Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Product Manual Chronic

Product Manual Chronic

Ratings: (0)|Views: 658|Likes:
Published by subhojitnayek

More info:

Published by: subhojitnayek on Dec 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2012

 
Ofloa|nei
J| jq o qze|hi|ja ?3"foa|nei l{yc |ho| jq o oflnq|i{nei oe|ocnejq| je o afoqqnd who{boaiy|jaof aoffil bjei{ofnan{|janjl {iaiw|n{ oe|ocnejq|& yqilw{jbo{jfz |n |{io| hio{| dojfy{i& oqaj|iq je wo|jie|q sj|h fjti{ ljqioqi& oqsiff oq hjch kfnnl w{iqqy{i%
Biahoejqb nd oa|jne
Qwj{nenfoa|nei jehjkj|q |hi iddia| nd oflnq|i{nei kz anbwi|jec dn{ je|{oaiffyfo{ B[ {iaiw|n{%B[ {iaiw|n{q o{i fnao|il o| to{jnyq wfoaiq hieai qwj{nenfoa|nei nddi{qbyf|jwfi kieidj|q%
Who{boan`jei|ja=
Okqn{w|jneSiff okqn{kil
\jbi |n {ioah wio`wfoqbo fitifq?"1h
Kjnotojfokjfj|z:?)
Wfoqbo w{n|ijekjeljec:7)
Wfoqbo hofd fjdi (|
?.;
*?%1 |n ?%<h
[nfi nd Ofloa|nei[nfi nd Ofloa|nei
Ofloa|neiOfloa|nei
B[
Toqayfo{ 
 
Toqayfo{ 
W{itie|q o{|i{jofq|jddeiqq
 
W{itie|q o{|i{jofq|jddeiqq
@jleiz
 
@jleiz
Fnsi{q tnfybi nti{fnol$ fnsi{q KW
 
Fnsi{q tnfybi nti{fnol$ fnsi{q KW
Hio{|
 
Hio{|
W{itie|qsn{qiejec nd HD%[ic{iqqiq FTH
 
W{itie|qsn{qiejec nd HD%[ic{iqqiq FTH
K{oje
 
K{oje
[ilyaiq |hi {jq`nd q|{n`i
 
[ilyaiq |hi {jq`nd q|{n`i
 
Ifjbjeo|jneBojefz je y{jei
AT iddia|q nd Oflnq|i{nei=
Ieln|hifjof lzqdyea|jne
Toqayfo{ jedfobbo|jne
Bznao{ljof jqahibjo
Eia{nqjq
Jea{ioqi anffocie qze|hiqjq
Jea{ioqi je WOJ ‑ ? oa|jtj|z
Lia{ioqi je ko{n{iaiw|n{ qieqj|jtj|z
Jea{ioqi je [NQ
Jea{ioqil ao{ljnaz|i ownw|nqjq
Jeljao|jne $ Lnqoci
 ‑ 
Iqqie|jof Hzwi{|ieqjne= 97"?77bc.loz NL n{ Ljt% Lnqiq
 ‑ 
AHD $ n|hi{ nilibo|nyq q|o|iq=?77 ";77bc.loz
 ‑ 
Aj{{hnqjq= ?77 " <77bc.loz
 ‑ 
Eiwh{n|ja qzel{nbi= ?77";77bc.loz
Olti{qi Iddia|q
 ‑ 
Czeoianboq|jo " lnqi liwielie|"" {iti{qjkfi
 ‑ 
C%J% " eoyqio& tnbj|jec& ljo{{hnio
 ‑ 
J{{icyfo{ bieqiq
 ‑ 
L{nsqjeiqq& Fi|ho{cz& hioloahi
Sho| jq |hi {nfi nd Ofloa|nei je Hio{| dojfy{i>
Qwj{nenfoa|nei oa|q oq o ljy{i|ja oq siff oq oe oflnq|i{nei oe|ocnejq|% Oq oljy{i|ja& j|q oltoe|oci nti{ n|hi{ ljy{i|jaq fjiq je |hi doa| |ho| j| qwo{iqwn|oqqjyb oel qn lniq en| aoyqi hzwn`ofibjo% Hzwn`ofibjo boz fiol |no{{hz|hbjoq& shjah boz ki fjdi"|h{io|iejec aoyqjec qyllie ao{ljoa lio|h%
Oflnq|i{nei soq n{jcjeoffz |hnych| |n ki jbwn{|oe| je |hi wo|hnwhzqjnfncz nd hio{| dojfy{i nefz kiaoyqi nd j|q okjfj|z |n jea{ioqi qnljyb {i|ie|jne oelwn|oqqjyb fnqq% Hnsiti{& je |hi {iaie| woq|& {iqio{ah hoq qhnse |ho|oflnq|i{nei ofqn aoyqiq djk{nyq |jqqyi dn{bo|jne je |hi bznao{ljyb(
ao{ljoa {ibnlifjec
*& fioljec |n w{nc{iqqjti sn{qiejec nd hio{| dojfy{i%OAI jehjkj|n{q kfna` |hi [OOQ& ky| ln en| anbwfi|ifz q|nw oflnq|i{neiqze|hiqjq (
oflnq|i{nei iqaowi whienbieo
*% Qjeai oflnq|i{nei {ibojeqje aj{ayfo|jne& nefz |hi w{iqieai nd oe oflnq|inei kfna`i{ sjff anbwfi|ifzq|nw |hi iddia|q nd oflnq|i{nei% Ofloa|nei& kz kfna`jec |hi iddia|q nd oflnq|i{nei w{itie|q bznao{ljof djk{nqjq& |hyq {ilyajec |hi bnkjlj|z oelbn{|ofj|z je hio{| dojfy{i%
Qwj{nenfoa|nei& je o lnqoci nd yw |n ;9bc loz boz ki yqil je anbkjeo|jnesj|h OAI"jehjkj|n{q $ n|hi{ q|oelo{l |hi{owz& sj|hny| {jq` nd hzwn`ofibjo .hzwi{`ofibjo %\hi iddjaoaz $ qodi|z nd |hjq anbkjeo|jne hoq kiie w{ntie je|hi [OFIQ |{jof%
 
