Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Petar Jevremović: Džojs i psihoanaliza

Petar Jevremović: Džojs i psihoanaliza

Ratings: (0)|Views: 1,555|Likes:
Published by Bl_P

More info:

Published by: Bl_P on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

 
Petar Jevremovi
ć
:
 
Džojs i psihoanaliza
Tim Finnegan lived in Walker Street,
 
An Irish gintleman, mighty odd.
 
......
 
Isn't it the truth I've told ye,
 
Lots of fun at Finnegan's wake?
 
(
 Finnegan's Wake
)
 
Terminom
desublimacija
Margot Noris
ć
e, relativno nedavno (konkretno, u pitanju je godina 1992), imenovati smisao poznog Džojsovog književnog postupka. Prvenstveno njegovog odnosa prema jeziku. Uz
Uliksa,
svakako,
 
 ponajviše je ovde u pitanju poslednji Džojsov, po mnogo
č
emu paradoksalni,roman
 Fdinnegans Wake
. Dakle, sva ona
č
udnovata (uglavnom teškoshvatljiva, više slušljiva nego misliva, neko
ć
e re
ć
i sasvim luda, disocirana)masa govora, jezika i pisanja, koja
ć
e se pred (najblaže re
č
eno zbunjene, ili, još bolje, šokirane)
č
itaoce naprosto izliti posle jednog, sada ve
ć
uvelikolegendarnog, monologa. Monologa Moli Blum kojim se završava
Uliks
. Jer,valja ista
ć
i, upravo je
Uliks
- taj jedan od naj
č
udesnijih (ako ne inaj
č
udesniji) romana prošlog veka - kako po formi tako i po sadržini,najprirodniji mogu
ć
i uvod u
 Finnegans Wake
.
 
O
č
igledna je, kada je u pitanju pozni Džojs, distorzija (ili, još bolje,negacija) uobi
č
ajno shva
ć
ene sintakse. Frojdijanski re
č
eno - njenooporicanje.
Verneinung 
. Obi
č
ajnost govorenja biva trivijalizovana, ismejana,
č
ak sasvim disocirana. Poredak re
č
enice u celini (sintaksa), te gramatika,semantika, a isto važi i za strukturu re
č
i (za njenu fonološkuorganizovanost), naprosto ne odgovara našem svakodnevnom iskustvugovorenja, mišljenja i pisanja.
Out of all jokes it did. Pipped! Brr na brr, ny
 
 prr!
Granice su relativizovane, propustljive. Ništa više nije stati
č
no.
Oyes!Oyeses! Oyesesyeses!
Bitne kognitivne koordinate iskustva zna
č
ajno suizmenjene. ...
 I yam as I yam, mitrogenerand in the free state on the air.
 Iskustvo vremenitosti, uz njega bi svakako išlo i iskustvo prostornosti, tekstane odgovara našim uobi
č
ajnim predstavama o temporalnosti i spacijalnosti prirodnog toka stvari.
Gaze off heaven! Vision. Then.
Svet Džojsove proze je, sa stanovišta svesnog subjekta, jedan drugi svet. Teško pojmljiv svet. Ucelini,
č
ak, zapravo nepojmljiv svet.
 Himself by gazework.
Sve je nivelisano,sve te
č
e. Brunda, zve
č
i... Ništa nije stati
č
no, fiksno. Ništa nije bez zvuka.Situacija je upravo suprotna. Likovi se preklapaju, prožimaju. Zvukovi semešaju. Razli
č
ita vremena utapaju se jedno u drugo. Kao
č
itaoci, svesni smogovorenja, mnoštva govorenja. Ono što nam, me
đ
utim, ne biva uvek jasno jeko tu sve, zapravo, govori? Ko se kome obra
ć
a?
Č
ije su re
č
i? Kome suupu
ć
ene? Ve
ć
u
Uliksu
- primera radi, recimo, poznata epizoda
 Itaka
-
 
 postoje elementi fuzioniranosti govornika.
 Finnegans Wake
, sa svoje strane,
 
celu stvar samo dovodi do paroksizma.
 
I ne samo to. Linearnost toka radnje - za klasi
č
ni roman, po prirodi stvari,nešto gotovo samorazumljivo - sve više postaje funkcija neke dubljecikli
č
nosti, zatvorenosti u sebe.
Č
ak solipsisti
č
nosti. Oniri
č
nosti. ZaDžojsovu poznu prozu karakteristi
č
na je, kako je vreme odmicalo svenaglašenija, otcepljenost u odnosu na uobi
č
ajene tokove svesti. Dakle,destruiranje bazi
č
nih pretpostavki semantike i gramatike govorenja i pisanja.Izmeštenost u odnosu na zdrav razum, na samosvesni subjektivitet svesnogsubjekta. Da
č
udo bude ve
ć
e, u svemu tome postoji i izvesna teoreti
č
nost.Sklonost teoretskom. Intelektualnom. Tako, o
č
igledna paraistori
č
nostDžojsovog oniri
č
kog diskursa, njegovog
 Finnegans Wake
, u velikoj meri,makar formalno, po
č
iva na Vikou. Na Vikoovom shvatajnu istorije,istorijskih ciklusa. Potpuno analogno možemo razmišljati - do danas je otome relativno mnogo pisano - o statusu psihoanlize (ta
č
nije psihoanaliti
č
ara, prvenstveno Frojda i Junga) u Džojsovom tekstu i podtekstu. Cikli
č
nom paraistorizmu Vikoove
Scienza nuova
odgovarao bisimbolizam Frojdivog
 Die Traumdeutoung 
. Postoji istorija, postoje snovi.Jedno se u drugom
č
ita.
 
