Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
603Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JOCURI DIDACTICE

JOCURI DIDACTICE

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 51,643|Likes:
Published by karrrmen

More info:

Published by: karrrmen on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

 
JOCURI DIDACTICE
 
JOCURI PENTRU FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE
Jocul
„Fă ce îŃi spun!” 
Scopul:
identificarea părŃilor propriului corp.
Obiective de referinŃă:
să arate diferite părŃi ale corpului, să execute la comandă verbală diferite mişcări.
Desfăşurarea jocului
Propunătorul cere copiilor să aşeze mâna dreaptă pe ochiul drept, pe ochiul stâng, pe genunchiul drept, pe genunchiul stâng. Să aşeze mâna stângă pe cotul drept, pe piciorul drept. Săaşeze simultan mâna stângă pe ochiul drept şi dreapta pe ochiul stâng, şi aşa mai departe pen-tru alte părŃi ale corpului. Se lovesc cele două mâini una de alta, apoi genunchiul stâng cu mâ-na dreaptă, din nou cele două mâini împreună, apoi mâna stângă loveşte genunchiul drept, celedouă mâini se lovesc împreună, etc. CombinaŃiile pot fi variate la nesfârşit.Adaptarea unei melodii care să ritmeze loviturile face ca participarea elevilor să fie şi maitotală.
Jocul
„Din bucăŃele” 
Scopul:
reconstituirea unui obiect din părŃile lui componente.
Obiective de referinŃă:
să asambleze, să reconstituie imaginea desenată a corpului uman din bucăŃele tăiate.
Resurse didactice:
un plic cu toate elementele necesare pentru fiecare elev, desenul corpuluiuman pe care trebuie să-l reconstituie elevii.
Desfăşurarea jocului
Cadrul didactic va împărŃi tuturor elevilor câte un plic care conŃine bucăŃele tăiate ale unuidesen ce reprezintă corpul uman. Propunătorul va arăta elevilor desenul corpului uman pe caretrebuie să-l obŃină ei asamblând bucăŃelele tăiate din plic. Se va stabili timpul de lucru .Acest joc se poate desfăşura şi sub formă de concurs. Numele elevilor va fi scris pe tablă şiîn funcŃie de rapiditatea şi corectitudinea executării sarcinii vor fi câştigătorii concursului. Lo-cul I va fi elevul care în cel mai scurt timp a reconstituit corect imaginea desenată a corpuluiuman.
Jocul
 „Să aşezăm masa” 
Scopul:
recunoaşterea poziŃiei obiectelor faŃă pe propriul corp şi stabilirea relaŃiilor dintre ele.
Obiective de referinŃă:
să pună masa, să aşeze corect farfuriile şi tacâmurile.
Resurse didactice:
set de menaj pentru păpuşă.
Desfăşurarea jocului
Propunătorul cere copiilor să pună masa, să aşeze farfuriile, apoi cuŃitele şi lingurile ladreapta şi furculiŃele la stânga. Fiecare copil aranjează un tacâm complet, adoptând poziŃiacare îi este mai uşoară. Un copil aşează masa cu patru tacâmuri fără să-şi schimbe locul fixat.CeilalŃi copii controlează dacă masa este pusă corect, aşezându-se în chip de consemn.Pentru a corecta greşelile este invitat copilul care a pus masa să se aşeze în faŃa fiecărei far-furii.
 
 
Jocul
 „Numeşte-mă!” 
Scopul:
denumirea şi identificarea obiectelor de igienă (îmbrăcăminte, încălŃăminte etc.)
Obiective de referinŃă:
să denumească corect obiectele de igienă prezentate în mod natural şiimagistic.
Resurse didactice:
săpun, prosop, pastă şi periuŃă de dinŃi, piaptăn, perie pentru păr, şampon,unghieră, forfecuŃă pentru unghii, periuŃă pentru unghii, hârtie igienică, batistă, şerveŃele dinhârtie, imagini, desene cu unele obiecte de igienă.
Desfăşurarea jocului
Cadrul didactic va prezenta elevilor pe rând obiectele de igienă şi le va cere să le denumeas-că. El va arăta elevilor obiectul şi va spune unui elev: „ Numeşte-mă!”. După ce s-au terminatde numit toate obiectele prezentate în stare naturală, propunătorul va cere elevilor să denu-mească obiectele prezentate imagistic.Acest joc se poate organiza şi sub formă de concurs, individual sau pe grupe în funcŃie denumărul elevilor. Fiecare elev (grupă) primeşte câte o bulină roşie pentru fiecare răspuns co-rect. La sfârşit se numără câte buline are fiecare elev (grupă).Câştigător este elevul (grupa) care totalizează cele mai multe buline.
Jocul
 „SăculeŃul fermecat” 
Scopul:
identificarea şi denumirea corectă a unor obiecte, în absenŃa vederii, prin pipăit.
Obiective de referinŃă:
să identifice şi să denumească corect fructele aflate în săculeŃ, înabsenŃa vederii, prin pipăit.
Resurse didactice:
mere, pere, nuci, prune, struguri, gutui, portocale, banane, mandarine, ki-wi, lămâi, săculeŃ, o basma sau un fular.
Desfăşurarea jocului
Propunătorul va arăta elevilor fructele pe care le va pune în săculeŃ. El va lega la ochi câteun elev şi îi va cere să ia în mână câte un fruct, să-l pipăie, să-l denumească şi apoi să-l scoatăafară din săculeŃ pentru a putea fi verificat de clasă dacă a denumit corect fructul. Dacă aghicit denumirea fructului va fi dezlegat de la ochi şi va continua jocul un alt elev, dacă nu aghicit mai are dreptul la două încercări după care este eliminat din joc. După ce toŃi elevii aufost legaŃi la ochi şi puşi să denumească fructele,elevii care au fost eliminaŃi din joc vor primi pedepse hazlii.Jocul se poate organiza şi sub formă de concurs, pe grupe. La fiecare răspuns corect, grupa primeşte un punct, la fiecare răspuns incorect i se scade câte un punct. Câştigă grupa care tota-lizează mai multe puncte.
Jocul
 „Ineluşul” 
 Scopul:
cunoaşterea părŃii drepte şi stângi a propriului corp, cunoaşterea prenumelui colegilor din clasă.
Obiective operaŃionale:
să-şi identifice corect mâna dreaptă şi stângă, să spună corect prenu-mele colegilor.
Resurse didactice:
un inel sau un cerculeŃ din metal.
Desfăşurarea jocului
Copiii sunt aşezaŃi în formaŃie de cerc, cu faŃa spre interior şi dau din mână în mână un inelîn timp ce spun următoarele versuri :„Iau cu dreapta, dau cu stângaIau cu dreapta, dau cu stângaStop! Inelul s-a oprit
 
