Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marea Evanghelie a Lui Ioan Vol 4

Marea Evanghelie a Lui Ioan Vol 4

Ratings:
(0)
|Views: 26|Likes:
Published by matei octavian

More info:

Published by: matei octavian on Jan 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol. 4)
Marea Evanghelie a lui Ioan
(Vol. 4)
Capitolul 1
Adevărata înţelepciune şi adorarea vie a Domnului
1.După ce toţi cei care s-au lăsat în braţele dulci ale somnului timp de trei ceasuri s-au trezitîntăriţi, Eu M-am ridicat şi i-am chemat la Mine pe cei trei şi i-am întrebat de ce nu s-au odihnit şi ei.2.Matael a spus: „Doamne, Tu cel plin de înţelepciune, cine poate dormi, când prin cuvântulTău fiecare primeşte cea mai puternică întărire?! Suntem toţi trei la fel de întăriţi ca şi când am fidormit toată noaptea! Noi însă am folosit cele trei ceasuri în numele Tău, aşa cum am putut noi mai bine. Astfel am aflat, prin bunăvoinţa Ta, lucruri despre care muritorii nici măcar n-au visat vreodată.Pentru aceasta îţi mulţumim din toată inima! Tu eşti Domnul veşniciei şi Tu eşti în toate. Ţie Îţiînchinăm toată iubirea şi adoraţia noastră!”
3.
Eu am spus: „Bine atunci; Eu ştiu despre tot ce aţi vorbit şi aţi aflat în acest răstimp! Dacăaţi aflat acum toate acestea, păstraţi-le deocamdată pentru voi şi să nu vă folosiţi mai târziu rău de ele.Aceste cunoştinţe nu sunt pe înţelesul copiilor acestui pământ, căci ei nu sunt de acolo de unde aţivenit voi. Veţi afla lucruri încă şi mai măreţe atunci când voi trimite Eu din cer Duhul Sfânt la voi şi prin el veţi afla tot adevărul. Acesta va fi Duhul Iubirii, din Tatăl însuşi, care vă va da învăţătura sprea putea cu toţii să ajungeţi acolo unde voi fi Eu, în împărăţia Tatălui Meu Ceresc.4.Adevărat vă zic Eu: nimeni nu va ajunge la Mine decât dacă Tatăl îl va trimite la Mine!Voi toţi trebuie mai întâi să vă însuşiţi învăţătura Tatălui, a veşnicei iubiri în Dumnezeu, dacă vreţi săajungeţi în împărăţia Sa sfântă! Toţi va trebui să fiţi desăvârşiţi, precum este Tatăl din ceruri! Şi toatăcunoaşterea, precum şi cea mai mare iscusinţă, nu vă va fi de nici un folos, ci numai iubirea deDumnezeu şi, în aceeaşi măsură, de aproapele vostru. Aceasta este cea mai mare taină a renaşteriispiritului vostru din Dumnezeu şi în Dumnezeu.5.Fiecare dintre voi, însă, va trebui mai întâi să treacă, pentru a deveni precum sunt Eu, prinstrâmta poartă a desăvârşitei lepădări de sine. Fiecare va trebui să renunţe de a mai fi ceva pentru elînsuşi, pentru a putea deveni una cu Tatăl; iar Eu voi fi mereu alături de el.6.A-L iubi pe Dumnezeu mai presus de toate înseamnă a te dărui cu totul lui Dumnezeu, iar să-ţi iubeşti aproapele înseamnă, de asemenea, să te dăruieşti cu totul celuilalt, căci altfel nu-l vei putea iubi niciodată pe de-a-ntregul. O iubire pe jumătate nu-i ajută nici celui care este iubit şi nicicelui care iubeşte.
7.
