Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PEKELILING DISIPLIN 8-2001

PEKELILING DISIPLIN 8-2001

Ratings:
(0)
|Views: 454|Likes:
Published by myusra74

More info:

Published by: myusra74 on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
 
PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPARAS 7, BLOK JPUSAT BANDAR DAMANSARA50604 KUALA LUMPUR 
 
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Tel : 03-2586900Fax : 03-2535150
Laman Web : http://www.moe.gov.my
KP(BS) 8591/Jld.XVII (8)19 Julai 2001Semua Pengarah Pendidikan Negeri
 
Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/2001 :
Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah
Kes Jenayah berat yang melibatkan murid sekolah kerap terjadi sejak akhir-akhir ini. Iamenimbulkan banyak persoalan tentang bagaimana perbuatan jenayah seumpama ini bolehdilakukan oleh golongan murid sekolah. Walaupun secara umum diketahui bahawakejadian-kejadian ini mempunyai pelbagai kaitan dengan perkara yang berlaku di luar persekitaran sekolah, namun pentadbiran sekolah harus memandang serius apa jua kesyang membabitkan murid sekolah. Ringkasnya, ia bersangkutan dengan ketidakseimbanganmental dan emoasi yang didorong oleh pelbagai sebab. Dalam menanganinya, kita tidakkekurangan pendapat dan saranan. Ada yang menyimpulkan rentetan kejadian yang berlakuseperti murid dirogol dan dibunuh oleh murid sesama sekolah, murid bergaduh danbertumbuk di perhimpunan sekolah, dan murid koma akibat dipukul oleh murid lain adalahkerana murid-murid ini tidak mempunyai kestabilan emosi akibat tekanan sosial yang hebat,sama ada di dalam mahupun di luar sekolah.2. Sehubungan dengan itu, Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuanuntuk memperingatkan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Bahagian danDaerah (PPB/PPD), semua Pengetua dan Guru Besar supaya mengambil langkah-langkahyang berkesan untuk memantapkan pengurusan disiplin di sekolah-sekolah. Pengurusan halehwal murid (HEM) hendaklah dimantapkan serta dipertingkatkan kecekapannya di pelbagaiperingkat institusi pendidikan, iaitu di JPN, PPB/PPD, dan sekolah. Pengetua/Guru Besar dan Guru Penolong Kanan (HEM) hendaklah memikul tanggungjawab bagi melaksanakansistem pengurusan hal ehwal murid yang berkesan serta mempunyai rekod murid yangkemas kini.
2.1 Pemantapan Sistem Pengurusan Murid Di Sekolah
Sistem rekod murid yang sedia (Kad 01 & 02) perlu dilihat semula, sama adatelah memenuhi keperluan pengurusan hal ehwal murid yang cekap danberkesan. Sistem tambahan boleh dicipta sekiranya ia dapat membantu pihaksekolah dan guru dalam hal pemantauan dan kawalan mengenai perkembanganakademik, emosi, sahsiah dan tingkah laku murid sepanjang mereka bersekolah.Melalui sistem pengurusan hal ehwal murid, sekolah diminta supayamemperkemaskan profil murid dari hari pertama persekolahan di sekolahmasing-masing. Profil yang mengandungi maklumat murid seperti gambar murid,butiran peribadi dan keluarga, rekod disiplin, prestasi akademik, minat, hobi,pilihan kerjaya dan kemahiran sosial hendaklah dikemas kini dari semasa kesemasa. Profil ini hendaklah dipindahkan secara sulit mengikut pergerakanmurid, sama ada ketika berpindah kelas atau bertukar sekolah. Kaedah sebeginiadalah bertujuan supaya guru-guru dapat mengenali murid dan keluarganyadengan lebih dekat lagi.
 
 
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Laporan kes-kes yang khusus merujuk salah laku murid yang berpindah sekolah juga perlu dihantar ke sekolah baru secara sulit supaya pemantauan danpemulihan berterusan dapat dilakukan terhadap murid berkenaan. Semua rekoddisiplin dan profil murid hendaklah disimpan dengan baik di tempat yang selamat.Sekolah hendaklah menyimpan salinan maklumat rekod dan profil murid dalamtempoh masa yang sesuai walaupun murid telah menamatkan persekolahanuntuk keperluan-keperluan tertentu.
2.2 Pemantapan Pengurusan Disiplin
Setiap sekolah mesti mempunyai jawatankuasa disiplin sekolah yang berfungsimerancang dan mengurus hal-hal berkaitan dengan masalah disiplin di kalanganmurid. Dalam masa yang sama, semua guru mesti mengambil tanggungjawabbersama dalam menentukan disiplin sekolah sentiasa berada dalam keadaanbaik dan terkawal. Guru-guru kelas terutamanya, boleh memainkan perananyang penting sebagai guru disiplin bagi kumpulan murid-murid di kelasnya.Semua guru perlu diberikan pendedahan tentang cara mengenal pasti murid-murid yang bermasalah dalam kelas masing-masing. Guru sewajarnyamembantu murid yang bermasalah atau merujuk murid yang berkenaan kepadaGuru Kaunseling atau Kaunselor sekolah supaya murid-murid sedemikian dapatmeluahkan apa jua masalah yang terpendam dalam hati sanubari mereka.Guru Besar atau Pengetua boleh secara pentadbiran mengurangkan bilanganwaktu mengajar Ketua Guru Disiplin supaya mereka mempunyai masa yangcukup untuk menyediakan laporan atau profil yagn lengkap mengenai segalasalah laku murid serta langkah yang wajar diambil untuk memulihkan muridberkenaan.
2.3 Pemantapan Pengurusan Kaunseling Di Sekolah
Sekolah hendaklah memastikan guru kaunseling sentiasa mempunyai maklumaty ang kemas kini mengenai murid yang mempunyai masalah daripada guru kelasatau guru tingkatan. Murid-murid berkenaan perlu diberikan khidmat nasihatsehingga keadaan permasalahan yang mereka hadapi dapat dipulihkansepenuhnya.
2.4 Sekolah Penyayang
Konnsep ’Sekolah Penyayang’ yang menekankan kepada rasa sayangmenyayangi serta menimbulkan kemesraan di antara guru dengan murid, muriddengan murid serta antara warga sekolah dengan ibu bapa hendaklahdipertingkatkan lagi. Dengan wujudnya kemesraan ini maka gejala yang tidaksihat yang berkemungkinan dilakukan oleh murid dapat dihindar dan dibendung.Sekolah dengan kerjasama dan Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru(PIBG) hendaklah merangka program ”Lawatan ke Rumah”
(Home Visit)
bagimembolehkan guru-guru lebih mengenali latar belakang murid dan keluarganya.Pendekatan ini adalah bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan sertakemesraan antara guru-guru dengan ibu bapa. Selain daripada itu, sekolah jugaharus menggalakkan program timbal-balik yang meminta ibu bapa berkunjung kesekolah bagi membincangkan perkembangan anak mereka dengan guru darimasa ke masa.
 
