Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kalan-Cobiss

Kalan-Cobiss

Ratings: (0)|Views: 395 |Likes:
Published by vsekakor

More info:

Published by: vsekakor on Dec 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VALENTIN KALAN [01297]Osebna bibliografija za obdobje 1968-2006
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI1.01 Izvirni znanstveni članek 
1.
KALAN, Valentin. Diltheyevo zgodovinsko mišljenje.
 Problemi (Ljubl.)
, 1968, let. 6, št.65-66, str. 739-756. [COBISS.SI-ID19182690]
2.
KALAN, Valentin. Svet kot zgodovina : osnovni problemi in motivi Diltheyeve filozofije.
 Problemi (Ljubl.)
, 1970, let. 8, št. 87, str. 74-93. [COBISS.SI-ID8338274]
3.
KALAN, Valentin. Svet kao istorija : osnovni problemi i motivi Diltheyeve filozofije.
 Filoz. stud.
, 1972, št. 3, str. 81-141. [COBISS.SI-ID19091042]
4.
KALAN, Valentin. Das Thema der Geschichte des Thukydides und ihre Methode.
 Živaantika
, 1974, let. 24, št. 1/2, str. 43-71. [COBISS.SI-ID 19096162]
5.
KALAN, Valentin. Vprašanje znanosti v Platonovem "Teaitetu".
 Anthropos (Ljublj.)
, 1975,št. 1/4, str. 73-100. [COBISS.SI-ID 3199586]
6.
KALAN, Valentin. Kozmična tehnika in vprašanje materije v Platonovem Timaju.
 Anthropos (Ljublj.)
, 1976, št. 3/6, str. 139-170. [COBISS.SI-ID10297698]
7.
KALAN, Valentin. Prva filozofija kot proučevanje (theoria) bivajočega in bitnosti -ousiologija (Metaph. Z.H.).
 Anthropos (Ljublj.)
, 1977, št. 5/6, str. 191-212. [COBISS.SI-ID19041634]
8.
KALAN, Valentin. "Sofist" ali o idealizmu : sofistika - filozofija - ideologija.
 Problemi(Ljubl.)
, 1979, let. 17, št. 184/186, str. 222-244. [COBISS.SI-ID19086178]
9.
KALAN, Valentin. Mesto antike v formiranju historičnega materializma : K. Marks, F.Engels.
Vestnik 
, 1981, let. 2, št. 1/2, str. 207 - 223. [COBISS.SI-ID 19043682]
10.
KALAN, Valentin. Notae k Pl. dialogu "Evtifron".
 Probl., Razpr.
, 1984, letn. 22, [št.] 1/3,str. 16-28. [COBISS.SI-ID17153378]
 
11.
KALAN, Valentin. Vprašanje zla v hereziji katarov.
 Razpol (Ljublj.)
, 1985, št. 1, str. 116-125. [COBISS.SI-ID19086690]
12.
KALAN, Valentin. Mitos in logos.
 Problemi (Ljubl.)
, 1986, let. 24, št. 2, str. 3-7.[COBISS.SI-ID19043170]
13.
KALAN, Valentin. Zapoznelost filozofije in prezgodnost revolucije : (epizodičnarazmišljanja o določeni aporiji Marxove teorije zgodovine).
 Anthropos (Ljublj.)
, let. 23, št.1/3, str. 81-97. [COBISS.SI-ID 33737216]
14.
KALAN, Valentin. Mythos as mode of the presence of form in literature : someconsiderations on the concept of mythos in Aristotle's Poetics.
 Filoz. vestn.
, 1991, letn. 12, št.1, str. 89-107. [COBISS.SI-ID412205]
15.
KALAN, Valentin. Aristotelova teorija umetnostnega predstavljanja - mimesis.
 Primer.književ.
, 1991, let. 14, št. 2, str. 1 - 22. [COBISS.SI-ID 35337984]
16.
KALAN, Valentin. Mitos kot način prisotnosti forme v pesniški umetnosti.
 Anthropos(Ljublj.)
, 1992, let. 24, št. 1/2, str. 68-82. [COBISS.SI-ID34029312]
17.
KALAN, Valentin. Pesniška iluzija in apologija resnice v umetnosti : Aristotel: Poetika,24. in 25. poglavje.
 Primer. književ.
, 1992, let. 14, št. 2, str. 39-58. [COBISS.SI-ID35360256]
18.
KALAN, Valentin. Aristotelove magistrale o životu i duši.
 Filoz. istraž.
, 1993, let. 13, št.2, str. 277-301. [COBISS.SI-ID2661986]
19.
KALAN, Valentin. Die Krise des Humanismus und das Gefährdetsein des menschlichenEthos.
 Anthropos (Ljublj.)
, 26, international issue (1994), str. 261-271. [COBISS.SI-ID50857728]
20.
KALAN, Valentin. Znanost in univerza v evropski optiki - Martin Heidegger.
 Phainomena (Ljubl.)
, 1994, 3, št. 7/8, str. 149-162. [COBISS.SI-ID 54416128]
21.
KALAN, Valentin. "Vendar sveta zasanjan sem vrtnar" : ali kako prisluhniti Balantičevi pesniški besedi.
Sodobnost 
, 1994, let. 42, št. 3/4, str. 225-241. [COBISS.SI-ID 1151030]
22.
KALAN, Valentin. Kriza humanizma in ogroženost človeškega etosa.
 Anthropos (Ljublj.)
,1995, 27, št. 1/2, str. 196-205. [COBISS.SI-ID 53105920]
23.
KALAN, Valentin. Simbol življenja v resnici : Aristotelova teorija volje in vprašanjedelovanjskega uma.
 Živa antika
, 1995, 45, št. 1/2, str. 125-134. [COBISS.SI-ID3210594]
24.
KALAN, Valentin. Heidegger in Aristoteles - "logika", teorija resnice in vprašanjezgodovinskosti ....
 Phainomena (Ljubl.)
, 1996, 5, št. 15/16, str. 123-156. [COBISS.SI-ID62589952]
25.
KALAN, Valentin. Heidegger i Descartes : znanost i istina s aletheiološko-egzistencijalnog motrišta.
 Filoz. istraž.
, 1997, god. 17, sv. 2 (65), str. 437-456. [COBISS.SI-ID 4353122]
 
