Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luat Hinh Su-Phan Toi Pham

Luat Hinh Su-Phan Toi Pham

Ratings: (0)|Views: 1,454|Likes:
Published by DũngLêNguyên

More info:

Published by: DũngLêNguyên on Jan 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
ĐỀ CƯƠNG L.HÌNH SỰ - PHẦN CÁC TỘI PHẠM105. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNH VI GIAN DỐI TRONG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠTTS - Đ.139 BLHS VÀ LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TS – Đ.140 BLHS
-Đ.139 BLHS – tội chiếm lừa đảo chiếm đoạt TS
o
Gian dối là hành vi đưa ra thông tin k đúng sự thật nhằm để người khác tin đó là sự thật
o
Thủ đoạn thực hiện đa dạng, thể hiện bằng
Lời nói
Giấy tờ giả
Giả danh người có chức vụ
….
o
Mục đích : chiếm đoạt TS – Ngoài mục đích này, mọi hành vi gian dối khác đều kđược coi là lừa đảo chiếm đoạt TS tại Đ.139-Đ.140 BLHS – tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS
o
Vay, mượn, thuê TS của người khác hoặc nhận đc TS bằng các hình thức hợp đồngrồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt TS
Hành vi chiếm đoạt này có thể được che đậy bằng các hành vi khác, nhưng kphải dấu hiệu bắt buộc
Biểu hiện
Giả tạo bị mất giấy tờ
Đánh tráo tài sản
Rút bớt
Nhận TS sau đó bỏ trốn k trả lại TS Theo hợp đồng
o
Vay, mượn, thuê TS của người khác hoặc nhận đc TS của người khác bằng các hìnhthức hợp đồng và đã sử dụng TS đó vào mục đich bất hợp pháp dẫn đến k có kảnăng trả TS
Hành vi sử dụng k đúng nghĩa vụ cam kết
Người phạm tội nhận TS để thực hiện 1 cv nào đó ( hợp pháp – có sụ thỏathuân giao kết giữa 2 bên ) – nhưng sử dụng bất hợp pháp
106. PHÂN BIỆT TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TS – Đ.139 BLHS VÀ TỘI LẠM DỤNG TÍNNHIỆM CHIẾM ĐOẠT TS – Đ.140 BLHS
-Đ.139 BLHS – tội lừa đảo chiếm đoạt TS
o
Có hành vi gian dối đê nhận được TS từ chủ sở hữu hoặc người quản lý TS
o
Chủ động thực hiện các thủ đoạn nhằm chiếm đoạt – k có sự bàn bạc giao kết giữa 2bên
o
Ý định chiếm đoạt từ trước khi bắt đầu hành vi gian dối-Đ.140 BLHS – tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS
o
Hành vi chiếm đoạt 1 phần hay toàn bộ TS
o
Có sự giao kết – thỏa thuận giữ chủ TS và người thực hiện hành vi chiếm đoạt
o
Thời điểm giao TS – hợp pháp , ngay thằng, người phạm tội chưa có hành vi gian dối
o
Ý định chiếm đoạt hình thành sau khi người phạm tội đã vi phạm ~ cam kết, nghĩavụ Theo thỏa thuận
o
TP hoàn thành từ thời điểm ng phạm tội giữ lại TS hoặc k có khả năng trả lại TS
107. PHÂN BIỆT TỘI CƯỚP TÀI SẢN – Đ.133 BLHS VÀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TS – Đ.135 BLHS
<Khách quan >-Đ.133 BLHS Cưp TS
o
Dùng vũ lực :
Dùng sức vật chất hoặc k vật chất để chủ động tấn công ai đó
Hvi có khả năng gây phương hại đến tính mạng, sức khỏe nguuwfoi bị tấncông -> mất khả năng chống cự ( người bị đe dọa k đủ thời gian suy nghĩ rơivào tình trạng k thể chống cự )
Hai phương thức
Bí mật : đáh sau gáy, bắn lén
Công khai: để người bị tấn công biết
o
Đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc
Nếu người bị tấn công ở trên k bị khuất phục
NGUYEN THANH HA – K51LKD
1
 
