Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Standard Inginer Proiectant Structuri[1]

Standard Inginer Proiectant Structuri[1]

Ratings: (0)|Views: 1,101|Likes:
Published by gh_damoc

More info:

Published by: gh_damoc on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
 
Consiliul pentru Standarde Ocupa
ţ
ionale
ş
i Atestare
 
Unitatea de Cercetare
ş
i Servicii Tehnice
 
STANDARD OCUPATIONAL
 
Ocupa
ţ
ia:
 
Inginer proiectant de structuri
 
Domeniul:
 
Construc
ţ
ii
ş
i amenajarea teritoriului
 
Bucure
ş
ti 2000
 
 
 
Unitatea pilot:
 
Asocia
ţ
ia Inginerilor Constructori Proiectan
ţ
i de Structuri
 
Coordonator proiect standard ocupa
ţ
ional:
 
Monica Oreviceanu
 
Membrii echipei de redactare a standardului ocupa
ţ
ional:
 
Petru Vernescu
 
Petre Ioni
ţă
 
Referen
ţ
i de specialitate:
 
Radu Constantin Petrovici
 
Florin Emil Dabija
 
Standard aprobat COSA la data de 29-08-2000
 
Cod COSA: G - 305
 
© copyright 2000 , COSA - U.C.S.T.
 
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
 
Acesta nu poate fi reprodus par 
ţ
ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în altelucr 
ă
ri fara acordul COSA.
 
 
 Inginer proiectant de structuri 
 
Descrierea ocupa
ţ
iei
 
Activitatea Inginerului Constructor Proiectant de Structuri este cuprinsã în cadrul ocupatiilor din domeniul consultantei si proiectãrii constructiilor civile, industriale si agricole, din beton, metal,zidãrie, lemn si materiale compozite si este atestatã profesional în baza diplomei de absolvire a uneiFacultãti de Constructii Civile.Ocupatia presupune o sferã largã de competente pentru activitãti de birou si de teren (laamplasamentul si pe santierul obiectivelor proiectate) cu grade diferite de complexitate. În functie deexperienta de lucru acumulatã competentele sunt grupate în trepte care permit încredintareainginerului proiectant de structuri a unor responsabilitãti diverse în concordantã cu nivelulcunostintelor sale teoretice si practice, precum si în raport cu capacitatea sa de dezvoltare si perfectionare profesionalã. Pentru promovarea treptelor de competentã este necesarã atât cunoastereasi rezolvarea problemelor de proiectare a unor lucrãri de constructii cu grade diferentiate decomplexitate cât si o bunã capacitate de lucru si coordonare a activitãtilor proprii si în echipã.Principalele trepte de competentã profesionalã care fac obiectul prezentului standard ocupationalsunt:- Inginer Stagiar – DEBUTANT – Treapta I- Inginer Proiectant Independent - CONFIRMAT – Treapta II- Inginer Proiectant Sef de Proiect – SENIOR– Treapta IIITreptele superioare care cuprind Inginerul Verificator de Proiecte - treapta IV si Inginerul ExpertMAESTRU - treapta V, urmeazã a face obiectul unor standarde ocupationale separate.Principalele activitãti care caracterizeazã ocupatia inginerului constructor proiectant de structuricuprind operatii de conceptie, calcul si dimensionare a structurilor constructive, elaborarea, conducereasi verificarea componentelor tehnice ale proiectelor, urmãrirea aplicãrii solutiilor pe santier, precum siîntocmirea si verificarea contractelor de proiectare cu beneficiarii si subproiectantii.

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nelucom2238 liked this
Serge Ciuhnenco liked this
Serge Ciuhnenco liked this
Horia Sacaciu liked this
nelucom2238 liked this
aurelvaduva liked this
Uritescu Claudia liked this
Crysty Mihalache liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->