Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Realizacija robe u unutrašnjem prometu

Realizacija robe u unutrašnjem prometu

Ratings: (0)|Views: 6,604 |Likes:
Published by aljabak85
Seminarski iz Racunovodstva
Seminarski iz Racunovodstva

More info:

Published by: aljabak85 on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

 
by Aljabak
Realizacija robe u unutrašnjem prometu1. UVOD
 Trgovinska preduzeća nabavljaju robu od dobavljača, da bi jezatim prodala kupcima. Prodajom ili realizacijom robe trgovinskopreduzeće ostvaruje svoj redovan poslovni prihod – prihod od prodajerobe. Knjigovodstveno obuhvatanje realizacije robe biće različito, štozavisi od cene po kojoj se evidentiraju zalihe robe: da li se evidentirajupo nabavnoj ceni, po prodajnoj ceni bez poreza na promet, ili poprodajnoj ceni sa porezom na promet. U svim ovim slučajevima interniobračuni realizacije, tj. obračun nabavne vrednosti prodate robe, bićerazličiti. Realizacija robe se može obavljati na veliko iz skladišta ili namalo preko prodavnica, pa će evidencija i zbog toga biti različita.Knjigovodstveno obuhvatanje realizacije robe će takođe bitirazličito, u zavisnosti od toga da li je roba prodata za gotovo, načekove, ili kupcu na kredit koji će kasnije platiti.
1.1. DOKUMENTACIJA VEZANA ZA REALIZACIJU ROBE
- 1 -
 
by Aljabak
Dokumentacija
u vezi sa realizacijom robe biće različita uzavisnosti od toga da li se realizacija vrši na veliko ili na malo.U vezi sa realizacijom robe na veliko javlja se- ugovor ili zaključnica sa kupcem,- nalog za isporuku ili izdavanje robe,- otpremnica,- faktura.Realizacija robe na malo obavlja se preko prodavca. To kretanjerobe prati sledeća dokumentacija:-trebovanje robe,-interna dostavnica,-povratnica robe,-priznanica o uplati dnevnog pazara.Sistem oporezivanja proizvoda ( robe ) i usluga uređen jeZakonom o akcizama i o porezu na promet. Suština Zakona sastoji se uoporezivanju proizvoda ( robe ) i usluga preko akciza i poreza napromet proizvoda ( robe ), odnosno poreza na promet usluga.Kad su u pitanju akcize, u sistem oporezivanja preko ovogporeskog oblika uvedena je specifična akciza koja se plaća uapsolutnom iznosu po jednicici mere, odnosno po proporcionalnimstopama. Akcizom se inače opporezuju određeni proizvodi i roba, kaona primer: derivati nafte, duvanske prerađevine, alkoholna pića, kafa,luksuzni proizvodi, južno voće iz uvoza. Osnovicu za obračun akcizečini prodajna cena.Porezom na promet robe ( proizvoda ) oporezuje se promet robe,odnosno proizvoda koji služe krajnjoj potrošnji. Prema tome, predmetoporezivanja je samo krajnja potrošnja, što znači da je od oporezivanjaizuzeta prodaja robe trgovini i ugostiteljstvu u svrhu dalje prodaje.Svaka prodaja robe i proizvoda koju izvrše trgovinska preduzeća namalo ( prodaja iz prodavnice ) smatra se prodajom kranjem potrošaću,na šta se obračunava i plaća porez na promet.Pri komisionoj prodaji robe koju izvrši komisionar krajnji potrošačplača takođe porez na promet.Prodaja robe sa konsignacionog skladišta, pri čemu konsignator,tj. trgovac prodaje robu u tuđe ime i za tuđ račun oporezuje se takođekrajnji potrošač.Osnovica za obračun poreza na promet robe je:-prodajna cena prodate robe za krajnju potrošnju,-vrednost uvezene robe, utvrđena po carinskim propisima,-vrednost utvenog manjka.Porez na promet se obračunava i plaća po tzv. opštim stopama( proporcionalne stope ), utvrđenim odgovarajućimzakonskim propisima. Međutim, za sve proizvode i robu bitne za životni
- 2 -
 
by Aljabakstandard građana utvrđena je niža, tzv. povlašćena stopa. Postojeodređene vrste soba na koje se ne plaća porez na promet, za kojepostoji tzv. poresko oslobađanje ( npr. sve vrste hleba, mleka, jestivogulja, masti, lekovi, udžbenici, školska učila, itd. )U sistemu poreza na promet treba razlikovati
momenatnastanka obaveze obračunavanja
i
momenat obaveze plaćanjaporeza na promet
. Naime, obračunavanje poreza na promet je radnjakoja prethodi plaćanju poreza na promet. Inače, obavezaobračunavanja nastaje u trenutku kad je izvršen promet, a plaćanjeperiodnično, kao akonotacije, i konačno – na kraju godine. Trgovinska preduzeća koja robu prodaju na malo, prekoprodavnica, obračunavaju porez na promet u trenutku prodaje robe timsvojim prodavnicama, zadužujući ih na taj način po cenama saukalkulisanim porezom na promet. Znači, prodavnice ne vrše sameobračunavanje i plaćanje poreza na promet.Na primer, pri otpremi robe u prodavnicu, po otpremnici broj 115od 25.07.19.. godine kalkulacija je sledeća.KALKULACIJAElementi kalkulacijeVrsta robeVinoRakijaUkupno1.Nabavna vrednost2.Razlika u ceni3.Akciza
4.
Prodajna cena bezporeza na promet5.Porez na promet( 24% + 2% )6.Maloprodajnacena1.5003001005002505002.0005506001.9004941.2503253.1508192.3941.5753.989
1.2. EVIDENCIJA REALIZACIJE KADA SE ZALIHE ROBEEVIDENTIRAJU PO NABAVNOJ CENI
Zalihe robe na skladištu po nabavnim cenama obično vodetrgovinska preduzeća koja se bave realizacijom robe na veliko.Prilikom realizacije robe vrše se dva obračuna:-
po prodajnoj ceni
– eksterni obračun, i-
po nabavnoj ceni
– interni obračun.
- 3 -

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
NevenaSimovic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
mi_nismo_mi2060 liked this
Nada Marjanovic liked this
Nada Marjanovic liked this
Ana Petranovic liked this
Tamara Hajrović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->