Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan Tugasan Kaedah Pengajaran Sejarah

Soalan Tugasan Kaedah Pengajaran Sejarah

Ratings:
(0)
|Views: 408|Likes:
Published by dexmar

More info:

Published by: dexmar on Dec 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2012

pdf

text

original

 
(A) BAGAIMANAKAH SAYA BOLEH MENJADI SEORANG GURU SEJARAHYANG MENJADI
 IDOLA
KEPADA PELAJAR-PELAJAR SAYA?Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh pelajar- pelajar di sekolah menengah bermula dari Tingkatan Satu sehinggalah ke Tingkatan Limadengan tujuan memupuk dan memperkukuhkan semangat kecintaan dan kesetiaan kepadanegara serta jati diri sebagai warganegara Malaysia. Namun begitu, ramai pelajar kurang berminat untuk mempelajari subjek sejarah kerana kaedah pengajaran guru yang tidak  berkesan. Justeru, guru yang dianggap sebagai wadah utama dalam menyemai minat sertakecintaan pelajar terhadap pelajaran sejarah perlulah menjadi idola kepada pelajar- pelajarnya untuk memenuhi matlamat ini. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapaaspek yang perlu diterapkan dalam diri seseorang guru sejarah bagi menjadi idola kepada pelajar-pelajar bagi mempertingkatkan minat pelajar terhadap pelajaran sejarah. Antaraaspek-aspek utama yang dikenal pasti ialah personaliti serta penampilan seseoarang guru,kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, pengetahuan dan kemahiran yangluas serta kreativiti yang tinggi.Guru perlu memainkan peranan sebagai ibu bapa kepada murid-muridnya dalammembentuk sahsiah dan kelakuan mereka sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.Personaliti serta penampilan guru adalah contoh teladan kepada murid-murid. Justeru,seseorang guru perlu mempunyai personaliti yang menarik dan berketrampilan darisemua aspek yang merangkumi cara berpakaian, gaya pertuturan, nada suara, gerak tangan, aras tenaga, ekspresi muka dan tingkah laku. Personaliti yang menarik mampumembuatkan seseorang murid itu memberi persepsi yang baik terhadap gurunya. Bahkan,melalui penampilan yang menarik, kemas serta segak boleh meningkatkan keyakinan diriketika mengajar. Kesannya ia dapat menjadi ikutan atau contoh kepada pelajar.Disamping itu, Mengikut Parkay, 1990, Sebagai seorang guru yang boleh dijadikanteladan dan idola kepada pelajar-pelajarnya ialah seseorang guru itu perlulah mempunyaisifat suka mengajar atau
love for teaching 
, iaitu sayangkan pelajar, sayang mata pelajaran1
 
yang diajar, sayangkan kehidupan sebagai seorang guru dan sukakan proses pegajarandan pembelajaran yang berlaku.Guru sejarah juga perlu menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P)yang berkesan supaya murid-muridnya berminat untuk mempelajari mata pelajaransejarah. Antara kaedah pengajaran yang mampu merangsang minat murid ialah denganmenggunakan kaedah hubungan dua hala (
Child Centered 
), melalui kaedah ini guru danmurid saling berinteraksi di antara satu sama lain dan seterusnya mewujudkan suasanamesra dan menyediakan keadaan yang kondusif bagi pembelajaran sejarah. Melalui pendekatan ini, pelajar tidak setakat mendengar penerangan guru tetapi juga membuat pelbagai aktiviti seperti perbincangan,penyelesaian masalah, melukis dan lain-lain lagi.Di samping itu, peranan guru sejarah lebih bertindak sebagai fasilatator atau pun pemudah cara yang mana wujudnya integrasi dan tindak balas antara guru dan pelajar.Manakala, guru yang berkesan dan seterusnya boleh dijadikan sebagai idola pelajar ialahguru yang menggunakan pendekatan induktif dalam penyampaian pengajarannya.Pendekatan induktif melibatkan pengajaran yang bermula dari khusus ke umum dankemudiannya kesimpulan yang menyeluruh dan umum. Misalnya, teknik TOCFE(
Theory of Constraints For Education
) yang mana guru menggunakan aktiviti berceritauntuk mendedahkan pemahaman dan konflik serta cara watak untuk membuat keputusan.Dengan cara ini, pelajar dapat terlibat secara aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.Selain itu, guru mesti mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang luas dalam mata pelajaran sejarah agar dapat menyampaikan pengajaran yang berkualiti. Malahan bukansahaja sekadar mempunyai pengetahuan serta kemahiran yang luas tetapi juga guru jugamestilah pandai mengaplikasikan teori yang dipelajari semasa kursus terhadap pengajarannya. Maka dengan ini, selaras dengan perkembangan teknologi maklumatmasa kini, guru perlu mengambil peluang ini untuk menyediakan diri dengan ilmu penggunaaan teknologi terkini dalam pengajaran khususnya dalam pelajaran sejarah.Maka dengan itu, pelajar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi semasa.Sekaligus pelajar rasa bertuah kerana mempunyai seorang guru yang dapat memberi2
 
