Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arroyo Stephen - Cykle życia i związki międzyludzkie

Arroyo Stephen - Cykle życia i związki międzyludzkie

Ratings: (0)|Views: 2,693 |Likes:
Published by wedrowiec
To książka do której wrócisz wielokrotnie, napisana w formie wykładu przerywanego pytaniami. Arroyo mówi o zdolności jednostki do tworzenia związków (aspekty do Słońca i Księżyca oraz Wenus i Mars w żywiołach i znakach, cykle Jowisza, Saturna, Urana) i przedstawia techniki analizy porównawczej.
To książka do której wrócisz wielokrotnie, napisana w formie wykładu przerywanego pytaniami. Arroyo mówi o zdolności jednostki do tworzenia związków (aspekty do Słońca i Księżyca oraz Wenus i Mars w żywiołach i znakach, cykle Jowisza, Saturna, Urana) i przedstawia techniki analizy porównawczej.

More info:

Published by: wedrowiec on Dec 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
 
1 
STEPHEN ARROYOCYKLE
ś
YCIA I ZWI
 Ą 
ZKI MI
Ę
DZYLUDZKIE. ASTROLOGICZNE WZORCE INDYWIDUALNYCH DO
Ś
 WIADCZE
 Ń
 PRZEKŁAD: ALINA PO
ś
 AROWSZCZYK
 
 
2
 Podzi
ę
kowania
Chciałbym wyrazi
ć
moje najgor
ę
tsze podzi
ę
kowaniadla Diane Simon i Joanie Case, które podj
ę
ły si
ę
 
Ŝ
mudnego zadania spisania z ta
ś
m tre
ś
ci wielogodzinnegonagrania i przygotowały manuskrypt, nad którym mogłemdalej pracowa
ć
. Jestem im szczególnie zobowi
ą
zany za to,
Ŝ
e podj
ę
ły si
ę
tego zadania z entuzjazmem i wykonały jebez
Ŝ
adnych skarg ani opó
ź
nie
ń
. Ich wytrwało
ść
,po
ś
wi
ę
cenie i inteligencja, które przejawiły si
ę
przytej i przy innych okazjach, napełniaj
ą
mnie zdumieniem ipodziwem.Chciałbym tak
Ŝ
e podzi
ę
kowa
ć
Joanie Case i BarbarzeMcEnerney za prac
ę
redakcyjn
ą
przy wst
ę
pnych wersjachmaszynopisu, przy której - podobnie, jak to było zmoimi poprzednimi ksi
ąŜ
kami - wykazały si
ę
niezwykł
ą
 kompetencj
ą
i
ę
bokim zrozumieniem. By odda
ć
imsprawiedliwo
ść
, musz
ę
nadmieni
ć
,
Ŝ
e prosiłem je owi
ę
ksz
ą
ni
Ŝ
zwykle tolerancj
ę
, ze wzgl
ę
du na to,
Ŝ
eksi
ąŜ
ka ta oparta jest na nagraniach na
Ŝ
ywo, ma wi
ę
cnieformalny charakter. W tek
ś
cie pozostały bł
ę
dygramatyczne i potkni
ę
cia w interpunkcji, gdy
Ŝ
zale
Ŝ
ałomi na zachowaniu atmosfery panuj
ą
cej podczas warsztatów,
ą
cznie z moim czasami chaotycznym sposobem mówienia.
 
 
3 Dla moich ognistych rodziców,których sposób istnienia nauczył mnie tak wieleo płyni
ę
ciu w rytm cykli
Ŝ
ycia,o prostej wierze i odwadze.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->