Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. M. Scott Peck - Drumul Catre Tine Insuti

Dr. M. Scott Peck - Drumul Catre Tine Insuti

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
Published by Farmec2010
o carte superba care merita citita
o carte superba care merita citita

More info:

Published by: Farmec2010 on Jan 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2010

pdf

text

original

 
M. S
COTT 
P
ECK
este psihiatru
ş
i autor al mai multor c
ă
r
ţ
i demare succes în Statele Unite.
Ş
i-a f 
ă
cut studiile la Harvard
ş
i
ş
i-a luat titlul de doctor în medicin
ă
la Case WesternReserve. A avut mai multe func
ţ
ii administrative în guvernul
 
american, apoi a devenit director medical al Clinicii depsihiatrie de la New Milford Hospital. Practic
ă
psihiatria
ş
i lacabinetul s
ă
u particular din New Milford, Connecticut.
Drumul c 
ă 
tre tine însu 
ţ 
este o carte devenit
ă
deja clasic
ă
 
ş
i s-a vîndut în peste 6 milioane de exemplare. Este primul volumdintr-o trilogie ce mai cuprinde
Further Along the Road Less Traveled 
ş
i
The Road Less Traveled and Beyond.
în ultimultimp, M. Scott Peck
ş
i-a dedicat cea mai mare parte atimpului
ş
i a resurselor financiare dezvolt
ă
rii Foundation forCommunity Encouragement (Funda
ţ
ia pentru încurajareacomunit
ăţ
ii), o organiza
ţ
ie nonprofit la a c
ă
rei înfiin
ţ
are el
ş
iso
ţ
ia sa Lily au contribuit în 1984.D
R
.
 
M. SCOTT PECK
Drumul c
ă
tre tine însu
ţ
i
 O nou
ă
psihologie a iubirii,a valorilor tradi
ţ
ionale
ş
i a cre
ş
teriispirituale Traducere de LUCIAN POPESCUBUCURE
Ş
 TI, 2001
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale
 P
ECK
,
 
S
COTT 
M.
Drumul c
ă
tre tine însu
ţ
i
/ M. Scott Peck; trad.: LucianPopescu Bucure
ş
ti: Curtea Veche Publishing, 2001288 p.; 20 cm (C
ă
r
ţ
i cheie; 30) Tit. orig. (eng): The Road Less Traveled. A New Psychology of Love, Tradi
ţ
ional Values and Spiritual GrowthISBN 973-8120-77-2I. Popescu, Lucian (trad.) 159.923.2Coperta colec
ţ
iei de DANIEL 
 Ţ 
U
 Ţ 
UNEL D
R
.
 
M. S
COTT 
P
ECK
THE ROAD LESS TRAVELED 
Copyright ©1984 by dr. Scott Peck Published by Bantam Books© Curtea Veche Publishing, 2001, pentru prezenta versiuneromâneasc
ă
 ISBN 973-8120-77-2
ă 
rin 
ţ 
ilor mei, E 
LIZABETH 
ş 
i D 
AVID 
,
 
 
a c 
ă 
ror disciplin 
ă 
 
ş 
i iubire mi-au deschis ochii pentru a vedea gra 
ţ 
ia 
 
r
 
Introducere la edi 
ţ 
ia aniversar 
ă 
a 25-a 
 Mîine, un str
ă
in va spune cu vorbe me
ş
te
ş
ugite exact ceea cenoi am gîndit
ş
i am sim
ţ
it tot timpul.Ralph Waldo Emerson, „Seif Reliance"în scrisorile primite de la cititori, reac
ţ
ia lor cea mai frecvent
ă
 la
Drumul c 
ă 
tre tine însu 
ţ 
a fost aceea de recuno
ş
tin
ţă
pentrucurajul meu — nu de a spune ceva nou, ci de a fi scrisdespre acel gen de lucruri pe care ei le-au gîndit
ş
i le-au sim-
ţ
it tot timpul, dar s-au temut s
ă
vorbeasc
ă
despre ele.Nu sînt prea l
ă
murit în ceea ce prive
ş
te chestiunea „cura- jului". O anume „incon
ş
tien
ţă
congenital
ă
" ar putea fi un ter-men mult mai potrivit. O pacient
ă
de-a mea, în primele ziledup
ă
apari
ţ
ia c
ă
r
ţ
ii, s-a întîmplat s
ă
se afle la o petrecere,
 