Dacă vrei să poţi vedea nestingherit, de pe un munte înalt, în toate cele patru zări, va trebuisă urci pe cea mai înaltă culme; căci de pe o culme mai joasă îţi va rămâne mereu ceva ascuns privirii.Aşa trebuie să fie şi în iubire: totul trebuie să se arate dinăuntru spre afară, pentru a putea afla cuadevărat şi întru totul fructele iubirii.8.Inima voastră este un ogor, iar iubirea este sămânţa vie; fraţii voştri nevoiaşi, însă, suntîngrăşământul pentru ogor. Aceia dintre voi care vor semăna multe seminţe pe ogorul bine îngrăşat,aceia vor avea parte de o recoltă bogată. Cu cât mai mulţi nevoiaşi vor îngraşă ogorul, cu atât va fimai roditor! Cu cât veţi semăna mai multe seminţe bune, cu atât mai bogată va fi recolta! Cineseamănă mult va culege mult! Dar cine se zgârceşte la semănat, acela va avea o recoltă săracă.9.Aceasta este cea mai înaltă înţelepciune: deveniţi înţelepţi prin cea mai vie iubire! Toatăcunoaşterea, fără iubire, nu foloseşte la nimic! De aceea, nu căutaţi şi nu vă irosiţi timpul pentru maimultă cunoaştere, ci iubiţi cât mai mult! Căci iubirea vă va da ceea ce nici o ştiinţă nu vă poate davreodată! Este bine că voi trei aţi folosit cele trei ceasuri pentru a vă spori cunoştinţele şiexperienţele, dar toate acestea vor folosi foarte puţin sufletelor voastre. Dar dacă voi, ca urmare a1
 
Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol. 4)ceea ce v-am spus acum, vă veţi închina zilele iubirii aproapelui, o astfel de zi va fi de mare ajutor sufletelor voastre!10.La ce v-ar folosi, atunci când veţi sta înaintea Mea, că veţi fi muţi de admiraţie pentru puterea, măreţia şi minunăţia Mea, dacă pe lângă casele voastre fraţii şi surorile voastre suferă defoame, de sete şi de frig? Cât de jalnic şi de prisos ar fi un strigăt de bucurie şi de laudă spre slava şimăreţia lui Dumnezeu, acoperit de plânsetul amarnic al celor nevoiaşi! La ce folosesc jertfele bogatedin Templu dacă în faţa porţilor lui fraţii nevoiaşi rabdă de foame?11.Cercetările voastre să fie îndreptate spre nevoile fraţilor şi surorilor voastre. Lor să le daţiajutor şi alinare! În cer răsplata voastră va fi mai mare pentru că aţi ajutat un frate nevoiaş decât dacăM-aţi fi preamărit pe Mine cu limbă de serafim!
12.
Adevăr vă spun, toţi îngerii, toate cerurile şi toate lumile, cu toată înţelepciunea lor, nu vă pot da în veci ceea ce aţi primi dacă aţi ajuta cu adevărat şi cu toată puterea voastră un frate aflat însuferinţă! Nimic nu este mai presus şi mai aproape de Mine decât adevărata iubire!
13.
Când te rogi la Dumnezeu şi nu auzi, în timp ce te rogi, vocea fratelui tău nevoiaş care avenit la tine la ora rugăciunii şi-ţi cere ajutorul, atunci vorbele tale goale vor fi în zadar! Căci cinstirealui Dumnezeu stă în iubire şi nu în făţarnica ta vorbărie goală!14.Să nu fiţi aşa precum a strigat Isaia: „Priviţi acest popor: Mă preamăreşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine!” Atunci când vă rugaţi la Dumnezeu, faceţi-o în spirit şi în întreguladevăr! Căci Dumnezeu este spirit şi nu te poţi ruga Lui decât în spirit şi în adevăr.15.Adevărata, singura rugăciune în spirit care îmi este pe plac nu este aceea prin mijlocirealimbii, gurii şi a buzelor, ci doar aceea prin care se împlineşte mereu iubirea. Ce-ţi foloseşte ţie săîmpodobeşti cu grămezi de aur mausoleul profetului tău, dacă n-ai ascultat glasul fratelui tăunevoiaş?! Crezi tu că fapta ta Mă va bucura? Nebunule, te voi privi cu ochi necruţători, căci, datorităunui mort, n-ai luat în seamă glasul unui viu!”
