Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Firmenaktien. Kurzgeschichte von Phil Humor

Firmenaktien. Kurzgeschichte von Phil Humor

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by Phil Humor
Gabi Meyer öffnete die Bürotür und fragte: „Störe ich?“
„Sie haben keinen Termin.“
„Ich habe ein Schwert.“
Sie ging in das Büro und stellte sich vor die drei Männer,
die dort in Ledersesseln saßen. Einer der Männer stand auf.
„Was fällt ihnen ein? Wissen sie nicht, wer wir sind?“
„Sie sind meine Geiseln.“
Gabi Meyer öffnete die Bürotür und fragte: „Störe ich?“
„Sie haben keinen Termin.“
„Ich habe ein Schwert.“
Sie ging in das Büro und stellte sich vor die drei Männer,
die dort in Ledersesseln saßen. Einer der Männer stand auf.
„Was fällt ihnen ein? Wissen sie nicht, wer wir sind?“
„Sie sind meine Geiseln.“

More info:

Published by: Phil Humor on Dec 30, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

 
F`bi Moyor óccdo~o nio Büra~ür udn cr`f~o; —W~óro igh1“—Wio h`bod eoidod ^ormid$“—Igh h`bo oid Wghvor~$“Wio fidf id n`w Büra udn w~oll~o wigh sar nio nroi Mîddor,nio nar~ id Lonorwowwold w`Ñod$ Oidor nor Mîddor w~`dn `uc$—V`w cîll~ ihdod oid1 Viwwod wio digh~, vor vir widn1“—Wio widn moido Foiwold$“F`bi w~uzw~o nod M`dd mi~ ihrom Wghvor~ fofod nioWghul~or udn or ciol {urüge id woidod Lonorwowwol$ —Moid~ourow W`eea! Z`wwod wio nagh `uc!“—Igh h`bo `ucfoz`ww~, wadw~ vîro ihro Wghul~or ko~{~nurghbahr~ udn ihr @rm hidfo wghl`cc hor`b$“—Vor widn wio1“—Wio eóddod migh digh~ eoddod$ Igh bid oido ihrorWoero~îriddod$ Igh `rboi~o orw~ woi~ {ohd K`hrod boi ihdod$“—Nio Cirm` iw~ fraÑ$ Wall igh konod Mi~`rboi~or marfodw zorH`dnwghl`f bofrüÑod1 Igh h`bo Vigh~iforow {u ~ud$ Vallodwio wigh `uc niowo @r~ boi mir sarw~ollod1 Sorfowwod wio ow ‗igh od~l`wwo wio hiormi~$“—N`w eóddod wio f`r digh~$ Wio h`bod migh boroi~w sarifoVagho od~l`wwod$“
 
Oidor nor `dnorod Mîddor w~`dn `uc$ Or fricc {um ^olocad`uc nom fraÑod Wghroib~iwgh$ F`bi h`u~o `uc n`w ^olocadmi~ ihrom Wghvor~$ Nio H`dn now M`ddow {uge~o {urüge$—Igh halo nio Zali{oi$“—N`w h`bo igh boroi~w cür wio orlonif~$ Vio ow wigh cür oidofu~o Woero~îrid fohór~$ Vodd wio `uw nom Codw~or wgh`uod,eóddod wio nio Zali{oiv`fod wohod udn vodd wio wohrfod`u hidwgh`uod waf`r nio boinod Wgh`rcwghü~{od$“Nor M`dd wgh`u~o `uw nom Codw~or$ —N`rc igh nio `dnorodboinod Horrod `ugh {u udw bi~~od$ Ow foh~ floigh law$“Nio boinod Mîddor id nod Lonorwowwold w`hod wigh `d,n`dd w~ürm~od wio boino fomoidw`m {ur Büra~ür$ F`bi v`rwghdollor udn wghlaÑ nio Büra~ür mi~ oidom CuÑ~ri~~$ —Widn wioerîc~if foduf, um nod Wghr`de sar nio ^ür {u wghiobod1“—Cugh~old wio digh~ `dn`uordn mi~ niowom Wghvor~ sarmoidor D`wo horum$ Fl`ubod wio, wa oid Wghvor~ m`gh~ wio`llmîgh~if1“F`bi f`b nom M`dd oidod W~aÑ mi~ ihror H`dn$ Bosar norM`dd wio cow~h`l~od eadd~o, v`r wio wghad {urügefovighod$—Wio widn wghdoll$ Siolloigh~ v`r ow oid Cohlor wio {uod~l`wwod$“
 
—Wa r`wgh eamm~ boroi~w nio Rouo1 N` widn vir dagh f`rdigh~$ Orw~ oidm`l or{îhlo igh ihdod, v`rum igh wa vü~odn`uc wio bid$ N`dd iw~ ow [oi~ cür Rouo udn BuÑo$ @m accododCodw~or$ Nio Zrowwo v`r~o~ nar~ boroi~w$“Nio boinod Mîddor wghabod nod Wghr`de sar nio Büra~ür$—Ko~{~, moido Horrod, nürcod wio mir oidifo Cr`fod w~ollod$Siolloigh~ bofiddod wio, Horr Nr$ L`mzrogh~$“Nor M`dd, nor `m Codw~or w~`dn, wghü~~ol~o nod Eazc$ —Wiowidn mir of`l$ Sad ihror Sorvirr~hoi~ vill igh wa vodif viomófligh viwwod$ Nio Zali{oi rofol~ n`w wghad$“—Orw~ roflo igh n`w hior$ V`w n`d`gh sad ihdod übrifbloib~,n`mi~ e`dd wigh nio Zali{oi bowghîc~ifod$“—Wio h`bod {u siolo Erimid`lcilmo fowohod$ ‗ Iw~ n`w nar~ud~od oid E`mor`~o`m1 Zl`dod wio vireligh oido frîuligho^`~1“—Igh l`wwo migh sam Mamod~ idwziriorod$ _dn igh hóron`r`uc, v`w n`w Wghvor~ {u mir wzrigh~$ Vill ow migh rucod{ur ^`~ anor vill ow wigh dagh oido Voilo `uwruhod$“—Igh m`gho ihro Zwyghawziolghod digh~ lîdfor mi~$ Ighw~oifo `uw$“Nr$ L`mzrogh~ óccdo~o n`w Codw~or$ F`bi w`f~o; —N`w iw~nor nri~~o W~age$ Wohr wzar~ligh wohod wio digh~ `uw$ @bor

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->