 peluang kepada mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Dengan ini, pelajar akanmenjadikan kita sebagai idola mereka dan seterusnya bermint untuk mempelajarimatapelajaran sejarah. Selaras dengan itu, untuk menghasilkan pengajaran yang berkesanguru harus menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan RancanganPengajaran Individu (RPI). Ianya bertindak sebagai garis panduan kepada guru dalammenyampaikan pengajarannya supaya guru dapat mencapai objektif pembelajaran.Disamping itu, guru perlu banyak membaca, mempraktikkan ilmu, membincangkan idea bersama rakan sejawat yang lain dan mengajarkan ilmu itu kepada pelajar.Menjadi guru idola memerlukan kreativiti yang tinggi yang mana ia akan menarik minat pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung.Guru idola juga, perlu menggunakan Alat Bantu Mengajar (ABM) seperti penggunaanteknologi, peta, lagu, lakonan dan gambar komik sebagai pelengkap semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Guru juga perlu kreatif, inovatif dan kritisdalam menguruskan suasana pengajaran dan pembelajaran yang selesa dan tidamembosankan seperti menggunakan pendekatan pembelajaran luar kelas, mengadakan belajar sambil melawat tempat-tempat bersejarah yang berkaitan contohnya melawat tugu pahlawan, monumen, arkib negara dan sebagainya. Aktiviti permainan yang mempunyaiinput-input ilmu sejarah dan sebagainya juga perlu diterapakan dalam sesi pembelajaransupaya pelajar tidak berasa bosan. Dengan cara ini, bukan sahaja pelajar dapatmempelajari ilmu sejarah melalui pembacaan tetapi juga akan dapat melihat sendiri apayang dipelajarinya dalam buku. Maka dengan itu pelajar sedar akan kepentingan sejarahdan seterusnya meminati sejarah serta menjadikan guru tersebut sebagai idola mereka.Secara kesimpulanya, untuk menjadi guru sejarah yang menjadi idola kepada pelajar,guru itu perlulah mempunyai personaliti dan penampilan yang menarik, kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan, pengetahuan dan kemahiran yangluas serta kreatif dan kritis dalam menyampaikan sukatan pelajaran sejarah. Justeru, nilai-nilai serta aspek-aspek ini perlu wujud dalam diri seseorang guru untuk mencapaikeberkesanan dalam pengajaran bagi menjadikan kita sebgagai idola pelajar. Oleh halyang demikian, sebagai seorang guru yang memenuhi peranan dan tanggungjawab dalam3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
balshan liked this
Rizuan Yusof liked this
Alias Sidek liked this
afieyza liked this
Awan Oren liked this
Norlia Feair liked this
Rahmat Sholihin liked this
jack5656 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->