26.
KALAN, Valentin. Dve razpravi o času : hermenevtična prolegomena k Biti in času I.
 Phainomena (Ljubl.)
, 1997, let. 6, št. 21/22, str. 129-137. [COBISS.SI-ID 4365666]
27.
KALAN, Valentin. Heidegger in Descartes : znanost in resnica v aletheiološko-eksistencialni zorni cesti.
 Phainomena (Ljubl.)
, str. 187-241. [COBISS.SI-ID4355426]
28.
KALAN, Valentin. Duša (psyche) in tubit : fenomenološka in hermenevtična razmišljanjao določenem zgodovinskem razlikovanju v Biti in času.
 Phainomena (Ljubl.)
, 1998, let. 7, št.23/24, str. 149-182. [COBISS.SI-ID 7424866]
29.
KALAN, Valentin. Ritem bivanja: Aristotelova fenomenologija možnosti in stvarnosti.
 Filoz. vestn.
, 1999, letn. 20, št. 1, str. 29-44. [COBISS.SI-ID 11884845]
30.
KALAN, Valentin. Logični aksiomi in pesniško mišljenje.
 Phainomena (Ljubl.)
, sep.2000, letn. 9, št. 31/32, str. 231-260. [COBISS.SI-ID 14442082]
31.
KALAN, Valentin. Aura glasbene umetnosti : Aristotelova filozofska estetika glasbe.
 Keria (Ljubl.)
, 2001, letn. 3, št. 2, str. 11-41. [COBISS.SI-ID17127522]
32.
KALAN, Valentin. Aristotelova filozofija glasbe = Aristotle's philosophy of music.
Muzik. zb.
, 2001, zv. 37, str. 5-31. [COBISS.SI-ID 17127266]
33.
KALAN, Valentin. On the contemporary significance of Aristotle's aesthetics of music.
 Hron. Aisthäet.
, 2002, vol. 41A, str. 209-223. [COBISS.SI-ID20475746]
34.
KALAN, Valentin. O problematiki prevajanja Aristotela : o nekaterih značilnihizrazoslovnih in filozofskih odprtih vprašanjih.
 Keria (Ljubl.)
, 2002, letn. 4, št. 2, str. 23-39.[COBISS.SI-ID21033826]
35.
KALAN, Valentin. Odločitev o resnici (krísis peri tes aletheías) : k odnosu med fiziko inmetafiziko v Aristotelovi filozofiji.
 Phainomena (Ljubl.)
, dec. 2002, letn. 11, št. 41/42, str.19-46. [COBISS.SI-ID20324962]
36.
KALAN, Valentin. Duša in resnica : duša med varati se (apatasthai) in biti v resnici(aletheuein) : k Aristotelovi teoriji domišljije (phantasia).
 Phainomena (Ljubl.)
, jun. 2003,letn. 12, št. 43/44, str. 93-115. [COBISS.SI-ID 22415202]
37.
KALAN, Valentin. O treh prizoriščih Aristotelovega življenja : antična Stagira - Mieza -Atene.
 Keria (Ljubl.)
, 2004, letn. 6, št. 1, str. 13-34. [COBISS.SI-ID 25400930]
38.
KALAN, Valentin. O treh prizoriščih Aristotelovega življenja : antična Stagira - Mieza -Atene.
 Keria (Ljubl.)
, 2004, letn. 6, št. 1, str. 13-34, ilustr. [COBISS.SI-ID22249261]
39.
KALAN, Valentin. "Miselno sonce pravičnosti", Platon in predplatonsko pravno mišljenje: (Antifon in Tukidid).
 Phainomena (Ljubl.)
, sep. 2004, letn. 13, št. 47/48, str. 157-177.[COBISS.SI-ID27366498]
40.
KALAN, Valentin. Tekmovanje, vrednote in ritem življenja : razmišljanja o Antifontu,Tukididu in Aristotelu.
 Keria (Ljubl.)
, 2005, letn. 7, št. 1, str. [7]-38. [COBISS.SI-ID29592418]

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->