Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
80Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
procedura civila Recursul

procedura civila Recursul

Ratings:
(0)
|Views: 13,514|Likes:
Published by Mirela

More info:

Published by: Mirela on Dec 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
RECURSULI.Consideraţii generaleII.Elementele recursuluiIII.Sesizarea instanţei:
-
competenţă
-
termen
-
cererea de recursIV.Procedura de judecată a recursuluiV.Solionarea recursului şi efectele acesteiaConsideraţii generale
DefiniţieRecursul reprezintă o cale de atac extraordinară, prin care partea interesată sau procurorul solicită, în condiţiile şi pentru motivele cerute de lege, desfiinţarea uneihotărâri date fără drept de apel, în apel sau de un organ cu activitate jurisdicţională,urmărindu-se în principiu să se dispună o rejudecare a fondului, sub aspectul motivului(motivelor) de casare.În situaţia în care recursul este exercitat împotriva unei hotărâri date fără drept deapel, potrivit art. 304¹C.proc.civ. : recursul „ nu este limitat la motivele de casare prevăzute de art. 304 C.proc.civ., instanţa putând examineze cauza sub toateaspectele”.Recursul, în principiu, nu este o cale de atac suspensivă de executare.În mod excepţional, potrivit art. 300 alin1 C.proc.civ., „recursul suspendăexecutarea hotărârii numai în cauzele privitoare la strămutarea de hotare, desfiinţarea deconstrucţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o aşezare fixă, precum şi în cazurileanume prevăzute de lege”.Prin urmare, hotărârea recurată este executorie, instanţa putând însă dispunemotivat suspendarea executării hotărârii recurate şi în alte cazuri, la cerere, potrivit art.300 alin.2 C. proc civ.Procedura de urmat în această situaţie este cea prevăzută în art. 300 alin.3C.proc.civ. potrivit cu care: „Suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordatănumai după depunerea unei cauţiuni ce se va stabili prin încheiere, cu ascultarea părţilor în camera de consiliu, scop în care acestea vor fi citate în termen scurt, chiar înainte de primul termen de judecată dacă este cazul”.„Pentru motive temeinice instanţa poate reveni asupra suspendării acordate,dispoziţiile alin.3 aplicându-se în mod corespunzător”(alin.5).
Elementele recursului1. Obiectul recursului
 
Art. 299 alin.1 C.proc.civ. , cu privire la obiectul recursului, dispune: „ Hotărâriledate fără drept de apel, cele date în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege,hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională sunt supuse apelului”.a. Hotărârile date fără drept de apelIdentificăm în legea procesual civilă asemenea hotărâri:-horea dată pentru solionarea unui conflict de competenţăeste susceptibilă numai de recurs în cinci zile de la comunicare(art. 22 alin.5 C.proc. civ.);-horea prin care se constată perimarea cererii de chemare în judecată este susceptibilă de recurs în cinci zile de la pronunţare(art. 253 alin.2 C.proc.civ.);-horea dată în materie de revizuire atunci când revizuirea s-acerut pentru hotărâri potrivnice (art. 322 pct.7 şi 328 alin.2 teza1C.proc.civ);-potrivit art. 282¹C.proc.civ. intră în categoria hotărârilor date fădrept de apel şi : „hotărârile judecătoreşti date în primă instanţăintroduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, litigii alcăror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv (vechi –n.n.) atât în materie civilă cât şi în materie comercială, acţiunile posesorii precum şi cele referitoare la înregistrarea în registrelede stare civilă, luarea măsurilor asigurătoriietc. „hotărârileinstanţelor judecătoreşti prin care se soluţioneaplângerileîmpotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cuactivitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate”etc. b. Hotărâri date în apelAceste hotărâri sunt supuse recursului indiferent dacă prin ele s-a rezolvatsau nu fondul pricinii ori numai un incident procedural şi fără a interesa dacăapelul a fost admis, respins, anulat sau perimat.Cum recursul nu poate fi exercitat
omisso medio
, fiind o cale de atacsubsecventă apelului, în situaţia în care apelul a fost anulat ca netimbrat, respinsca nemotivat sau ca tardiv formulat, recursul nu poate viza decât aceste aspecte,nu însuşi fondul cauzei.c. Hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţionalăIntră, spre exemplu, în această categorie „hotărârile instanţelo judecătoreşti prin care se soluţionează plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel deactivitate”(art.282¹C.proc.civ.).d. Încheierile susceptibile de recursÎntâlnim în materia dreptului procesual civil şi situii în care încheierile judecătoreşti pot fi atacate cu recurs, separat de fondul cauzei. Spre exemplu:- potrivit art. 244¹C.proc.civ. asupra suspendării procesului, instanţa în toatecazurile se va pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs separat. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului procesului, atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cerereade repunere pe rol a procesului.
 
