Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
99Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnovne karakteristike metodike fizičkog vaspitanja

Osnovne karakteristike metodike fizičkog vaspitanja

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 13,515 |Likes:
Published by aljabak85
Metodika fizickog vaspitanja
Metodika fizickog vaspitanja

More info:

Published by: aljabak85 on Dec 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

 
Osnovne karakteristike metodike fizičkog vaspitanja
Uvod
 Nastavni čas, kao osnovna organizaciona jedinica nastavnog procesa, primenjujese od J.A. Komenskog ( 1592 - 1670 ), koji je prvi uveo grupni rad, za razliku oddotadašnjeg vaspitno-obrazovnog rada koji uglavnom bio individualan. H.Ling je početkom druge polovine XIX veka napravio šemu časa fizičkog vaspitanja, u čijoj su sestrukturi nazirala tri dela, sa 14 različitih vežbanja. Redosled pojedinih delova i vežbanja je takav da se fiziološko opterećenje povećava u svakom narednom delu časa, da bi uzavršnim delovima postepeno opadalo i na kraju časa došlo na nivo normalnog stanja. On je razradio problem postupnosti u vežbanju i postavio ga na naučne osnove koristećisaznanja prirodnih nauka, pa se stoga smatra „stvarnim tvorcem vaspitnog sistema“.Danas, kada se raspravlja o strukturi časa fizičkog vaspitanja, većina autora kaoosnovni kriterijum podele uzima sadržaj rada u pojedinim fazama, mada pojedinistručnjaci smatraju da kriterijumi mogu biti i određene organizacione specifičnosti. Akose kriterijum za podelu časa uzme sadržaj rada, odnosno sredstva fizičkog vaspitanja kojase primenjuju, onda šema časa fizičkog vaspitanja izgleda ovako:Čas može da počneI deo – uvodni deo časa ( nastavni sadržaji ovog dela časa su razni oblici hodanja itrčanja );II deo – pripremni deo časa ( nastavni sadržaji su vežbe oblikovanja );III deo – osnovni ili glavni deo ( nastavni sadržaji su elementarne igre i sportovi );IV deo – završni deo ( nastavni sadržaji su elementarne igre koje ne zahtevajuveće fizičko angažovanje ).1by Aljaba
 
1.Osnovne karakteristike nastave, izbor nastavnihsadržaja, metodička uputstva( Drugi razred )
Imajući u vidu osobenosti ovog uzrasta, a prvom redu ubrzan rast, potrebno jesredstvima fizičkog vaspitanja uticati na to da se uporedo sa rastom u optimalnoj merirazvija i mišićni sistem, kao i svi unutrašnji organi i sistemi. U ovom periodu dečjegrazvitka posebnu pažnju treba posvetiti razvoju i usavršavanju manipulativnih ilokomotornih pokreta, s obzirom na još uvek izražene,tzv. suvišne pokrete i neracionalnotrošenje energije.Pravilno odabranim i primenjivim sredstvima fizičkog vaspitanja i dalje uticatina učvršćivanje zdravlja, razvoj higijenskih navika, razvoj osnovnih komponentimotoričkih sposobnosti, kao i na ukupan razvoj ličnosti.Ciljevi i ishodi nastave se velikoj meri poklapaju sa zahtevima prethodnograzreda, s tim što su oni sada u izvesnoj meri uvećani.Postavljeni ciljevi i ishodi će se realizovati kroz redovne časove fizičkogvaspitanja ( tri puta sedmično ) kao i rada u vannastavnim aktivnostima.
1.1.Izbor sadaja za redovne sadržaje
U primeni nastavnih sadržaja u uvodnom delu časa u drugom razredu nemaznačajne razlike u odnosu na prvi razred. Igre su elementarne forme kretanja treba i daljeda predstavljaju osnovni sadržaj ovog dela časa, s tim što su sada zahtevi u izvesnoj meriuvećani, s obzirom na veće psihofizičke mogućnosti dece ovog uzrasta.2by Aljaba
 
 Primeri vežbi i igara za uvodni deo časa
-hodanje sa oponašanjem,-hodanje na razne načine ( sa promenom brzine, promenom tempa, na prstima, petama, i sl ),-trčanje kombinovano sa hodanjem,-trčanje uz razne zadatke ( skočiti, okrenuti se, preskočiti prepreku, čučnuti,sesti i sl. ),-hodanje i trčanje kombinovano sa drugim prirodnim oblicima kretanja( puzanje, penjanje, provlačenje ).
 Primeri za pripremni deo časa
Sadržaj ovog dela časa su vežbe oblikovanja koje se po sadržaju, formi i metodu primenjivanja ne razlikuju bitno u odnosu na vežbe oblikovanja iz prvog razreda.Intenzitet vežbanja trebalo bi u izvesnoj meri da bude veći, što znaći da se pri primenjivanju ovih vežbi može dati veći broj ponavljanja i uz življi tempo. I sada će se unajvećoj meri koristiti vežbanje uz oponašanje radnji, pokreta, kretanja ljudi, životinja,mašina, mada je sve više nastavnikovog demonsriranja.
1.2. Vežbe za trup
1.
 Kosimo travu
. Stav raskoračni, ruke u predručenju. Uz blagi pretklon pruženimrukama činiti pokrete koje čini kosač prilikom košenja trave.2.
Vetar savija žito
. Stav spetni, uzručiti. Izvoditi pokreti rukama i trupom levo-desno, napred-nazad, kao kada se klas povija pod naletima vetra.3
. Veslanje čamca
. Stav sedeći, na tlu ili švedskoj klupi, ruke u priručenju. Ići u pretklon sa predručenjem, zatim uspravan stav, nagib nazad i zaručno zgrčen.4.
 Brada – koleno
. Stav sedeći, noge zgrčene, zaručiti i osloniti se rukama o tle.Dohvatiti naizmenično bradom levo, pa desno koleno.3by Aljaba

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
Boo06 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Samir Tatarević liked this
Korak U Zdravlje liked this
Korak U Zdravlje liked this
Je Lo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->