Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
79Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Case Studies On Risk Management

Case Studies On Risk Management

Ratings: (0)|Views: 1,924|Likes:
Published by YazidWaseem
Risk Assesment
Risk Assesment

More info:

Published by: YazidWaseem on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2012

pdf

text

original

 
 
Markus Porthin
Advanced Case Studies in Risk Management
Master’s thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in TechnologyEspoo, 2 August 2004Supervisor: Professor Ahti SaloInstructor: Professor Ahti Salo
 
H
ELSINKI
U
NIVERSITY OF
T
ECHNOLOGY
A
BSTRACT OF
M
ASTER
'
S
T
HESIS
 D
EPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS AND MATHEMATICS
 
 Author:
Markus Porthin
Department:
Department of Engineering Physics and Mathematics
 Major subject:
Systems and Operations Research
Minor subject:
Strategy and International Business
Title:
 Advanced Case Studies in Risk Management
Title in Swedish:
 Avancerade fallstudier i riskhantering 
Chair:
Mat-2 Applied Mathematics
Supervisor:
Professor Ahti Salo
Instructor:
Professor Ahti Salo
 Abstract:
  The word risk is used to describe a situation that involves a possibility of something undesiredto happen. The systematic process of identifying, evaluating and reducing risks is usually referred to as risk management (RM). The forerunner applications of modern RM emerge fromthe military, nuclear power production and finance from where the methods have subsequently spread to every field where significant unwanted uncertainties exist. Although risk is pervasive,the methods and their usage depend on the context. Therefore, the case method is a powerfultool in teaching RM. This thesis presents four educational RM case studies compiled by the author. The studies areaimed to show graduate students how some central RM methods may be used in practice andgive insight in the general principles of RM. The whole process from risk identification toevaluation of implemented solutions is described. To give a multifaceted view, the cases includerisk situations from different fields: poultry production, electricity retailing, mining and pensioninsurance business. Also a comparative analysis of the cases is conducted, where causalrelationships between different properties are identified. Using the insight learnt from the cases,general guidelines and structural outlines concerning risk management are suggested. A comparative analysis of the cases highlight that the RM method selection does not only depend on the modelling properties of the phenomena and the type of loss, but also on thetraditions in each field. Seemingly different fields dealing with mathematically similarphenomena could gain from interaction and exchanging of methods. Based on the type of available information, rough guidelines for when to use frequentist, Bayesian or expertelicitation methods in probability assessments is drawn. The precautionary principle should bepractised in cases with significant incertitude, where a formal risk assessment cannot beconducted. The comparative analysis supports also the intuitive assumption that the extent of governmental RM through regulations depends on the ubiquity and influence of the risk. Thecase studies can be found at http://www.sal.hut.fi/Web-Activities/RM/.
Number of pages:
Keywords:
Risk Management, Case Study, Risk Measures,Comparative Analysis, Risk Management Process
Department fills
 Approved: Library code:
i
 
T
EKNISKA
H
ÖGSKOLAN
S
AMMANDRAG AV DIPLOMARBETE
 A
VDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK OCH MATEMATIK
 
Utfört av:
Markus Porthin
 Avdelning:
Avdelningen för teknisk fysik och matematik 
Huvudämne:
System- och operationsanalys
Biämne:
Företagsstrategi och internationell marknadsföring 
  Arbetets namn:
 Avancerade fallstudier i riskhantering 
 Title in English:
Advanced Case Studies in Risk Management
 Professur:
Mat-2 Tillämpad matematik 
Övervakare:
Professor Ahti Salo
Handledare:
Professor Ahti Salo
Sammandrag:
Ordet risk används för att beskriva en situation med möjliga oönskade följder. Den systematiskaprocessen som består av identifiering, evaluering och reducering av risker kallas vanligen förriskhantering. De första tillämpningarna av modern riskhantering härstammar från armén,kärnkraftsproduktionen och finansvärlden varifrån metoderna numera har spridit sig till allaområden var betydande oönskad osäkerhet förekommer. Fastän risker finns överallt, berormetodvalet och tillämpningarna på sammanhanget. Därför är fallstudier ett ypperligt sätt att lärariskhantering.Detta diplomarbete presenterar fyra undervisningsfallstudier sammansatta av skribenten. Syftet var att visa för universitetsstuderande, hur vissa centrala riskhanteringsmetoder kan användas ipraktiken samt ge en inblick i riskhanteringens allmänna principer. Hela processen frånriskidentifiering till utvärdering av implementerade tillvägagångssätt beskrivs. För att ge enmångsidig syn, behandlas exempel från olika områden: hönsproduktion, återförsäljning av elektricitet, gruvverksamhet och pensionsförsäkring. En jämförande analys av exemplen utförs, var kausalförhållanden mellan olika egenskaper identifieras. Utgående från exemplen föreslåsriktlinjer och grunddrag för riskhantering.En jämförande analys av fallstudierna visar att valet av riskhanteringsmetod inte enbart beror påfenomenets egenskaper och förlusttyp utan också på traditionerna inom branschen. Till synesolika områden, som handskas med matematiskt sett liknande fenomen, kunde dra nytta av  växelverkan och utbyte av metoder. Utgående från typen av tillgänglig information, dras grovariktlinjer för tillämpandet av frekvens-, Bayes- och expertelicitationsmetoder för bestämmandetav sannolikheter. I fall med betydande oklarhet kan en formell riskbedömning inte utföras, utandå bör försiktighetsprincipen tillämpas. Den jämförande analysen stöder även det intuitivaantagandet, att graden av statlig riskhantering genom reglering beror på riskens utbredning ochinfluensgrupper. Fallstudierna finns på WWW-sidan http://www.sal.hut.fi/Web- Activities/RM/.
Sidoantal:
Nyckelord:
riskhantering, fallstudie, riskmått, jämförandeanalys, riskhanteringsprocess
Ifylles på avdelningen
Godkänd: Bibliotek:
ii

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
amohebbi liked this
Abey Francis liked this
Derek Parker liked this
pharmashri5399 liked this
Marco Valli liked this
niangsdb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->