Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Light Inside

The Light Inside

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by evan karp
A college student discovers there's no growth without pain.
A college student discovers there's no growth without pain.

More info:

Published by: evan karp on Dec 28, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

 
Iumk @mrv 7#166 wlrdz=2?2 ?2
tb
Mui *=2Lm`cmkd# JM 1456=1=? 592 ?:::`mrvi`mrvFgnmac+jlnTBI CAGBT AKZADIoq Iumk @mrv
=
M cime ociw ak tbrlygb tbi wakdlw mkd cmkdid lk baz zciiui+Bi vaj`id at yv# imnakid8 oragbt lrmkgi zqnnitrqzvij`cid watb caei najrlzjlvaj# m cime erln mtrii+ Twl eakgirz vmrtid lytzadi tbi wakdlw# tbicime zvarmcid dlwk tl tbi grlykd+Klt nmkq qit+ Tbi trii ztacc jluirid ak jlclrz oytkagbtz gittakg jlcdir+ Zadi ztriit invtq le nltalk+ Cimuizcimui zclwcq# klazicizzcq# olrki lk ljjmzalkmc gyztz le
=
 
@mrv , TBI CAGBT ,
?
wakd0 m ztrmq jmr vmzzakg tbrlygb tbi kagbt ztarz tbin yvmkd mrlykd mgmak+ Tbiq emcc omj` dlwk+Twl iqiz rityrk tl tbi rlln mkd tbi lohijtz tbiriakwatb dicaoirmti wlkdir+ Oll`z lk m zbice mrrmkgid tl bazca`akg+ Jmkdciz tl nlld+ Bi az tbi wakd+ Bi az orakgir lecaei+Oll`z+ Mcc le tbi oll`z+ Mcc le tbi wlrdz ak tbi oll`zzvl`ik elr ban tl nm`i zikzi le+ Nik clkg dimd mcwmqzzvim`akg+ Dimd yktac zlnilki jmk bimr tbin+Jbmazi# baz cakgirakg akdikt erln blyrz oielri+ Wbmtbmvvikz ak tbaz rlln< Bi dliz+ Baz dyzt gmtbirz jlrkirz+Lytzadi< Cimuiz emcc# tbi grlykd vmd cmqirz+ Ztmrztwak`ci lk tac tbi nlrkakg+ Akzadi tll+Emr erln tbi jbmar mkd tbi wakdlw ztydiktz mri cmygbakg+Zmni nllk+ Znl`i mkd cmygbtir+ Hl`i metir hl`i iuir metir+Iuirqtbakg eykkq+ Iuirqtbakg zmki+ Tlnlrrlw mgmak+M clkg diiv orimtb# bimd omj`# iqiz jclzid+ Orimtbzblltz lyt ca`i znl`i+ Iqiz lvik+ Bi vritikdz tl oclwznl`i+ Bi vritikdz tl oclw znl`i mkd bi `klwz at+Klt vritikdakg
mkqtbakg 
+ Ak tbi rlln tl ztiv mwmq erln mcctbmt+ Tbi lcd wmc` erln tbi dlrn tl tbi jmr tl git bagb#
 
@mrv , TBI CAGBT ,
:
grlyv ik mnliom nmzz tm`akg zbmvi erln imjb ltbir+Cmygbakg+ Jlkzjalyz dijazalkz+Wi jbllzi tl dl tbaz+ Wi jbllzi tl iviraikji kagbtztlgitbir+ Biccl wlrcd- Biccl ztrmkgirz- Wi mcc eraikdz+Iuirqlki zvijamc zlniblw+ Orakg at lyt iuirq kagbt# zbmriat# mdd tl at+Tbiq wiri ztacc lyt tbiri# dlakg tbaz+ Klt lcd tl tbinqit+ At dlizk‑t git lcd elr zlni vilvci+Mkdq‑z vynv`ak znaci# olwc mcwmqz rimdq mkd vmj`id+Zbmda jlktrlccakg tbi nyzaj+
Zbltgyk kl hlyzt-
_adakgmrlykd tbrlygb tbi jatq# tbiar jatq klw# vmzzakg cagbtz mkdoag oyacdakgz watblyt diztakmtalk+ Erii# mz iuirqlki zblycdoi+ Bimr tbin klw ticcakg ztlraiz erln blni+ Tbi wmq Ermxmdgitz clzt ak baz mkijdltiz# iuirqlki wmatz mkd tbikvlykjiz+ Dieikzi# hlccq dieikzi watb m znaci+Virzlkmcataiz+ Mcc orakg tbiar lwk virzlkmc glldz tltbi gmtbirakg+ Oyttlkz mri vyzbid tl zii wbmt bmvvikz+Orltbirz lki dadk‑t `klw lki bmd- Imjb lki mkltbir rimzlktl vrmazi tbi tbakg mkd rihlaji tlgitbir# mkltbir ztrlkgcak` tl m jbmak klt qit elrgid+ Wmz at mcc rimccq luir<Metir lki }yaj` qimr<Kiw erizbnik mcwmqz wmc`akg tbi ztriitz+ Klt hyzt biri. iuirqwbiri+ Zlni 966 naciz mwmq i.garceraikd dliz zmni+

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->