Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Bai Toan Hay Ve Sat Va Cac Oxit Sat

Mot So Bai Toan Hay Ve Sat Va Cac Oxit Sat

Ratings:
(0)
|Views: 2,368|Likes:
Published by hoatham24

More info:

Published by: hoatham24 on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SẮT VÀ CÁC OXIT SẮT
 
I - Một số điểm cần chú ý:1) Hóa trị của sắt :
- Nếu đặt CTTQ của oxit sắt : Fe
x
O
y
 
hóa trị Fe : t =2yx( t = 2,3, hoặc83).- Hóa trị Fe trong Fe
3
O
4
là hóa trị TB của 2 ng.tử Fe(III) và 1ng.tử Fe(II).
2) Phương pháp qui đổi .
* Để giải bài toán hỗn hợp nhiều oxit sắt thì nên quy đổi:+) Fe
3
O
4
 
hỗn hợp (FeO + Fe
2
O
3
) tỷ lệ mol 1 : 1 ( đúng cả 2 chiều ).+) Hỗn hợp FeO , Fe
2
O
3
với tỷ lệ mol
1 : 1 thì không thể quy đổi thành Fe
3
O
4
.
3) Phương pháp bảo toàn nguyên tố:
Thường gặp 2 trường hợp sau đây:*
Trường hợp 1
:Fe
O2
+
 
3 3 2x y
HNO3
FeFe(NO) HO (NO,FeO
+
 + +
hoặc NO
2
 
...)
 
3 3
Fe(NO )
n=
Fe
n
( bđ )
3
HNO N
nn
=
( muối)
+
 N
n
( các sp khí )
=
Fe N
3nn
+
(
các sp khí ). 
HOHNO23
1nn2
=
*
Trường hợp 2:
Fe
O2
+
 
2 4 3 2 2x y
HSO24
FeFe(SO) HO (SO...)FeO
+
 + + ↑
 
 
Fe(SO)243
n=
Fe
1n2
( bđ )
HSOS24
nn
=
( muối)
+
S
n
( các sp khí )
=
FeS
1,5nn
+
(
các sp khí ). 
HOHSO224
nn
=
.v.v. ( còn nhiều trường hợp khác)
 Nhận xét: Nếu biết khối lượng của các khí sản phẩm và hỗn hợp A ( hoặc muối Fe) thì có thể ápdụng định luật BTKL
.
Ví dụ
: Trường hợp 1
: giả sử biết
m
1
 
(g)
( Fe + Fe
x
O
y
) ; biết
b
(mol) khí NO sinh ra.Áp dụng định luật BTKL ta có :
1
3abm + 63(3a + b)= 242a + 18b.302
++
( trong đó :
Fe
na mol
=
)
II- Một số bài toán minh họa1)
Để hòa tan hoàn toàn 34,8 gam hỗn hợp gồm Fe
3
O
4
, FeO, Fe
2
O
3
( số mol FeO = số mol Fe
2
O
3
)thì phải dùng một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
4,9 % ( loãng).a) Tính khối lượng của dung dịch H
2
SO
4
4,9% . b) Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được.
 Hướng dẫn
: số mol FeO = số mol Fe
2
O
3
nên xem như Fe
3
O
4
.Vậy hỗn hợp được coi như chỉ có một oxit là Fe
3
O
4
h.h
34,8n0,15 mol232
= =
Fe
3
O
4
+ 4H
2
SO
4
 
Fe
2
(SO
4
)
3
+ FeSO
4
+ 4H
2
O0,15 0,6 0,150,15
mol 
Khối lượng dung dịch H
2
SO
4
4,9% :0,6981001200 (g)4,9
=
Khối lượng dung dịch thu được : 1200 + 34,8 = 1234,8 gam( dễ dàng tìm được C% của mỗi muối trong dung dịch thu được)
 
2)
Cho
m
(g) hỗn hợp FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
tan vừa hết trong
V
(lít) dung dịch H
2
SO
4
loãng thì thu đượcmột dung dịch A. Chia đung dịch A làm 2 phần bằng nhau.
 Phần 1
: tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượngkhông đổi thu được 8,8 gam chất rắn.
 Phần 2
: làm mất màu vừa đúng 100ml dung dịch KMnO
4
0,1M trong môi trường H
2
SO
4
loãng dư.a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính m , V ( nếu dung dịch H
2
SO
4
có nồng độ 0,5M).
 Hướng dẫn:
Xem Fe
3
O
4
như hỗn hợp FeO và Fe
2
O
3
 Vậy hỗn hợp xem như chỉ có FeO và Fe
2
O
3
: số mol lần lượt x,y.Các phương trình hóa học xảy ra:FeO + H
2
SO
4
 
FeSO
4
+ H
2
Oxxx
(mol)
Fe
2
O
3
+ 3H
2
SO
4
 
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
Oy 3yy
(mol)
dung dịch A
( )
42 43
FeSO: x (mol)FeSO: y (mol)
 Pư phần 1
:FeSO
4
+ 2NaOH
Fe(OH)
2
 
+ Na
2
SO
4
0,5x 0,5x
(mol)
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 6NaOH
2Fe(OH)
3
 
+ 3Na
2
SO
4
0,5y y
(mol)
2Fe(OH)
2
+ ½ O
2
 
0
t
 
Fe
2
O
3
+ 2H
2
O0,5x 0,25x
(mol)
2Fe(OH)
3
 
0
t
 
Fe
2
O
3
+ 3H
2
Oy 0,5y
(mol)
Ta : 0,25x + 0,5y =8,80,055 (1)160
=
 Pư phần 2
:10FeSO
4
+ 2KMnO
4
+ 8 H
2
SO
4
 
