Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turkiyede Toplumsal Cinsiyet Eitsizlii KAGIDER

Turkiyede Toplumsal Cinsiyet Eitsizlii KAGIDER

Ratings: (0)|Views: 1,126|Likes:
Published by tolstoysbicycle
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ

.

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ:
SORUNLAR, ÖNCELİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

"Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset" Raporunun Güncellemesi

Temmuz 2008

(Yayın No. TÜSİAD-T/2008-07/468)
M e ş r u t i y e t C a d d e s i , N o : 4 6 3 4 4 2 0 Te p e b a ş ı / İ s t a n b u l Te l e f o n : ( 0 2 1 2 ) 2 4 9 0 7 2 3 . T
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ

.

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ:
SORUNLAR, ÖNCELİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

"Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset" Raporunun Güncellemesi

Temmuz 2008

(Yayın No. TÜSİAD-T/2008-07/468)
M e ş r u t i y e t C a d d e s i , N o : 4 6 3 4 4 2 0 Te p e b a ş ı / İ s t a n b u l Te l e f o n : ( 0 2 1 2 ) 2 4 9 0 7 2 3 . T

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: tolstoysbicycle on Jan 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

 
 Temmuz 2008
(Yay 
ı 
n No. TÜS
İ
 AD-T/2008-07/468)
 TÜRK 
İ
 YE’DE TOPLUMSAL C
İ
NS
İ
 YET E
Şİ
 TS
İ
ZL 
İĞİ
:
SORUNLAR, ÖNCEL 
İ
KLER  VE ÇÖZÜM ÖNER 
İ
LE
İ
"Kad
ı
n-Erkek E
ş
itli
ğ
ine Do
ğ
ru Yürüyü
ş
:E
ğ
itim, Çal
ı
ş
ma Ya
ş
am
ı
ve Siyaset" Raporunun Güncellemesi
 TÜRK SANAY 
İ
C
İ
LER 
İ
VE
İŞ
 ADAMLARI DERNE
Ğİ
 
.
TÜRK 
İ
 YE KADIN G 
İ
İŞİ
MC
İ
LER DERNE
Ğİ
(Yay 
ı 
n No. KAG 
İ
DER-001)
Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi No:41 K:3Ortaköy 34347 Be
ş
ikta
ş
/
İ
stanbulTelefon: (0212) 227 41 44 (0212) 227 45 66Me
ş
rutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepeba
ş
ı
/
İ
stanbulTelefon: (0212) 249 07 23
.
Telefax: (0212) 249 13 50
 
Graphis Matbaa 
 Yüzy›l Mahallesi Matbaac›lar Sitesi 1. Cadde No: 139 Ba¤c›lar / ‹STANBULTel: 0212 629 06 07 Pbx Faks: 0212 629 03 85 www.graphis.com.tr
© 2008, TÜS 
İ 
AD, KAG 
İ 
DER 
Tüm haklar 
ı 
sakl 
ı 
ı 
r. Bu eserin tamam 
ı 
ya da bir bölümü,4110 say 
ı 
ı 
Yasa ile de 
ğ 
ş 
ik 5846 say 
ı 
ı 
FSEK. uyar 
ı 
nca,kullan 
ı 
lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun  yaz 
ı 
ı 
izin al 
ı 
nmad 
ı 
kça, hiçbir 
ş 
ekil ve yöntemle i 
ş 
lenmek,ço 
ğ 
al
ı 
lmak, ço 
ğ 
at 
ı 
lm 
ı 
ş 
nüshalar 
ı 
ya
ı 
lmak, sat 
ı 
lmak,kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak,telli/telsiz ya da ba 
ş 
ka teknik, say 
ı 
sal ve/veya elektronik  yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan 
ı 
lamaz.
ISBN : 978-9944-405-41-6
Rapor kapa 
ğ 
ı 
nda Nimet Yard 
ı 
mc 
ı 
'n 
ı 
n deseni kullan 
ı 
lm 
ı 
ş 
ı 

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this
edagült liked this
cemko liked this
yk_orhan liked this
Ilksen Gürsoy liked this
MefistoMM liked this
Ahmad liked this
Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->