Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong

Phuong

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by huahongquan2007

More info:

Published by: huahongquan2007 on Jan 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2010

pdf

text

original

 
Biện luận các khả năng xảy ra đối với các chất ban đầu đã cho
Đây là dạng toán thường gặp khi chất ban đầu chưa xác định được cụ thể tính chất hóahọc (thuộc nhóm chức hoá học nào; là kim loại hoạt động kém hay mạnh… ) nên ta phải xéttừng khả năng có thể xảy ra với chúng.Ví dụ 1: 
Trộn CuO với một oxit kim loại hoá trị II theo tỉ lệ 1:2 được hỗn hợp A. Cho luồng H dư điqua 2,4gam A nung nóng thu được hỗn hợp B. Để hoà tan hết B cần 40ml dung dich HNO2,5M và thu được V lít NO duy nhất (đkc).a.Xác định kim loại hoá trị II trên.b.Tính phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu cho hiệu suất phản ứng đạt 100%
Giải:a.Gọi oxit kim loại hoá trị II là MOGọi b và 2a lần lượt là số mol CuO và MO đã dùng.Vì H chỉ khử những oxit kim loại đứng sau Al trong dãy điện hoá kim loại nên có 2 khảnăng xảy ra sau đây.
M đứng sau Al trong dãy điện hoá (tức MO phản ứng được với H)Các phản ứng xảy ra:CuO + H
Cu + HOb bMO + H
M + HO2b 2b3CuO + 8HNO
3Cu(NO) + 2NO + 4HOb b3M + 8HNO
3M(NO) + 2NO + 4HOSuy ra, ta hệ: 80b + (M +16)2b = 2,4 M = 40 (Ca)+ = = 0,1 b = 0,0125Nhưng Ca đứng trước Al trong dãy điện hoá (loại)
M đứng trứơc Al trong dãy điện hoá (Tức MO không phản ứng được với H)Các phản ứng xảy ra:CuO + H
Cu + HOb b3CuO + 8HNO
3Cu(NO) + 2NO + 4HO b bMO + 2HNO
M(NO) + 2HO2b4bSuy ra, ta hệ: 80b + (M +16)2b = 2,4
M = 24 (Mg)+ 4b = = 0,1 b = 0,0125Vì Mg đứng trước Al trong dãy điện hoá, nên kim loại đã cho là Mg. b. %CuO = = 50%%MgO = 100 - 50 = 50%Ví dụ 2:
 
 
 Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ no đơn chức chứa các nguyên tố C, H, O tác dụng vừađủ 20ml dung dịch NaOH thu được một muối và một rượu.Đun nóng lượng rượu thu được ở trên với HSO đặc ở 170C được 369,6 ml olefin khí ở 27,3C và 1atm. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp A ở trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaOdư thấy khối lượng bình tăng thêm 7,75g. Xác định công thức phân tử 2 chất hữu cơ trong A.(Học viện quân Y phía Nam 1995)
Giải:Hỗn hợp hai chất hữu cơ non đơn chất tác dụng với NaOH thu được một muối và mộtrượu cho thấy có ba khả năng xảy ra đối với A:* A gm CHCOOHvà CHOH* A gồm CHCOOCH CHOH* A gm CHCOOCH và CHCOOHTa xét từng khả năng xảy ra:
A gồm: CHCOOHCHOHCác phản ứng xảy ra:CHCOOH + NaOH
CH + COONa + HOa aCHOH CH + HOb bCHCOOH + O
(n+1)CO + (n+1)HOa a(n+1) a(n+1)CH + OH + O
mCO + (m+1)HOb bmb(m+1)Bình CaO hấp thụ cả nước và CO nên m + m = 7,75g
a = 0,02.2 = 0,04 b = = = 0,01544(an + a + bm) + 18(an + a + bm + b) = 7,75 (1)(1)
44an + 44a + 44bm + 18an + 18a + 18bm + 18b = 7,75
62(an + bm) + 62a + 18b = 7,75
62(an + bm) = 5
an + bm =
0,04n + 0,015m =40n + 15m = =80,24 (vô lí ) 
A gồm: CHCOOCH : a mol CHCOOH : b molCác phản ứng xảy ra:CHCOOCH + NaOH
CHCOONa + CHOHa a aCHOH
CH + HO
 
(a+b) (a+b)Suy ra a = 0,04
b= - 0,025 (loại)a + b = 0,015
A gồm: CHCOOCH : a mol CHCOOH : b molCác phản ứng xảy ra:CHCOOCH + NaOH
CHCOONa + CHOHa a aCHCOOH + NaOH
CHCOONa + HO bbCHOH
CH + HOa aCHCOOCH (n + m +1)CO + (n + m +1)HOa a(n + m +1) a(n + m +1)CHCOOH (n+1)CO + (n+1)HOB b(n+1) b(n+1)Suy ra a = 0,015a + b = 0,0444(an + am + a + bn + b) + 18(an + am +a + bn + b) = 7,75 (2)(2)
62(an + am + a + bn + b) = 7,75an + am + bn + 0,04 = = 0,125n(a+b) + am = 0,0850,04n + 0,015m = 0,08540n + 15m = 85Ta có:Vậy 2 chất đã cho là CHCOOCH, CHCOOH.
Bài tập:
1.X,Y là hai kim loại hoá trị II và hoá trị III. Hoà tan hết 7g hỗn hợp X, Y bằng axit nitricđặc nóng được 14,56 lít NO (đkc). Cũng lượng hỗn hợp này cho tác dụng với lượng axit Clohiđric, sau phản ứng thu được 6,72 lít H (đkc) và 1,6g một chất rắn không tan.a.c định X Y. b.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.Đs: Cu và Al2.Có một hỗn hợp gồm một oxit kim loại hoá trị II và một oxit kim loại hoá trị III với tỉ lệmol tương ứng là 2:1.Chia 32,2g hỗn hợp oxit này làm hai phần bằng nhau. Nung nóng phần I trong một ống sứ rồi cho luồng CO dư đi qua, thu được mộtchất rắn nặng 12,1g.Phần II cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư thấy sau phản ứng còn lại 8gmột chất rắn không tan.n 0 1 2m 5,6 3 0,3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->