Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
D-Final HSP Isi Kandungan

D-Final HSP Isi Kandungan

Ratings:
(0)
|Views: 1,673|Likes:

More info:

Published by: mohd firdaus muhamad hanafi on Jan 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
Huraian Sukatan PelajaranPrinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ 
 
1
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNANBidang Pembelajaran Hasil PembelajaranCadangan AktivitiPengajaran danPembelajaran1.1 Pendedahan KepadaPenyata Kewangan
(a) Jenis-jenis PenyataKewangan(b) Tujuan Penyata Kewangan(c) Tajuk Penyata Kewangan(d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan(e) Pihak yangbertanggungjawab ke ataspenyediaan PenyataKewangan(f) Pengguna PenyataKewangan(g) Kepentingan PenyataKewangan dalamperniagaan1. Mengenal pasti jenis PenyataKewangan iaitu Penyata Pendapatandan Kunci Kira-kira.2. Menyatakan tujuan penyediaanPenyata Kewangan.3. Menyatakan tajuk PenyataKewangan.4. Menyatakan komponen –komponendalam Penyata Pendapatan danKunci Kira-kira.5. Menyatakan pihak yangbertanggungjawab ke ataspenyediaan Penyata Kewangan.6. Mengenal pasti dan menyenaraikanpengguna Penyata Kewangan.7. Menyatakan kepentingan PenyataKewangan dalam perniagaan.PeneranganSumbangsaranAktiviti kumpulanAplikasi TMK – Laman webBahan maujud:(laporan kewangantahunanperniagaansebenar, suratkhabar, buletin dan jurnal perniagaan)
 
Huraian Sukatan PelajaranPrinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ 
 
2
Bidang Pembelajaran Hasil PembelajaranCadangan AktivitiPengajaran danPembelajaran1.2 Sejarah Perakaunan
(a) Permulaan menyimpanrekod secara sistematik(b) Permulaan catatan bergu(c) Perkembangan SistemPerakaunan:(i) Falsafah PerakaunanIslam DanKonvensionalKonsep Pendedahanvs Konsep Penemuan(
Disclosure vs Discovery 
)(ii) Falsafah PelaporanKos Sejarah dan NilaiSaksama (
Historical dan Fair Value Reporting 
)(iii) Proses Perakaunan(Manual DanBerkomputer)(d) Perakaunan SebagaiProfesion:(i) Maksud Profesional(ii) Akauntan SebagaiPemimpin(iii) Keperluan Kod EtikaProfesion Perakaunan1. Menerangkan sejarah perakaunanbermula dengan penyimpanan rekodsecara sistematik dari era Sumariadan Mesir Purba.2. Menerangkan sejarah permulaanpenggunaan catatan bergu oleh ahliperniagaan Itali mulai tahun 1200 SMsehingga kepada zaman LucaPaciolli.3. Menerangkan perkembangan sistemdan falsafah perakaunan berasaskankebertanggungjawaban(
accountability 
), amanah dan integriti.4. Membezakan falsafah perakaunanIslam dan konvensional berasaskankonsep pendedahan dan konseppenemuan (
disclosure vs discovery 
).5. Menerangkan falsafah kos sejarahdan nilai saksama (
historical dan fair value reporting 
) dalam sistemperakaunan.6. Menerangkan perkembangan prosesperakaunan secara manual danberkomputer.7. Menjelaskan maksud profesional.8. Menjelaskan maksud perakaunansebagai satu profesion.9. Mengenal pasti ciri-ciri akauntansebagai pemimpin.10. Menyenaraikan tanggungjawabakauntan sebagai pemimpin.11. Mengenalpasti kewujudan kod etikaprofesion perakaunan.12. Mengenalpasti keperluan kod etikaprofesion perakaunan.PeneranganPeta mindaAplikasi TMK – Laman WebPerisianPerakaunanAktiviti kumpulanSumbangsaranLawatan industri.
 
Huraian Sukatan PelajaranPrinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ 
 
3
Bidang Pembelajaran Hasil PembelajaranCadangan AktivitiPengajaran danPembelajaran1.3 Bentuk Organisasi
(a) Pengenalan kepada:(i) Milikan Tunggal(ii) Perkongsian(iii) Syarikat Berhad(iv) Koperasi(b) Perbezaan di antara:(i) Milikan Tunggal(ii) Perkongsian(iii) Syarikat Berhad(iv) Koperasi
1.4 Perakaunan dan SimpanKira
(a) Takrif perakaunan dansimpan kira(b) Simpan kira sebagai asasperakaunan(c) Fungsi perakaunan dansimpan kira(d) Sub Bidang Perakaunan(i) PerakaunanKewangan(ii) PerakaunanPengurusan(iii) Audit(iv) Percukaian SistemMaklumatPerakaunan1. Mengenal pasti bentuk-bentukorganisasi perniagaan.2. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaanmilikan tunggal, perkongsian,syarikat berhad dan koperasi.3. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan darisegi milikan, sumber modal danliabiliti.1. Menyatakan maksud perakaunandan simpan kira.2. Menjelaskan simpan kira sebagaiasas perakaunan .3. Menerangkan fungsi perakaunandan simpan kira.4. Membezakan antara perakaunandengan simpan kira.1. Membezakan perakaunan kewangandan perakaunan pengurusan dengantepat.2. Membezakan perakaunan denganpengauditan serta percukaian dengantepat.3. Menghubungkaitkan perakaunandengan pengauditan serta percukaiandengan betul.4. Menyenaraikan kepentingan sistemmaklumat perakaunan dengan tepatdan betul.PeneranganBahan maujud:(Jurnal, keratanakhbardll)Laman web badan-badan perakaunanberkaitan.PeneranganBuku skrapPeta mindaLaman webAktiviti kumpulanKajian kesLawatan IndustriCeramahPeneranganPenerokaan TMK

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ainee2111 liked this
Ainee2111 liked this
Dak Zul Dak Man liked this
Alisya Sham added this note
heheh 1 pun belom paham nih..
Fuzaini Mohd Zain liked this
marshal_aya liked this
Faisal Baharuddin liked this
tana08 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->