Capitolul 2
Soartalocurilor din Palestina
1.Domnul: „Aceste locuri, pe unde ne purtăm acum paşii, într-o sută de ani nu vor mai fi.Căci nu vreau să fie făcute locuri de preaslăvire!2.Nazaretul Meu nu va mai fi, ci un altul, peste munţi, spre apus de acesta. Ghenizaretul vadispare, numai Tiberiada va rămâne de această parte a mării. Cezareea lui Filip, aici unde suntemacum, a dispărut deja, dar va rămâne un alt oraş cu numele acesta mai sus de lac, de unde izvorăşteIordanul şi un altul la apus, nu departe de marele lac sărat, în apropiere de Tir şi Sidon. ŢinutulSamaria va dăinui doar în părţile dinspre miazăzi, până la marea cea mare. Partea mai mică, dinsprerăsărit, cu adevăratul Sihar şi adevăratul Munte Horeb, va dispare şi urmaşii ce vor veni vor căutaacest ţinut şi îl vor găsi nu departe de marea cea mare. Va rămâne însă doar numele lui şi un muntestâncos, dar nu şi cel adevărat, de acum. Aceeaşi soartă va avea şi Ierusalimul, precum şi multe alteaşezări ale Ţării Sfinte care se vor preface în deşert.3.Ţineţi bine minte toate acestea! Aşa va fi, căci oamenii nu vor auzi glasurile fraţilor şisurorilor nevoiaşe deasupra acestor locuri sfinte! Cu toţii vor fi nedumeriţi de aceste schimbări! Vor căuta în falsul Nazaret cocioaba Mea şi vor fi amăgiţi; căci imediat după ce Eu Mă voi întoarce înîmpărăţia Mea, adevăratul Nazaret va fi şters de pe faţa pământului.4.Cine caută deşertăciunea, acela o va găsi şi va muri din aceasta. Dar cine va căuta în inimăadevăratul Nazaret, îl va găsi în fiecare frate nevoiaş şi va găsi adevăratul Betleem în fiecare sorăsăracă!5.Vor sosi vremuri în care oamenii vor veni de departe şi vor căuta aceste locuri. Numele lor va rămâne, dar locurile nu! Da, popoarele Europei se vor război pentru a pune stăpânire pe acestelocuri şi vor crede că prin aceasta îşi arată credinţa în Mine. Dar acasă şi-au lăsat soţiile, copiii, fraţii2
 
Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol. 4)şi surorile să îndure sărăcie, nevoie şi amărăciune.
6.