De la cine l-ai primit?”Copilul cu inelul în mână îşi va numi colegul din dreapta sa. El mai poare fi întrebat:„CerculeŃul îi vei daCine e la stânga ta?”Jocul se repetă de mai multe ori pentru a da posibilitatea tuturor elevilor să răspundă la între- bările jocului.
JOCURI PENTRU ACTIVITĂłILE DE SOCIALIZARE
Jocul
 „Să primim musafiri” 
Scopul:
reactualizarea regulilor de comportare în timpul primirii unor musafiri, însuşirea unor formule de politeŃe, educarea la copii a spiritului de ospitalitate şi de sociabilitate.
Obiective de referinŃă:
să interpreteze corect rolul de musafir şi de gazdă, să elaboreze răs- punsuri adecvate rolului asumat (musafir, gazdă).
Resurse didactice:
un buchet de flori naturale sau confecŃionate, veselă, biscuiŃi sau bomboa-ne, pahare cu apă, tăvi mici.
Desfăşurarea jocului
Cadrul didactic împreună cu copiii vor aranja înainte de începerea jocului 2-3 mese pentrumusafiri şi gazde. Se vor pune la îndemână materialele necesare pentru servit.Clasa va fi împărŃită în două grupe: jumătate dintre elevi vor fi gazde, iar ceilalŃi elevi vor fi musafiri. Gazdele se vor aşeza la mesele pregătite şi vor aştepta musafirii. Propunătorul dăun buchet de flori musafirilor şi aceştia pleacă în vizită. Copiii vor fi îndemnaŃi să-şi reactuali-zeze impresiile avute cu ocazia unor vizite sau să Ńină seama de câteva momente:-
 
sunatul la uşă sau ciocănitul;-
 
oferirea florilor de către musafiri;-
 
adresarea mulŃumirilor de către gazdă;-
 
 poftirea musafirilor să ia loc;-
 
discuŃii şi informare reciprocă cu privire la evenimente recente;-
 
servirea musafirilor;-
 
despărŃirea musafirilor de gazde.Reuşita jocului depinde în mare măsură de alegerea a câte unui copil din ambele grupe(musafiri şi gazde) care să conducă şi să poarte dialogul, nefiind posibilă comunicarea întretoŃi copiii. Eventual se vor repartiza roluri de adulŃi şi de copii pentru a justifica diferenŃiereaatribuŃiilor în cadrul celor două categorii, musafiri şi gazde.În încheierea jocului se poate cânta de către toŃi copiii un cântec vesel, se poate recita în cor o urare.
Jocul
 „De ziua mamei (tatei, bunicii)
 
Scopul:
 precizarea regulilor de comportare în florărie şi a regulilor de oferire a unui buchet deflori.
Obiective de referinŃă:
să ofere flori celor dragi, să-şi exprime liber sentimentele în legăturăcu ziua mamei (a tatei, a bunicii, a bunicului).
Resurse didactice:
flori naturale sau artificiale (lucrate de către copii), bani (de carton).
Desfăşurarea jocului

Activity (603)

You've already reviewed this. Edit your review.
elenanacu17 liked this
Nicoleta Patrascu added this note
Foarte folositoare jocurile
Nasie Roxana added this note
Ati putea sa precizati sursa materialului?(bibliografia) Va multumesc.
Ungureanu Mihaela liked this
Silvia Sv liked this
Gheorghe Zastavneţchi liked this
Liliana Mata liked this
Dana Andeea liked this
Rita G liked this
kalmankelemen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->