Sho| jq |hi {nfi nd Ofloa|nei je oqaj|iq> 
Oqaj|iq jq |hi bnq| anbbne anbwfjao|jne nd aj{{hnqjq% Boeocibie| nd oqaj|jiq jqlji|o{z qof| {iq|{ja|jne oel ljy{i|ja |hi{owz% \hi ljy{i|ja nd ahnjai jq
Ofloa|nei
&qjeai qianelo{z hzwi{oflnq|i{nejqb (hjch fitifq nd oflnq|i{nei* jq oe jbwn{|oe|aoyqi nd qnljyb oel so|i{ {i|ie|jne je qyah wo|jie|q% Itie jd wo|jie|q {iyj{iollj|jneof ljy{i|jaq& qwj{nenfoa|nei qhnyfl ki ane|jeyil% [iqwneqi jq bioqy{ilkz bnej|n{jec lojfz {ilya|jne je knlz sijch|%\hi jej|jof lnqi nd Ofloa|nei jq yqyoffz 97bc wi{ loz% \hi lnqi boz kijea{ioqil |n oq byah oq <77bc wi{ loz% Jd boxjbof lnqiq nd Ofloa|nei ln en|aoyqi oe oliyo|i ljy{iqjq& o |hjo}jli ljy{i|ja aoe ki ollil% Jd ljy{iqjq jq q|jffjeoliyo|i& o fnnw ljy{i|ja aoe ki cjtie jeq|iol nd |hi |hjo}jli shjfi Ofloa|nei jqane|jeyil%[ibntof nd oqaj|ja dfyjl kz l{ojeoci jq nd|ie eiaiqqo{z je wo|jie|q sj|h aj{{hnqjq%\hjq w{naily{i jq aoffil
wo{oaie|iqjq
% Ofloa|nei cjtie od|i{ wo{oaie|iqjqlia{ioqiq |hi {iay{{ieai nd oqaj|iq%
Sho| jq |hi {nfi nd Ofloa|nei je hzwi{|ieqjne> 
Biahoejqb nd oa|jne=
Jehjkj| oflnq|i{nei {iaiw|n{q je ljq|of anetyfo|il |ykyfi (LA\* $ anffia|jec lya|(A\* nd eiwh{neLjy{iqjq sj|h @
+
{i|ie|jneKfnnl tnfybi
Ao{ljoa ny|wy| (AN*
Kfnnl W{iqqy{i (KW*
\n ki iddia|jti oq oe oe|jhzwi{|ieqjti ocie|& Ofloa|nei (bjfl ljy{i|ja* jqanbkjeil sj|h oen|hi{ ljy{i|ja& ciei{offz o |hjo}jli ljy{i|ja% \hi lnqoci nd Ofloa|nei je hzwi{|ieqjne jq 97"?77 bc.loz%
Sho| jq |hi {nfi nd Ofloa|nei je |hi boeocibie| nd eiwh{n|ja qzel{nbi> 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->