unde a auzit o conversa
ţ
ie între mama mea
ş
i o femeie mai învîrst
ă
. Referindu-se la carte, cealalt
ă
femeie a spus: „F
ă
r
ă
în-doial
ă
c
ă
trebuie s
ă
fii foarte mîndr
ă
de fiul t
ă
u, Scotty." Lacare mama a r
ă
spuns cumva caustic: „Mîndr
ă
? Nu, nu chiar.N-are nimic de-a face cu mine. Este mintea lui, în
ţ
elegi? Esteun dar." Cred c
ă
mama gre
ş
ea spunînd c
ă
ea n-are nimic de-a face cu aceasta. Dar cred c
ă
avea dreptate în ce prive
ş
tefaptul c
ă
scrierea
Drumului...
a fost rezultatul unui dar — lamai multe niveluri.Parte din acest dar provine dintr-o perioad
ă
mai îndep
ă
rtat
ă
.Lily, so
ţ
ia mea,
ş
i cu mine ne împrieteniser
ă
m cu un tî-n
ă
r, Tom, care frecventase în adolescen
ţă
aceea
ş
i tab
ă
r
ă
de var
ă
 ca
ş
i mine. în timpul acelor veri, m
ă
jucasem cu fra
ţ
ii lui maimari, a
ş
a c
ă
mama lui m
ă
cunoscuse pe cînd eram copil,într-o noapte, cu cî
ţ
iva ani înainte ca
Drumul...
s
ă
fi fost°_______Introducere la edi
ţ
ia aniversar
ă
a 25-a_________ publicat
ă
, Tom a venit s
ă
ia cina cu noi. La acea vreme, locu-
 
ia cu mama lui
ş
i cu o sear
ă
înainte îi spusese: „Mam
ă
, mîinesear
ă
m
ă
duc s
ă
iau cina cu Scott Peck, î
ţ
i aminte
ş
ti de el?"„O, da", a r
ă
spuns ea. „Era un b
ă
ie
ţ
a
ş
care aducea mereu îndiscu
ţ
ie lucruri despre care oamenii n-ar trebui s
ă
 
 
vorbeasc
ă
."A
ş
a c
ă
, vede
ţ
i, o parte din darul meu provine dintr-o pe-rioad
ă
mai îndep
ă
rtat
ă
.
Ş
i ve
ţ
i putea de asemenea în
ţ
elege c
ă
 eram cumva un „str
ă
in" fa
ţă
de cultura dominant
ă
din vre-mea tinere
ţ
ii mele.Deoarece eram un autor necunoscut,
Drumul...
a fost pu-blicat
ă
ă
r
ă
zarv
ă
. Succesul comercial uluitor a fost un feno-men gradual. N-a ap
ă
rut pe listele na
ţ
ionale de best-seller-uri decît la cinci ani dup
ă
publicarea edi
ţ
iei din 1978 — faptpentru care sînt foarte recunosc
ă
tor. Dac
ă
ar fi devenit unsucces peste noapte, m
ă
îndoiesc c
ă
a
ş
fi fost suficient dematur ca s
ă
m
ă
pot descurca cu faima venit
ă
pe nea
ş
teptate.în orice caz, a fost un succes „lene
ş
"
ş
i ceea ce în comer
ţ
senume
ş
te „din gur
ă
-n gur
ă
". încet la început, ideile ei s-aur
ă
spîndit din gu-r
ă
-n gur
ă
pe mai multe c
ă
i. Una dintre ele afost organiza
ţ
ia Alcoolicii Anonimi (AA). într-adev
ă
r, primascrisoare pe care am primit-o începea astfel: „Drag
ă
doctorePeck, probabil c
ă
sînte
ţ
i alcoolic!" Celui ce o scrisese îi eradificil s
ă
-
ş
i imagineze c
ă
putusem s
ă
scriu o astfel de carte
ă
r
ă
s
ă
fi fost un vechi membru al AA, înjosit cîndva dealcoolism.Dac
ă
 
Drumul...
ar fi fost publicat
ă
cu 20 de ani mai înainte,m
ă
îndoiesc c
ă
ar fi avut cel mai mic succes. Organiza
ţ
iaAlcoolicii Anonimi nu s-a dezvoltat pîn
ă
pe la mijlocul anilor'50 (nu pentru c
ă
majoritatea cititorilor erau alcoolici). Chiarmai important, acela
ş
i lucru era adev
ă
rat
ş
i în ce prive
ş
tepractica psihoterapiei. Ca rezultat, în 1978, cînd a fost publi-cat
ă
 
Drumul...,
exista un mare num
ă
r de b
ă
rba
ţ
i
ş
i femei, so-fistica
ţ
i din punct de vedere psihologic
ş
i spiritual, care înce-puser
ă
s
ă
se gîndeasc
ă
profund la „tot felul de lucruri desprecare oamenii n-ar trebui s
ă
vorbeasc
ă
"
ş
i care aproape a
ş
tep-tau ca cineva s
ă
spun
ă
aceste lucruri cu voce tare.A
ş
a a crescut popularitatea
Drumului...,
ca un bulg
ă
re dez
ă
pad
ă
. Spre sfîr
ş
itul turneului meu de conferin
ţ
e, i-am spuspublicului: „Nu sînte
ţ
i reprezentativi pentru o sec
ţ
iune mediea Americii. Totu
ş
i, exist
ă
lucruri surprinz
ă
toare pe care leINTRODUCERE LA EDI
 Ţ 
IA ANIVERSAR
Ă
A 25-A 9ave
ţ
i în comun. Unul este num
ă
rul remarcabil al acelora din-

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Raluca Hera liked this
ioana-corina liked this
ioana-corina liked this
adorianna liked this
Dan-DVD liked this
evvvi liked this
denisacosmina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->