn_19 liked this
ktlyn_19 liked this
claudiastere liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->