P. 1
lucrare psihologie

lucrare psihologie

Ratings: (0)|Views: 4,238|Likes:
Published by minimo0

More info:

Published by: minimo0 on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
 UNIVERSITATEA „BABE
Ş
-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE
Ş
I
Ş
TIIN
Ţ
E ALE EDUCA
Ţ
IEI
LUCRARE DE LICEN
ŢĂ
 
Absolvent:B
ă
l
ă
nean Radu
2007
 
 
 __________________________________________________________________________________ 
1
 
UNIVERSITATEA „BABE
Ş
-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE
Ş
I
Ş
TIIN
Ţ
E ALE EDUCA
Ţ
IEI
STUDIU PRIVINDROLUL SPORTULUI ÎN CADRU ORGANIZATASUPRA COMPORTAMENTULUI AGRESIV
Ş
IDELINCVEN
Ţ
EI JUVENILE
Coordonator
ş
tiin
ţ
ific:Conf. univ. dr. Ioan Bu
ş
 Absolvent:B
ă
l
ă
nean Radu
 
2007
 
 __________________________________________________________________________________ 
2
 CUPRINS
INTRODUCERE...........................................................................................................3 CAPITOLUL 1 – CADRUL TEORETIC
.........................................................................
7
 
1.1 PREMIZELE APARI
Ţ
IEI DELINCVEN
Ţ
EI JUVENILE
...........................................71.1.1 FACTORII INDIVIDUALI PREDISPOZAN
Ţ
I.......................................................9
 
1.1.1.1 PREDISPOZI
Ţ
IA GENETIC
Ă
.................................................................................91.1.1.2 TULBUR 
Ă
RILE DE CARACTER.........................................................................11
1.1.2 FACTORII EXTERNI DETERMINAN
Ţ
I.............................................................12
 
1.1.2.1 FACTORI PSIHO-PEDAGOGICI DE ORDIN FAMILIAL..................................121.1.2.2 FACTORI SOCIALI, EXTERNI............................................................................16
1.2
ROLUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
COLARE ÎN PREVENIREA DELINCVEN
Ţ
EI JUVENIL
E
........16
 
1.3
CATEGORIA DE ADOLESCENT DELINCVENT SAU POTEN
Ţ
IAL
 
DELINCVENT
.....17
1.4 TENDIN
Ţ
ELE ACTUALE ALE CRIMINALIT
ĂŢ
II
..........................................................19
1.5 MODELAREA COMPORTAMENTULUI ADOLESCENTULUI
........................................26
1.6 VIOLEN
Ţ
A SPORTIV
Ă
SAU CONVERTIREA VIOLEN
Ţ
EI PRIN SPORT
......................32
CAPITOLUL 2
 ─ 
OBIECTIVELE
Ş
I METODOLOGIA CERCET
Ă
RII
.............
35
 
2.1 OBIECTIVUL CERCET
Ă
RII
........................................................................................35
2.2 IPOTEZE
...........................................................................................................................352.2.1 IPOTEZA 1...............................................................................................................35
 
2.2.2 IPOTEZA 2...............................................................................................................35
 
2.2.3 IPOTEZA 3...............................................................................................................35
 
2.3 METODOLOGIA CERCET
Ă
RII
..................................................................................362.3.1 PARTICIPAN
Ţ
I.......................................................................................................36
 
2.3.2 INSTRUMENTE UTILIZATE................................................................................36
 
2.3.3 DESIGNUL EXPERIMENTAL..............................................................................36
 
2.3.3.1 SELEC
Ţ
IA SUBIECTILOR........................................................................37
2.3.3.1.1 ACORDUL INCS, I.S.J. MURE
Ş
...........................................................37
 
2.3.3.1.2 PRETESTARE VOLUNTARIAT............................................................37
 
2.3.3.1.3 ALEGEREA LICEELOR.........................................................................37
 
2.3.3.1.4 GRUPURLE EXPERIMENTALE
Ş
I GRUPURLE DE CONTROL.......38
 
2.3.3.1.5 E
Ş
ANTIONARE.......................................................................................38
 
2.3.3.2 APLICAREA CHESTIONARELOR...........................................................38
 
2.3.3.3 CENTRALIZAREA DATELOR.................................................................39
 
2.3.3.4 METODE DE ANALIZ
Ă
A DATELOR.....................................................39
 
CAPITOLUL 3
 ─ 
REZULTATELE CERCET
Ă
RII
...................................................
43
 
3.1 PREZENTAREA
Ş
I ANALIZA DATELOR STATISTIC
...........................................43 
3.2 TESTAREA IPOTEZELOR 
Ş
I INTERPREAREA DATELOR STATISTICE
........76 3.2.1 IPOTEZA 1.............................................................................................................76
 
3.2.2 IPOTEZA 2.............................................................................................................793.2.3 IPOTEZA 3.............................................................................................................91
CAPITOLUL 4
 ─ 
CONCLUZII
Ş
I IMPLICA
Ţ
II
........................................................
96
 
4.1
CONCLUZIA CERCET
Ă
RII
..........................................................................................96
4.2
LIMITE ALE CERCET
Ă
RII
..........................................................................................96
4.3
DIREC
Ţ
II VIITOARE DE CERCETARE
.....................................................................97
4.4 APLICABILITATE PRACTIC
Ă
A REZULTATELOR 
 
CERCET
Ă
RII
...................97
REZUMATUL LUCR 
Ă
RII
 ─ 
LIMBA ROMÂN
Ă
..............................................................98
REZUMATUL LUCR 
Ă
RII
 ─ 
LIMBA ENGLEZ
Ă
.............................................................99
BIBLIOGRAFIE
....................................................................................................................100
AANNEEXXEE..............................................................................................................................................................................................................................................110033 
ANEXA 1: AVIZUL INCS ...................................................................................................
103
 ANEXA 2: CHESTONAR INCS “Inventar de Ostilitate”
................................................104
ANEXA 3: ACORDUL ISJ
...................................................................................................107
ANEXA 4: E
Ş
ANTIONAREA GRUPULUI DE CONTROL
............................................108
ANEXA 5: E
Ş
ANTIONAREA GRUPULUI EXPERIMENTAL
......................................109

Activity (118)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
AlinaVoinea liked this
Lupu Gianina liked this
Elena Roxana liked this
ISOLDAcleo liked this
Dia Florin liked this
AlinaVoinea liked this
AlinaVoinea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->