ĐỀ CƯƠNG L.HÌNH SỰ - PHẦN CÁC TỘI PHẠM
Giơ sung dọa bắn
Rút dao dọa chem.
….-Đ.135 BLHS ỡng đot TS
o
Đe dọa dùng vũ lực
Đe dọa dùng sức mạnh vật chất ( trực tiếp hoặc gián tiếp )
Có khả năng gây nguy hại đến tính mạng, sức khoẳ của người khác
Đe dọa sẽ dùng trong tương lai ( k phải tức thì ) -> Người bị đe dọa có thờigian suy nghĩ 
o
Dùng thủ đoạn khác :
gây thiệt hại về TS – danh dự - uy tín ng khác nếu ng đó k thỏa mãn yêu cầuchiếm đoạt
đe dọa tố giác hành vi phạm pháp hoặc vi phạm đạo đức của ng bị đe dọa( về đời tư )
….
108. PHAN BIỆT TỘI THAM Ô TS – Đ.278 BLHS VÀ LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TS
Đ.140 BLHSChủ thể:-Đ.278 BLHS Tham ô TS
o
….-Đ.140 BLHS Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS
o
Chủ thể đặc biệt: người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ, quyền hạn đượcgiaoKhách thể:-Đ.278 BLHS Tham ô TS
o
Quan hệ sở hữu
o
Hoạt động đúng đắn của cơ quan NN-Đ.140 BLHS Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS
o
Quan hệ sở hữu
o
Quan hệ nhân thânKhách quan-Đ.278 BLHS Tham ô TS
o
Hvi lợi dụng quyền hạn, chức cụ, quyền được giao như một phương tiện chiếm đoạtTS người khác
K thực hiện đúng Chức trách nhiệm vụ công tác được giao – làm trái quy địnhvề quản lý TS thuộc lĩnh vực công tác
Sử dụng quyền hạn vượt quá cho phép nhưng có lquan đến cương bị công tác
o
TS chiếm đoạt = TS người đó có trak nhiệm qlý ( trực tiếp – gián tiếp )
o
Đối tượng
TS NN
TS tổ chức ( kinh tế , ctri, ctri xã hội, ….
o
CT vật chất - thời điểm hoàn thành là thời điểm chiếm đoạt được TS-Đ.140 BLHS Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS
o
Xem câu 106
109. TRÌNH BÀY CÁC DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TS
Đ.140 BLHS-Khách th
o
Quan hệ Sở hữu
o
Quan hệ nhân thân-Khách quan : hvi chiếm đoạt TS thể hiện ở hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tìan bhay 1 phần đã được giao trên cơ sở thỏa thuận và cam kết
NGUYEN THANH HA – K51LKD
2
 
ĐỀ CƯƠNG L.HÌNH SỰ - PHẦN CÁC TỘI PHẠM
o
Vay, mượn, thuê TS của người khác hoặc nhận đc TS bằng các hình thức hợp đồngrồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt TS
Hành vi chiếm đoạt này có thể được che đậy bằng các hành vi khác, nhưng kphải dấu hiệu bắt buộc
Biểu hiện
Giả tạo bị mất giấy tờ
Đánh tráo tài sản
Rút bớt
Nhận TS sau đó bỏ trốn k trả lại TS Theo hợp đồng
o
Vay, mượn, thuê TS của người khác hoặc nhận đc TS của người khác bằng các hìnhthức hợp đồng và đã sử dụng TS đó vào mục đich bất hợp pháp dẫn đến k có kảnăng trả TS
Hành vi sử dụng k đúng nghĩa vụ cam kết
Người phạm tội nhận TS để thực hiện 1 cv nào đó ( hợp pháp – có sụ thỏathuân giao kết giữa 2 bên ) – nhưng sử dụng bất hợp pháp-Chquan
o
Cố ý trực tiếp
110. PHẠM TỘI CƯỚP GIẬT CÓ TÍNH CHẤT CHUYÊN NGHIỆP VS DÙNG THỦ ĐOẠN NGUYHIỂM
-nh chất chuyên nghiệp
o
Người phạm tội coi cướp giật làm nguồn sống chính cho bản thân-Thủ đon nguy him
o
Người phạm tội thực hiện hành vi nhanh chóng chiếm đoạt bằng hình thức dễ gâynguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe ng phạm tội
111. PHÂN BIỆT TỘI CHIẾM GIỮ TRÁI PHÉP TS – Đ.141 BLHS VÀ SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TS
Đ.142 BLHSKhách quan-Đ.141 BLHS – Chiếm giữ ti pp TS
o
K trả lại TS được giao nhầm cho chủ sở hữu TS, ng quản lý hợp pháp TS mà chiếmchiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt
o
K giao nộp choc q có trách nhiệm về TS tìm được : CA chính quyền địa phương-Đ.142 BLHS – sử dụng trái phép TS
o
Tự ý khai thác sử dụng TS dù k có quyền sử dụng
o
Nhằm sử dụng TS trg 1 thời gian nhất định chứ k nhằm chiếm đoạt TS
112. PHÂN BIỆT ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TS– Đ.143 BLHS VỚI ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA TỘI PHÁ HỦY CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆNQUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA – Đ.231 BLHS
Khách quan-Đ.143 BLHS – Hủy hoại – cố ý làm hỏng TS
o
Thể hiện ở hành vi hủy hoại TS ng khác :làm cho TS giảm thiểu hoặc mất đi giá trịsủ dụng ở mức độ k còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại
o
Thông qua hành động or k hành động
o
Hoàn thành khi có hậu quả nghiêm trọng xảy ra-Đ.231 BLHS – Phả hủy công trình – phương tiện qtrg về an ninh QG
oo
Do tính chất đặc biệt 1 số TS NN ( công trình về an ninh QG, phương tiện ký thuậtquân sự,…) -> k phải đối tượng tác động của tội hủy hoại… mais phá hủy công trình…Chủ quan-Đ.143 BLHS – Hủy hoại – cố ý làm hỏng TS
o
Lỗi cố ý trực tiếp – gián tiếp
NGUYEN THANH HA – K51LKD
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
YếnLinh Tinh liked this
Ho Thanh Ha liked this
Huy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->