5Fe
2
(SO
4
)
3
+
2
SO
4
+ 2MnSO
4
+ 8 H
2
O0,5x
0,1x
(mol)
Ta : 0,1x = 0,01
x = 0,1 ( mol) (2)Thay (2) vào (1) ta được : y = 0,06 (mol)Vậy khối lượng hỗn hợp oxit sắt : m = (0,1
×
72 + 0,06
×
160 ) = 16,8 ( gam )Thể tích dung dịch H
2
SO
4
0,5M : V =0,10,0630,56 (lít)0,5
+ =
* Có thể giải theo phương pháp bảo toàn nguyên tố Fe.
Fe
n( các oxit ) = 2
×
0,055 = 0,11 mol
Fe
n( FeO ) =
FeSO4
0,05 molKMnO4
n5n
=
=
 
Fe
n( Fe
2
O
3
) =
0,110,05 =0,06 mol
 Vậy khối lượng hỗn hợp đầu : m = 2( 0,05
×
72 +
0,061602
) = 16,8 gam.Số mol H
2
SO
4
= 0,1 + (3
×
0,06) = 0,28 mol.
thể tích V = 0,56 lít.
3)
Hỗn hợp A gồm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
( với số mol bằng nhau). Cho
m
1
(g) A vào ống sứ nung nóngrồi dẫn dòng khí CO đi qua ( CO pư hết ), thấy khí bay ra và trong ống còn lại 19,2 (g) rắn B (gồm Fe,FeO, Fe
3
O
4
) . Hấp thụ khí vào dung dịch Ba(OH)
2
dư thì thu được
m
2
(g) kết tủa trắng. Hòa tan hết rắnB trong HNO
3
nóng thì thấy bay ra 2,24 lít khí NO duy nhất ( đktc).a) Viết phương trình hóa học. b) Tính m
1
, m
2
và số mol HNO
3
đã phản ứng.
 Hướng dẫn:
Xem phần FeO + Fe
2
O
3
( đồng mol) như Fe
3
O
4
Vậy hỗn hợp chỉ gồm có Fe
3
O
4
 
Fe
3
O
4
+ 4CO
0
t
 
3Fe + 4CO
2
(1)Fe
3
O
4
+ CO
0
t
 
3FeO + CO
2
(2)rắn B
3 4
FeOFeFeO
Phản ứng của rắn B với HNO
3
:Fe + 4HNO
3
 
Fe(NO
3
)
3
+ 2H
2
O + NO
(3)3FeO + 10HNO
3
 
3Fe(NO
3
)
3
+ 5H
2
O + NO
(4)3Fe
3
O
4
+ 28HNO
3
 
3Fe(NO
3
)
3
+ 14H
2
O + NO
(5)Đặt :
()
FeNO33
na (mol)
=
=
Fe
n( của hỗn hợp A ) 
HNOHO32
3a0,1n3a0,1; n2
+= + =
;
 NO
2,24n0,1 (mol)22,4
= =
Áp dụng ĐLBTKL cho (3),(4),(5) ta có:
C
+HNOHONOFe(NO)3233
mmmm m
+ = +
Suy ra ta : 19,2 + 63(3a + 0,1) = 242a +3a0,118 + 300,12
+
Giải ra được : a = 0,27
 
HNO3
n= 0,91 mol.Khối lượng của hỗn hợp đầu : m
1
= 0,270,2723220,88 ( gam )3
=
Theo pư (1) và (2) ta có :
CO2
20,8819,2n0,105 mol4428
= =
CO
2
+ Ba(OH)
2
 
BaCO
3
 
+ H
2
O0,105 0,105
(mol)
BaCO3
m= m
2
= 0,105
×
197 = 20,685 gam.
* Cách 2
:Vì rắn C gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
tác dụng với HNO
3
cho sản phẩm như nhau, nên đặt CTPT trung bìnhcủa rắn C: Fe
x
O
y.
Gọi a là số mol mỗi oxit trong A
qui đổi A chỉ gồm Fe
3
O
4
: 2a (mol)xFe
3
O
4
+ (4x 3y)CO
0
t
 
3Fe
x
O
y
+ (4x 3y)CO
2
(1)2a6ax 
(mol)
Fe
x
O
y
+ (12x–2y) HNO
3
 
3Fe(NO
3
)
3
+ (3x–2y)NO
+ (6x-y)H
2
O(2)6ax(12x–2y)2ax
(3x–2y)2ax
(mol)
Ta có hệ phương trình :6a(56x16y)19,2x2a(3x2y)0,1x
+ ==
 
 
2ay7a0,4 (I)x2ay3a0,05 (II)x
+ ==
 Giải hệ (I) và (II)
a = 0,045 ;ayx= 0,0425m
1
= 0,045
×
2
×
232 = 20,88 gam.Áp dụng định luật BTKL cho pư (1) ta có :
2
A CO B CO
mmmm
+ = +
20,88 + 28b = 19,2 + 44b giải ra b = 0,105 mol ( b số mol CO
2
).
4)
Đốt x (mol) Fe bởi O
2
thu được 5,04 gam hỗn hợp A gồm các oxit của sắt. Hòa tan A trong HNO
3
nóng dư thì thu được một dung dịch X và 0,035 mol khí Y ( gồm NO và NO
2
), biết
2
Y/H
d= 19.Tính x.
 Hướng dẫn:
Xem các oxit sắt chỉ gồm Fe
2
O
3
và FeO ( vì Fe
3
O
4
coi như FeO và Fe
2
O
3
)

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyễn Huy liked this
Cuong Le Dinh liked this
Hoàng Long Trần liked this
Lưu Ly Tím liked this
chauduyen liked this
hsgfdfjh liked this
danglananh liked this
ikak123456 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->