 
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
2.5 Pendidikan Keselamatan dan Perlindungan Diri
Setiap murid seharusnya tidak memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengankeselamatan diri mereka, sama ada di sekolah atau di luar waktu sekolah.Pendidikan keselamatan diri boleh dilakukan melalui aktiviti kelab-kelab yangditubuhkan di sekolah seperti Kelab Pencegahan Jenayah, Pembimbing RakanSebaya, Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) dan Badan-Badan Beruniform yanglain. Melalui Aktiviti kelab-kelab ini, penyebaran maklumat berkaitan dengankemalangan/jenayah hendaklah disampaikan dan dibincangkan untuk difahamioleh murid-murid.Kesedaran keselamatan diri ataupun perlindungan diri perlu ditekankan disekolah-sekolah bagi mengingatkan murid supaya tidak berseorangan apabilaketika di luar waktu rasmi persekolahan, iaitu ketika balik dari sekolah dan padakeadaan-keadaan amalan biasa seperti tertinggal bas, ibu bapa tidak menjemputseperti biasa, tertinggal oleh rakan atau berada di tempat-tempat sunyi.Sekolah perlu sentiasa mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengankeselamatan diri sewaktu perhimpunan rasmi dari semasa ke semasa. Guru-gurupula boleh menyampaikan panduan tentang keperluan menjaga keselamatansewaktu pendidikan formal di kelas atau kegiatan kokurikulum di luar bilik darjah.Bahaya penggunaan alatan elektrik, bahan kimia, alatan sukan dan permainanserta tingkah laku yang boleh memudaratkan diri hendaklah sentiasadiperingatkan oleh guru-guru. Sekolah hendaklah mempamerkan maklumatpenting mengenai panduan keselamatan ini di tempat yang strategik sertamemaklumkan kepada murid-murid nombor-nombor telefon yang boleh dihubungiketika mereka berada dalam kecemasan.
2.6 Permuafakatan Ibu Bapa, Sekolah dan Masyarakat
Pihak sekolah perlu melibatkan ibu bapa supaya anak-anak mereka yangbermasalah dapat sama-sama dibantu. Dalam hal ini pihak sekolah perlumemaklumkan kepada ibu bapa tentang apa jua masalah atau perlanggarandisiplin yang dilakukan oleh murid. Dalam hal yang sama, ibu bapa juga harusdiminta supaya memberikan kerjasama supaya tidak merahsiakan masalah anakmereka, malah memaklumkan tingkah laku anak-anak mereka yang luar biasakepada pihak sekolah atau guru kaunseling supaya tindakan pembetulan dapatdibincangkan secara muafakat.Masyarakat sekitar seperti pihak polis, Majlis Perbandaran atau Pihak BerkuasaTempatan (PBT), Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKK) dan Rukun Tetanggaperlu dilibatkan bersama untuk memainkan peranan dalam menentukanpersekitaran yang selamat kepada pelajar dan penduduk setempat. Sekolahperlu mewujudkan program-program permuafakatan dan perkongsian yangmelibatkan pihak sekolah, ibu bapa, dan masyarakat setempat sesuai dengankonsep
”School-Home-Community Partnership”.
 
2.7 Sekolah Selamat
(Safe School)
 
Aspek keselamatan dalam sistem persekolahan hendaklah diberi keutamaandalam pengurusan sekolah. Pemeriksaan secara berkala hendaklah dilakukanterhadap sistem pendawaian elektrik, sistem bekalan gas, atau apa juga sistemyang boleh mengundang bahaya di sekolah. Jabatan atau agensi yangbertanggungjawab seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan BekalanElektrik dan Gas, Polis Diraja Malaysia dan sebagainya hendaklah dihubungiuntuk pemeriksaan segera sekiranya terdapat tanda-tanda awal kerosakan ataukecemasan yang boleh membahayakan guru-guru, kakitangan, dan murid-muriddi sekolah.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zairultepen liked this
qydnyohara liked this
Mokhtar liked this
Nurul Syazwanie Mat Zainon liked this
Salehah Mohd Amin liked this
Alias Sidek liked this
brandontan liked this
Alice Lau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->