Iar atunci când vor veni la Mine, în împărăţia Mea, pentru a-şi primi mult aşteptata răsplată pentru zelul şi jertfa lor, le voi face cunoscută marea lor greşeală şi le voi arăta câtă amărăciune ausemănat în lume prin nebunia faptelor lor, pe care Eu nu le-am cerut vreodată şi, mai ales, cât i-aufăcut să sufere pe cei care le-au fost încredinţaţi spre a le purta de grijă: copii, femei, bătrâni rămaşifără sprijin şi apărare! Şi li se va da de înţeles că nu vor vedea lumina Graţiei Mele până nu vor îndrepta tot răul făcut, iar aceasta va fi foarte greu, pentru că vor avea la îndemână doar mijloacefoarte sărace, lumina săracă din lumea spiritelor de deasupra şi de dedesubtul pământului.7.Eu vă spun vouă: din cauza marii nebunii şi prostii a oamenilor, aceste locuri vor trece substăpânirea unui popor păgân. Iar Eu voi lăsa ca falşii adepţi ai învăţăturii Mele să fie prinşi de cătreaceşti păgâni la răsărit şi la apus, la miazăzi şi la miazănoapte.8.Luaţi aminte ca prostia şi ignoranţa oarbă să nu se strecoare în învăţătura Mea despre viaţăşi despre adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu, pe singura cale spre El, cea a iubirii. Aceastăînvăţătură va arăta tuturor adevărata lumină, precum şi nemărginita şi dreapta înţelegere a tuturor lucrurilor şi aspectelor din lumea naturii şi a spiritelor! Această cale a iubirii este şi va rămâne în vecisingura cale vie şi adevărată care vă va duce la Mine şi în împărăţia Mea veşnică.9.Eu, ca veşnică iubire, sunt lumina, calea, poarta şi viaţa cea veşnică; cine vrea să pătrundă pe altundeva în împărăţia Mea de lumină, acela este asemenea unui hoţ sau bandit şi va fi aruncat încel mai adânc întuneric, în această lume, dar mai cu seamă pe lumea cealaltă. Acum ştiţi ce aveţi defăcut şi ştiţi ce este adevărat şi drept în faţa Mea. Făptuiţi după aceste poveţe şi veţi fi pe drumul celdrept!10.Şi acum vom merge la cei nouă înecaţi, iar tu, Marcu, dă poruncă să aducă vin; căci vomavea nevoie de el!”
Capitolul 3
Domnul la cei nouă înecaţi
1.
După aceasta ne-am dus cu toţii la cei nouă, iar Eu le-am spus să-i aşeze cu faţa în sus şi cucapul la deal. După ce au fost astfel aşezaţi, i-am spus lui Marcu: „Toarnă fiecăruia câteva picături devin în gură!”, ceea ce a fost uşor de făcut, căci toţi aveau gura căscată. „Mergeţi toţi cei care sunteţislabi de credinţă şi cercetaţi-i, ca să vă convingeţi că cei nouă sunt într-adevăr morţi!”2.Printre cei treizeci de farisei se afla şi un medic, care îşi putea da seama uşor dacă cinevaera într-adevăr mort sau nu. Acesta a venit şi a spus: „Îi voi cerceta eu pe aceştia, dar nu pentru că aşavea cea mai mică îndoială că sunt morţi, ci pentru că pot să aduc o mărturie limpede că aceştia nouăsunt cu adevărat morţi, aceasta făcând parte din meseria mea.” După ce a spus acestea, a început să-i pipăie, s-a uitat la ochii şi la nasurile lor care consemnau semnele clare ale morţii, precum şi lipsatotală a oricărui semn de viaţă.
3.
După ce medicul şi-a încheiat atenta cercetare, a spus cu voce tare: „Deja de ieri, la un ceasdupă ce au ieşit pe mare, aceşti oameni erau morţi, la fel de morţi precum sunt şi acum! Dupăaspectul nasurilor lor şi după mirosul pe care trupurile lor îl emană, a început deja descompunerea. Nici o „ştiinţă sau putere omenească nu-i mai poate întoarce la viaţă! Aceasta Îi stă în putinţă numaiAceluia care, în Ziua de Apoi, va trezi toţi morţii din mormintele lor!”4.Eu am spus: „După această clară mărturie, pentru ca voi să recunoaşteţi întreaga slavă şimăreţie a Tatălui în Fiu, voi striga tare spre Tatăl Ceresc” - şi am spus: „Tată, preamăreşte NumeleTău!”5.Ca răspuns la aceste vorbe, mulţi au auzit o voce ca o mie de tunete spunând: „L-am preamărit prin Tine, iubitul Meu Fiu; căci Tu eşti cel care îndeplineşte pe de-a-ntregul Voia Mea! PeTine să Te audă oamenii!”6.Mulţi au auzit aceste cuvinte, alţii însă au auzit doar tunetele şi au început să întrebe de ce3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->