Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Bai Toan Hay Ve Sat Va Cac Oxit Sat

Mot So Bai Toan Hay Ve Sat Va Cac Oxit Sat

Ratings: (0)|Views: 2,368|Likes:
Published by hoatham24

More info:

Published by: hoatham24 on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SẮT VÀ CÁC OXIT SẮT
 
I - Một số điểm cần chú ý:1) Hóa trị của sắt :
- Nếu đặt CTTQ của oxit sắt : Fe
x
O
y
 
hóa trị Fe : t =2yx( t = 2,3, hoặc83).- Hóa trị Fe trong Fe
3
O
4
là hóa trị TB của 2 ng.tử Fe(III) và 1ng.tử Fe(II).
2) Phương pháp qui đổi .
* Để giải bài toán hỗn hợp nhiều oxit sắt thì nên quy đổi:+) Fe
3
O
4
 
hỗn hợp (FeO + Fe
2
O
3
) tỷ lệ mol 1 : 1 ( đúng cả 2 chiều ).+) Hỗn hợp FeO , Fe
2
O
3
với tỷ lệ mol
1 : 1 thì không thể quy đổi thành Fe
3
O
4
.
3) Phương pháp bảo toàn nguyên tố:
Thường gặp 2 trường hợp sau đây:*
Trường hợp 1
:Fe
O2
+
 
3 3 2x y
HNO3
FeFe(NO) HO (NO,FeO
+
 + +
hoặc NO
2
 
...)
 
3 3
Fe(NO )
n=
Fe
n
( bđ )
3
HNO N
nn
=
( muối)
+
 N
n
( các sp khí )
=
Fe N
3nn
+
(
các sp khí ). 
HOHNO23
1nn2
=
*
Trường hợp 2:
Fe
O2
+
 
2 4 3 2 2x y
HSO24
FeFe(SO) HO (SO...)FeO
+
 + + ↑
 
 
Fe(SO)243
n=
Fe
1n2
( bđ )
HSOS24
nn
=
( muối)
+
S
n
( các sp khí )
=
FeS
1,5nn
+
(
các sp khí ). 
HOHSO224
nn
=
.v.v. ( còn nhiều trường hợp khác)
 Nhận xét: Nếu biết khối lượng của các khí sản phẩm và hỗn hợp A ( hoặc muối Fe) thì có thể ápdụng định luật BTKL
.
Ví dụ
: Trường hợp 1
: giả sử biết
m
1
 
(g)
( Fe + Fe
x
O
y
) ; biết
b
(mol) khí NO sinh ra.Áp dụng định luật BTKL ta có :
1
3abm + 63(3a + b)= 242a + 18b.302
++
( trong đó :
Fe
na mol
=
)
II- Một số bài toán minh họa1)
Để hòa tan hoàn toàn 34,8 gam hỗn hợp gồm Fe
3
O
4
, FeO, Fe
2
O
3
( số mol FeO = số mol Fe
2
O
3
)thì phải dùng một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
4,9 % ( loãng).a) Tính khối lượng của dung dịch H
2
SO
4
4,9% . b) Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được.
 Hướng dẫn
: số mol FeO = số mol Fe
2
O
3
nên xem như Fe
3
O
4
.Vậy hỗn hợp được coi như chỉ có một oxit là Fe
3
O
4
h.h
34,8n0,15 mol232
= =
Fe
3
O
4
+ 4H
2
SO
4
 
Fe
2
(SO
4
)
3
+ FeSO
4
+ 4H
2
O0,15 0,6 0,150,15
mol 
Khối lượng dung dịch H
2
SO
4
4,9% :0,6981001200 (g)4,9
=
Khối lượng dung dịch thu được : 1200 + 34,8 = 1234,8 gam( dễ dàng tìm được C% của mỗi muối trong dung dịch thu được)
 
2)
Cho
m
(g) hỗn hợp FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
tan vừa hết trong
V
(lít) dung dịch H
2
SO
4
loãng thì thu đượcmột dung dịch A. Chia đung dịch A làm 2 phần bằng nhau.
 Phần 1
: tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượngkhông đổi thu được 8,8 gam chất rắn.
 Phần 2
: làm mất màu vừa đúng 100ml dung dịch KMnO
4
0,1M trong môi trường H
2
SO
4
loãng dư.a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính m , V ( nếu dung dịch H
2
SO
4
có nồng độ 0,5M).
 Hướng dẫn:
Xem Fe
3
O
4
như hỗn hợp FeO và Fe
2
O
3
 Vậy hỗn hợp xem như chỉ có FeO và Fe
2
O
3
: số mol lần lượt x,y.Các phương trình hóa học xảy ra:FeO + H
2
SO
4
 
FeSO
4
+ H
2
Oxxx
(mol)
Fe
2
O
3
+ 3H
2
SO
4
 
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
Oy 3yy
(mol)
dung dịch A
( )
42 43
FeSO: x (mol)FeSO: y (mol)
 Pư phần 1
:FeSO
4
+ 2NaOH
Fe(OH)
2
 
+ Na
2
SO
4
0,5x 0,5x
(mol)
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 6NaOH
2Fe(OH)
3
 
+ 3Na
2
SO
4
0,5y y
(mol)
2Fe(OH)
2
+ ½ O
2
 
0
t
 
Fe
2
O
3
+ 2H
2
O0,5x 0,25x
(mol)
2Fe(OH)
3
 
0
t
 
Fe
2
O
3
+ 3H
2
Oy 0,5y
(mol)
Ta : 0,25x + 0,5y =8,80,055 (1)160
=
 Pư phần 2
:10FeSO
4
+ 2KMnO
4
+ 8 H
2
SO
4
 
