Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ratings: (0)|Views: 1,135 |Likes:
Published by dobby1141

More info:

Published by: dobby1141 on Jan 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường ĐH Duy Tân Độc lập Tự do Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGNgành đào tạo:……………………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần
: Chủ nghĩa xã hội khoa học
2. Số tín chỉ
: 2 tín chỉ
3. Trình độ
: sinh viên bậc cao đẳng, đại học.
4. Phân bổ thời gian
- Nghe giảng: 70%- Hội thảo, tự học, tiểu luận, xêmina: 30%
5. Điều kiện tiên quyết
: đã học xong các học phần Triết học Mác – Lênin và Kinh tếchính trị Mác – Lênin.
6. Mục tiêu của môn học:
-Xác lp cơ sở lý lun để có thể tiếp cn ni dung môn hc Lch sử Đngcộng sản Việt Nam và môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.-Trang bị mt cách có hệ thng nhng ni dung cơ bn ca môn CNXHKH.Cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu đường lối, chính sáchxây dựng CNXH ở Việt Nam, lý giải và có thái độ đúng với thực tiễn xã hội, nâng caolòng tin vững chắc vào con đường đi lên CNXH, con đường mà Đảng, chủ tịch HồChí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.-Xây dng, phát trin nhân sinh quan cách mng và tu dưng đo đc conngười mới.
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
: Môn học gồm 12 chương với những nội dung cơ  bản của môn CNXHKH.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
:-Từ bui hc thứ 2, 100% sinh viên phi có tài liu và tài liu phi theo đúnghướng dẫn của giảng viên.
 
-Trưc khi đến lp nghe ging sinh viên phi đc trưc giáo trình, đánh dunhững chỗ chưa hiểu, khó hiểu để theo dõi giảng viên giải thích hoặc nêu câu hỏi đểgiảng viên giải đáp.-Sinh viên phi đến lp chuyên cn, nếu vng mt phi có đơn xin phépgiảng viên, trong đơn ghi rõ lý do vắng mặt.-Trong lp sinh viên phi chú ý nghe ging, hăng hái tho lun, tranh lun,đề xuất nhiều câu hỏi cho giảng viên.-Ở nhà sinh viên phi dành nhiu thi gian nghiên cu, thc, đi chiếu nidung giảng dạy với giáo trình, liên hệ với thực tiễn để hiểu sâu, nắm chắc và vận dụngtốt kiến thức đã học.-Sinh viên phi có nhn thc đúng vvai trò ca môn CNXHKH, xác đnhthái độ, trách nhiệm học tập đúng đắn, có phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả,chấp hành tốt quy chế học tập, thi cử.
9. Tài liệu học tập
:-Giáo trình Chủ nghĩa xã hi khoa hc - Bgiáo dc và Đào to chđo biênsoạn (Tái bản năm 2006).-Giáo án đin tmôn Chnghĩa xã hi khoa hc.-Hi đáp môn Chnghĩa xã hi khoa hc.- Văn kiện Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
:
- Dựa trên Quy chế 25 của Bộ giáo dục và Đào tạo.- Quy chế 340 của Trường Đại học Duy Tân.- Quy định 362 của Khoa Mác Lênin.
 
Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên là đánh giá cả quá trình, tổng hợp nhiềuthành tố cụ thể như sau:-Thái đchuyên cn, tho lun: 15%-Tiu lun: 20%-Thi gia k: 15%-Thi hết hc phn: 50%
11. Thang điểm
: Cho điểm theo thang điểm 10
12. Nội dung chi tiết của môn học
:
TTCHƯƠNGTÊN CHƯƠNGSGIỜ CỦACHƯƠNGTHUYẾTXÊMINA
IVtrí, đi tưng, phương pháp và chcnăng của CNXHKH214
 
IILưc kho lch stư tưng XHCN32IIISứ mnh lch sử ca giai cp côngnhân43IVCách mng xã hi chnghĩa32VThi đi ngày nay214VIXã hi xã hi chnghĩa43VIINn dân chủ XHCN và nhà nưcXHCN32VIIICơ cu xã hi - giai cp và liên minhgiữa công nhân với nông dân và tríthức trong quá trình xây dựng CNXH32IXVn đề dân tc trong quá trình xâydựng CNXH324XVn đtôn giáo trong quá trình xâydựng CNXH32XIVn đề gia đình trong quá trình xâydựng CNXH32XIIVn đngun lc con ngưi trong quátrình xây dựng CNXH32
TNG362412CHƯƠNG I
VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNGCỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
I. VỊ TRÍ CỦA CNXH KHOA HỌC
1. Quan niệm chung về “CNXH” và “CNXH khoa học”2. Vị trí của CNXH khoa học
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA CNXH KHOA HỌC
1. Đối tượng nghiên cứu của triết học và kinh tế chính trị Mác – Lênin là cơ sở lý luậncủa CNXH khoa học2. Đối tượng nghiên cứu của CNXH khoa học
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA CNXH KHOA HỌCIV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CNXH KHOA HỌC VA Ý NGHĨA CỦAVIỆC
 
NGHIÊN CỨU CNXH KHOA HỌC
1. Chức năng và nhiệm vụ của CNXH khoa học2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập CNXH khoa học---------------------------
CHƯƠNG II

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thuy Ngoc liked this
Anh Le liked this
lleduoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->