Împotriva încheierilor premergătoare însă, se poate face recurs numai odată cufondul, recursul socotindu-se făcut şi împotriva acestora (art.282 alin. ultim şi 316C.proc.civ.).
2. Subiectele recursului
Subiect al recursului este cel care are vocaţia să exercite această cale de atac.Întră în această categorie:a. Părţile litigante – cele care au participat ca reclamante şi pârâte la judecat în fond şiapoi la judecata în apel, denumite în recurs, recurent şi intimat.Recurentul trebuie aibă interes în promovarea recursului, cu alte cuvintehotărârea trebuie să fie defavorabilă părţii care o atacă.În cazul coparticipării procesuale, fiecare coparticipant poate exercita recursul,efectele acestuia răsfrângându-se, de regulă, asupra coparticipantului recurent, nu şiasupra coparticipanţilor care nu au exercitat recursul. b. Terţele persoane (intervenienţii voluntari sau forţaţi) – care au intrat în proces încondiile art.49-66 C.proc.civ.: intervenientul principal, chematul în judecată,chematul în garanţie, persoana arătată ca titular.Intervenienţii principali sau cei forţaţi, participanţi la judecata în primă instanţă,nu vor putea exercita recursul decât dacă, anterior, au exercitat calea de atac aapelului.Pe de altă parte, părţile (toate) care nu au atacat cu apel hotărârea primei instanţevor putea face recurs împotriva hotărârii instanţei de apel (când apelul a fost promovat de alte părţi) doar dacă instanţa de apel le va crea o situaţie mai grea decâtaceea creată prin hotărârea primei instanţe.Intervenientul accesoriu are o situaţie specială, recursul său fiind socotit admisibilsau neavenit în funcţie de poziţia procesuală a părţii în favoarea căreia a intervenit.c. Avocatul care a asistat pe una din părţi la proces, chiar fără procură are dreptulsă exercite în numele părţilor orice cale de atac, însă actele de procedură se vor împlini numai faţă de partea însăşi (art.69 alin.2 C.proc.civ.).3.
Cauza recursului (motivele de carsare)
Articolul 304 C.proc.civ. prevede 9 motive de recurs, care însă nu se aplică şihotărârilor nesusceptibile de apel, ce pot fi atacate cu recurs pentru orice nemulţumirelegată de acestea.Potrivit dispoziilor actuale, toate cele nouă motive vizează nelegalitateahotărârii, neexistând în prezent nici un motiv de recurs care să vizeze cauze denetemeinicie.Motivele de casare sunt, după cum urmează:1. Instanţa nu a fpst alcătuită potrivit dispoziţiilor legale. Alcătuirea instanţelotrebuie înţeleasă în sensul normelor privitoare la compunerea şi constituireainstanţelor, care, fiind norme de organizare judecătorească au caracter imperativ. Prinurmare, ele pot fi invocate şi în recurs, de orice parte interesată, chiar după expirareatermenului de motivare a recursului; mai mult, ele pot fi invocate şi de instanţă dinoficiu.

Activity (80)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristiannn86 liked this
Firoiu Irinel liked this
Marcu Silviu-sorin liked this
Laura Brandusa Manole-Moldoveanu liked this
g2fel liked this
Pisi Adriana liked this
Manofu Angela liked this
adrian popovici liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->