Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13. tétel Az elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak dokumentumai

13. tétel Az elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak dokumentumai

Ratings: (0)|Views: 874 |Likes:
Published by bokorhenriett

More info:

Published by: bokorhenriett on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
13. Az elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak dokumentumai
Az elektronikus és a digitális könyvtár
Az elektronikus könyvtár fogalmát annak az állapotnak a leírására használjuk, amelyben adokumentumokat elektronikus formában tárolják, nem pedig papíron vagy egyéb, helyhezkötött médiumon. (Buckland) Olyan intézmény vagy részleg, amely a hagyományos könyvtáritevékenységeket (beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés, tájékoztatás stb.) jellemzőenszámítógépes támogatással, elektronikus dokumentumokat (is) használva végzi.A digilis nyvtárak olyan szervezetek, amelyek egy meghatározott sség(meghatározott közösségek) számára eszközöket nyújtanak digitális művek gyűjteményeinek azonnali és gazdaságos eléréséhez. (Waters)
Egyszerűbben
: a digilis nyvtár azelektronikus könyvtáron keresztül érhető el, annak részét képezi.Az elektronikus és digitális könyvtárak szöveges dokumentumai lehetnek csak elektronikusantek, illetve nyomtatott vek digitalilt ltozatai. Emellett pi és filmesdokumentumok is lehetnek állományukban.
/Itt formátumokat is kéne említeni a 14. tételből/
Pl. a MEK-ben gyűjtött dokumentumok a következő főbb csoportokba sorolhatók:
1.klasszikus szépirodalom:
Ennek részeként gyűjtena magyar vagy a magyarrafordított világirodalom, továbbá az idegen nyelvre fordított magyar irodalom.
2.kortárs magyar szépirodalom:
A szerzők engedélyével a MEK gyűjti a mai magyar nyelvű irodalom alkotásait, köztük a határon túli írók műveit is.
3.tudományos publikációk:
Magyar szerzők által írt vagy magyarra fordított tudományosművek, beleértve az egyetemeken, főiskolákon, tudományos kutatóintézetekbenszüés papíron nehezen terjeszthető ún. "szürke irodalmat" is: konferenciaelőadások, disszertációk, szakdolgozatok, munkaanyagok, tanulmányok stb.
4.oktasi anyagok:
A felső-, a közép- és az alsófokú oktatásban használható, magyar nyelvű segédletek, jegyzetek, tankönyvek és ismeretterjesztő művek.
5.referensz művek:
Magyar nyelvű szótárak, lexikonok, bibliográfiák, címlisták és egyébkézikönyvek.
6.egb szöveges dokumentumok:
Például szórakoztató irodalom, vallásos szövegek,útikönyvek, vicc- és receptgyűjtemények stb., melyek terjedelmük és színvonaluk alapján archiválásra érdemesek.1
 
7.nem szöveges dokumentumok:
Magyar vonatkozású térképek, továbbá kották és a fenticsoportokhoz kapcsolódó egyes multimédia dokumentumok ill. szoftverek (pl.oktatóprogramok, vagy egy adott témát feldolgozó Web-anyagok).
A virtuális könyvtár
A könyvtár virtualitása ott kezdődik, ahol a könyvtári szolgáltatások elhagyják az épületének falait. Míg a hagyományos könyvtár csak saját olvasóit szolgálja ki, addig a virtuális könyvtár mindenkit, hiszen nincs beiratkozási díj és bárhonnan elérhető. Elsődleges forrásai azongyűjtemények, amelyek Interneten elérhetők: az ingyenes folyóiratok, a vállalati kutatási jelentések, preprint kiadványok, hírcsoportok és szövegtárak. Sokan az Internetet is virtuáliskönyvtárként értelmezik, hiszen mindenki megtalálhatja benne az információt, amire szükségevan. A virtuális könyvtár nem tárolja a dokumentumokat, mint a digitális könyvtár, csak hivatkozik más gépen lévő állományokra.Olyan azonotók rendezett gyűjteménye, amelyek másutt rolt és hálózaton elérhetődokumentumokat jelölnek és tesznek elérhetővé. Előnye, hogy a hozzáférés időben és térbennem korlátozott, valamint a legtöbb esetben regisztrálni sem kell a használathoz. Elsődlegesforrásai az interneten keresztül elérhető gyűjtemények. Az internetes publikációk többsége jelentés, sajtóközlemény vagy feljegyzés, és ide tartoznak a preprint kiadványok is.Természettudományi területeken a legnagyobb a preprintszerverek száma, amelyekrőlszakterületenként archívumokba gyűjtik a dokumentumokat. Így a még nem publikált cikkek is hamar hozzáférhetőek, mielőtt esetleg érdektelenné, túlhaladottá válnának.A MEK virtuális könyvtári részében gyűjti a következő dokumentumtípusok URL címeit is,törekedve ezek folyamatos bővítésére és frissítésére:
1.magyar elektronikus könyvtárak és könyvkiadók;2.magyar könyvtárak hálózati szolgáltatásai;3.az Interneten elérhető magyar elektronikus hírlevelek, újságok és folyóiratok.
Kapcsolódási pontokat teremt más, távoli gépeken található magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus könyvtárakhoz, internetes keresőrendszerek, vagy egyéb, a MEK szempontjából fontos szolgáltatásokhoz.A WebKat.hu online katalógusba a magyar szerzők által késtett, magyar nyelvű, éslehetőleg magyar szolgáltatónál elérhető elektronikus dokumentumok adatai kerülnek be. Adokumentumokat analitikus szinten dolgozzuk fel, vagyis minden olyan önálszellemialkotás - tanulmány, vers, kép vagy folyóiratcikk -, amelynek saját címe (URL-je) van, az2

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Judit KIs KAsza liked this
NewYork07 liked this
Dorka21 liked this
szomolanyimarta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->