Dakle -
 Finnegans Wake
. Jedna od, svakako, najuzbudljivijih (ako ne inajuzbudljivija) avantura jezika, tj. literature, od Homera do naših dana. Sve je tu
č
udno, neobi
č
no. Ipak, na prvom mestu je jezik. Potom sama logikafabulacije, bazi
č
na struktura tkiva romanesknog poretka stvari. Teksta.Ponešto, ve
ć
na prvi pogled, zapada za oko. Naprosto, vidi se. Istovremeno,
 
mnogo toga je sakriveno. Višesmisleno. Kriptogramska strast jedna je odnajdubljih strasti Džojsa kao pisca.Prva i poslednja re
č
enica date su kao nepotpune. Otvorene. Nezavršenost iotvorenost, za Džojsa je to jedno te isto. Pomenute re
č
enice, ona prva i ona poslednja, ne samo da su otvorene. Cela stvar ima još jedan važan kvalitet -one su i me
đ
usobno intendiraju
ć
e. Svaka od njih
 jeste
ono što drugojnedostaje. I tako u krug. Struktura romana bitno je urobori
č
ka. Cikli
č
na.Istovremeno u sebe zatvorena, a opet, nekako otvorena... Doga
đ
a se krug.Potpuni krug koji se izvija u spiralu.
Č
itanju nema kraja. Po
č
etak je kraj,kraj je po
č
etak. I tako
ad infinitum
... Izostavljeni prvi deo prve re
č
enice,zapravo, njen po
č
etak, predstavlja završna (isto tako nepotpuna) re
č
enica.Konkretno:
 A way a lone a last a loved a long the...riverrun, past Eve and  Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodiusvicus of recirculation back to Howth Castle and Environ.
Otud, krug.Uroborus. Po
č
etak je kraj, kraj je po
č
etak. Vreme, linearno vreme, poništeno je. Isto važi i za, zdravom razumu samorazumljivu, ekstenzivnost prostora.Zmija proždire sopstveni rep, doga
đ
a se
č
udo.
Č
udo jezika. Alhemija.Alhemija teksta. Drugi govor. Govor nekog sasvim drugog jezika. Govor  jezika nekog sasvim drugog subjekta. Nesvesnog subjekta...Re
č
i fermentiraju, cvetaju, bubre, rasprskavaju se. Sintaksa je
č
udna,izlu
đ
uju
ć
a. Bizarna. Svedoci smo neprestanog (za
č
itaoca neretko preplavljuju
ć
eg, ponekad doista teško podnošljivog) mešanja razli
č
itih jezika, još uvek živih i onih klasi
č
nih, neretko davno zaboravljenih. Mrtvih.Tu su Irski vokali, de
č
ija tepanja, lascivnost, jezik velikih engleskihromanti
č
ara, tu je negde i neizbežni Šekspir, pa Grci i Latini, Bliski i DalekiIstok, hiperrealisti
č
ki oslikan Dablin, crkveni oci, u
č
itelji sholastike,Lojoline
 Duhovne vežbe
, hriš
ć
anska liturgika, paganski obredi i još mnogotoga. Sve je tu - dakle, mnoštvo jezika i govorenja, mnoštvo zvukova,mnoštvo žargona, nebrojane kovanice, neologizmi. Ludosti. Erudicija ikomika, ozbiljnost i parodija. Obilje gusto ispisanih redova. Sitna slova.Stotine stranica. Igra.Re
č
je dekomponovana. Dekompoziciju re
č
i prati dekompozicija pri
č
a. Pri
č
akolektivnih i individualnih. Sva
č
ijih i samo ne
č
ijih. Intimnih i javnih.Dekomponovana je istorija, mitska povest zapadnog
č
oveka. Paralelno satim, dekomponovana je li
č
nost, konkretni subjektivitet. Njegov identitet,identitet
č
oveka, živog
č
oveka, identitet junaka velikih pri
č
a. Mitova.
Thehouse of Atreox is fallen... Ilyam, Ilyam.
Prvo je bila
Odiseja
, tj.
Uliks
- otud

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sonja Radovic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
pavmira liked this
vujami liked this
duspis liked this
svet1000 liked this
Andrej Todorovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->