Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Albert Einstein - Cum Vad Eu Lumea

Albert Einstein - Cum Vad Eu Lumea

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by alexeyi

More info:

Published by: alexeyi on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2010

pdf

text

original

 
T P
H
 
ALBERT EINSTEIN s-a nãscut la Ulm în Germania, la14martie 1879. Astudiat matematicã ºi fizicã la ªcoalaPolitehnicã Federalã din Zürich între 1896 ºi 1900. În anii1902–1908 a lucrat ca expert la Oficiul Federal de Patentedin Berna ºi a publicat lucrãri ce au atras atenþia lumii ºti-inþifice, printre care prima lucrare despre teoria specialã arelativitãþii în 1905. În anii 1908–1914 a fost profesor de fizi-cã teoreticã la universitãþile din Berna, Zürich ºi Praga. În1913 este ales membru al Academiei Prusiene de ªtiinþe ºinumit director al Institutului de Fizicã al Societãþii „Împã-ratul Wilhelm“ din Berlin, funcþie pe care o pãstreazã pînã în 1933. Dupã publicarea teoriei generale a relativitãþii înanii primului rãzboi mondial ºi confirmarea uneia dintrepredicþiile ei de cãtre expediþia astronomicã a Societãþii Re-gale de ªtiinþe din Londra (1919), devine cel mai cunoscutom de ºtiinþã al vremii sale. O datã cu instaurarea regimu-lui naþional-socialist, Einstein îºi dã demisia din AcademiaPrusianã de ªtiinþe ºi pãrãseºte definitiv Germania, stabi-lindu-se la Princeton, în Statele Unite ale Americii. În ultimaparte a vieþii, Einstein este recunoscut nu numai drept ceamai mare autoritate din fizica teoreticã, ci ºi ca un mare uma-nist care încorporeazã în mod exemplar prin acþiunea luisocialã ºi culturalã, prin luãrile sale de poziþie în proble-mele vieþii publice spiritul libertãþii, al justiþiei sociale, res-pectul pentru demnitatea fiinþei umane. Moare la 18 aprilie1955, la 76 de ani.Scrierile de interes general ale lui Einstein sînt reunite îndouã volume:
 Mein Weltbild
(1931) ºi
Out of my Later Years
(1950). În 1917, Einstein publicã prima expunere a teorieispeciale ºi generale a relativitãþii „pe înþelesul tuturor“.
 
ALBERTEINSTEIN
CUMVÃDEULUMEA
Teoriarelativiþiipeînþelesultuturor
Ediþia a II-a
Ó 
HUMANITAS
BUCUREªTI

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->