5Fe
2
(SO
4
)
3
+
2
SO
4
+ 2MnSO
4
+ 8 H
2
O0,5x
0,1x
(mol)
Ta : 0,1x = 0,01
x = 0,1 ( mol) (2)Thay (2) vào (1) ta được : y = 0,06 (mol)Vậy khối lượng hỗn hợp oxit sắt : m = (0,1
×
72 + 0,06
×
160 ) = 16,8 ( gam )Thể tích dung dịch H
2
SO
4
0,5M : V =0,10,0630,56 (lít)0,5
+ =
* Có thể giải theo phương pháp bảo toàn nguyên tố Fe.
Fe
n( các oxit ) = 2
×
0,055 = 0,11 mol
Fe
n( FeO ) =
FeSO4
0,05 molKMnO4
n5n
=
=
 
Fe
n( Fe
2
O
3
) =
0,110,05 =0,06 mol
 Vậy khối lượng hỗn hợp đầu : m = 2( 0,05
×
72 +
0,061602
) = 16,8 gam.Số mol H
2
SO
4
= 0,1 + (3
×
0,06) = 0,28 mol.
thể tích V = 0,56 lít.
3)
Hỗn hợp A gồm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
( với số mol bằng nhau). Cho
m
1
(g) A vào ống sứ nung nóngrồi dẫn dòng khí CO đi qua ( CO pư hết ), thấy khí bay ra và trong ống còn lại 19,2 (g) rắn B (gồm Fe,FeO, Fe
3
O
4
) . Hấp thụ khí vào dung dịch Ba(OH)
2
dư thì thu được
m
2
(g) kết tủa trắng. Hòa tan hết rắnB trong HNO
3
nóng thì thấy bay ra 2,24 lít khí NO duy nhất ( đktc).a) Viết phương trình hóa học. b) Tính m
1
, m
2
và số mol HNO
3
đã phản ứng.
 Hướng dẫn:
Xem phần FeO + Fe
2
O
3
( đồng mol) như Fe
3
O
4
Vậy hỗn hợp chỉ gồm có Fe
3
O
4
 
Fe
3
O
4
+ 4CO
0
t
 
3Fe + 4CO
2
(1)Fe
3
O
4
+ CO
0
t
 
3FeO + CO
2
(2)rắn B
3 4
FeOFeFeO
Phản ứng của rắn B với HNO
3
:Fe + 4HNO
3
 
Fe(NO
3
)
3
+ 2H
2
O + NO
(3)3FeO + 10HNO
3
 
3Fe(NO
3
)
3
+ 5H
2
O + NO
(4)3Fe
3
O
4
+ 28HNO
3
 
3Fe(NO
3
)
3
+ 14H
2
O + NO
(5)Đặt :
()
FeNO33
na (mol)
=
=
Fe
n( của hỗn hợp A ) 
HNOHO32
3a0,1n3a0,1; n2
+= + =
;
 NO
2,24n0,1 (mol)22,4
= =
Áp dụng ĐLBTKL cho (3),(4),(5) ta có:
C
+HNOHONOFe(NO)3233
mmmm m
+ = +
Suy ra ta : 19,2 + 63(3a + 0,1) = 242a +3a0,118 + 300,12
+
Giải ra được : a = 0,27
 
HNO3
n= 0,91 mol.Khối lượng của hỗn hợp đầu : m
1
= 0,270,2723220,88 ( gam )3
=
Theo pư (1) và (2) ta có :
CO2
20,8819,2n0,105 mol4428
= =
CO
2
+ Ba(OH)
2
 
BaCO
3
 
+ H
2
O0,105 0,105
(mol)
BaCO3
m= m
2
= 0,105
×
197 = 20,685 gam.
* Cách 2
:Vì rắn C gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
tác dụng với HNO
3
cho sản phẩm như nhau, nên đặt CTPT trung bìnhcủa rắn C: Fe
x
O
y.
Gọi a là số mol mỗi oxit trong A
qui đổi A chỉ gồm Fe
3
O
4
: 2a (mol)xFe
3
O
4
+ (4x 3y)CO
0
t
 
3Fe
x
O
y
+ (4x 3y)CO
2
(1)2a6ax 
(mol)
Fe
x
O
y
+ (12x–2y) HNO
3
 
3Fe(NO
3
)
3
+ (3x–2y)NO
+ (6x-y)H
2
O(2)6ax(12x–2y)2ax
(3x–2y)2ax
(mol)
Ta có hệ phương trình :6a(56x16y)19,2x2a(3x2y)0,1x
+ ==
 
 
2ay7a0,4 (I)x2ay3a0,05 (II)x
+ ==
 Giải hệ (I) và (II)
a = 0,045 ;ayx= 0,0425m
1
= 0,045
×
2
×
232 = 20,88 gam.Áp dụng định luật BTKL cho pư (1) ta có :
2
A CO B CO
mmmm
+ = +
20,88 + 28b = 19,2 + 44b giải ra b = 0,105 mol ( b số mol CO
2
).
4)
Đốt x (mol) Fe bởi O
2
thu được 5,04 gam hỗn hợp A gồm các oxit của sắt. Hòa tan A trong HNO
3
nóng dư thì thu được một dung dịch X và 0,035 mol khí Y ( gồm NO và NO
2
), biết
2
Y/H
d= 19.Tính x.
 Hướng dẫn:
Xem các oxit sắt chỉ gồm Fe
2
O
3
và FeO ( vì Fe
3
O
4
coi như FeO và Fe
2
O
3
)

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyễn Huy liked this
Cuong Le Dinh liked this
Lưu Ly Tím liked this
chauduyen liked this
hsgfdfjh liked this
danglananh liked this
ikak123456 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->