Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
biblio

biblio

Ratings: (0)|Views: 1,152|Likes:
Published by cosmingubernat
bibliografie Noul Testament
bibliografie Noul Testament

More info:

Published by: cosmingubernat on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA
N O U L T E S T A M E N T
An universitar 2003-2004- D. Stamatoiu, „Cuvântarea eshatologică a Mântuitorului”, M.O. 5-6/1999, p.23-40- I. Resceanu, „Căsătoria şi divorţul în V T”, M.O. 1-6/1998- Al. Isvoranu, „David chip al pocăinţei ”, M.O. 3-6/1995, p. 27-57- Al. Isvoranu, ”Introducere la Psalmul 50”, M.O. 1-6/1994, p. 71-80- Al. Pavel, „Valoarea şi utilitatea V.T. în Biserică”, R.T. 3/1995, p. 72-87- St. Tofană, „Mesianitatea lui Iisus şi secretul mesianic la Marcu”, R.T.2/2000, p. 33-48- I. Chirilă, „Teofaniile şi anghelofaniile V.T.”, R.T. 2/2000, p. 48-65- P. Ierima, „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”, R.T. 2/2000, p.128-163- Arhiep. John Breck, O abordare ortodoxă a exegezei biblice”, R.T. 4/1999, p.111-119- Natalia Manoilescu, „Sf. Duh în spiritualitatea ortodoxă”, S.T. 3-4/1993, p.46-106- N. Ionescu, „Observaţie asupra tălmăcirii unei sintagme cheie din V.T.(preoţia universală)”, S.T. 5-6/1993, p. 67-68- Kalistos Ware, „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sf. Părinţi”, S.T. 4-6/1994, p. 83-91-Sabin Verzan, „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică”, S.T. 4-6/1995, p.79-11- Sabin Verzan, „Sf. Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Sf. Evanghelie laneamuri”, S.T. 1-2/1996, p. 3-33- L. Vîlcea, „Viziunea despre Fiul Omului în cartea proorocului Daniel” (7, 13-14), p. 33-34, S.T. 1-2/1996- C. Preda, „Apostolatul celor 12 şi relaţia sa cu cel paulin conform Faptelor Apostolilor”, S.T. 3-4/1997, p. 31-55- I. Caraza, „Sf. Ioan Botezătorul – Înainte Mergătorul lui Iisus Hristos”, S.T. 3-4/1997, p. 71-153- J. Cârstoiu, „Împărăţia cerurilor scopul final al omului”, S.T. 3-4/1997, p.165-176- J. Cârstoiu, „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sf. IoanEvanghelistul”, S.T. 1-2/1998, p. 287-294- Monahul Ioan C., „Învăţătura paulină despre Biserică”, S.T. 1-2/1998, p. 296-304
 
- Adrian Alexandrescu, „Icoana în iconomia mântuirii...” (Teza de doctorat),S.T. 3-4/1998, p. 10-86- Anca Manolache, „Statutul femeilor în mesajul lui Hristos”, A.B. 7-9/1992, p.51-82- Anca Manolache, „Cartea lui Iov povestirea unei realităţi”, A.B. 1-3/1953, p.12-20- D. Unguraş „Duhul Omului în perspectiva îndreptării noastre” (V.T. si N.T.),A.B. 1-3/1993- I. Spiru, „Sf. Ap. Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”,A.B. 7-9/1993, p. 79-90- Evanghelia Matei după Ieronim. Culegerea spicelor sâmbăta, A.B. 7-9, p. 97-104- A. Manolache, „Pur si impur în religiile revelate”, A.B. 10-12/1993, p. 27-44-N. Neaga, „Cântările biblice”, A.B. 4-6/1994, p. 6/13- I. Bude, „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul N.T.”, A.B. 4-6/1994, p. 14-30- N. Neaga, „Panoramic biblic despre bătrâneţe”, A.B. 7-9/1995, p. 8-22- A. Manolache,”Iadul şi îngerii lui”, A.B. 7-9/1995, p. 57-68- Simona Goicu, „Termeni creştini în limba română”, A.B. 7-9/1995, p. 115-120- St. Tofană, „Semnificaţia pascală a arătării lui Iisus Mariei Magdalena” (In20, 11,18), A.B. 7-9/2000- D. Moca, „Sărbătoarea Pogorârii Sf. Duh sau a Rusaliilor – istoric şi liturgic”,A.B. 7-9/2000, p. 23-26- C. Jinga, „Biblia în sacralizarea/secularizarea literaturii în sec. XX”, A.B. 7-9/2000, p.91-111- I. Bude, „Elemente de tipologie vechitestamentare”, A.B. 4-6/2001, p. 66-731. Lucrări despre inspiria, autenticitatea, critica textului şi argumentefilologice în Sf. Scriptură şi Noul Testament.- Dr. Petru Deheleanu, „Frumuseţi literare în Sf. Scriptură”, Arad, 1946- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Odiseea Codicelui Sinaitic” R.T., Sibiu, 3-4/1934- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Un temei documentar al istoricităţii cărţilor  N.T.” Fragmentul Muratori, în Anuarul Academiei Teologice „Andreiene”, Sibiu,1944- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Iniţiiva transilvană la tirirea Biblieiromâneşti”, Sibiu, 1943.- Iosif Naghiu, „Biblia în româneşte”, în R.T., Sibiu, nr.11-12/1938- Atanasie Negoiţă, „Limba aramaică în Noul Testament ” în vol. StudiiBiblice, Bucureşti 1935
 
- Prof. Theofil Simenschi, „Limba Noului Testament”, Cernăuţi, 1932- Prof. Theofil Simenschi, „Studiu filologic, sintactic şi gramatical asupra N.T.”, Cernăuţi, 1932- Prof. Theofil Simenschi, „Studiu asupra Noului Testament şi a Septuagintei”,Cernăuţi, 19362. Lucrări de isagogie, ermineutică, exegeză biblică noutestamentară.Concordanţe biblice.- Prof. Iustin Moisescu, „Sf. Scriptură şi interpretarea ei în opera Sf. IoanHrisostom”, Bucureşti, 1942- Prof. Liviu C. Munteanu,” Compendiu de introducere la cărţile Testamentului Nou” , Cluj, 1934- Nicolae Nicolaescu, „Exegeza Noului Testament şi Ermineutica Biblică”,Bucureşti, 1942- Iuliu Scriban, „Curs de introducere în cărţile Testamentului Nou”, Bucureşti,1930- Iustin Suciu, „Ermineutică biblică”, Arad, 1932- Lascarov Moldovan, „Concordanţa Noului Testament”, Bucureşti, 1932- Prot. Victor Vlăduceanu, „Concordanţă biblică antisectară”, Timişoara, 19473. Lucrări despre viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Raportul lor cudatele Vechiului Testament.- Pr. Nicodim Belea, „Hristos Lumina cea mare”, R.T., 1/1944, Sibiu-I.C. Beldie, „Genealogia Mântuitorului”, Bucureşti, 1933- I.C. Beldie, „Ecce Homo – studiu asupra procesului Mântuitorului”,Galaţi, 1933-I.C. Beldie, „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Iisus”,Rev. B.O.R. 5-6/1939-Constantin Beldie, „Pildele Mântuitorului scoase din Sf. Evanghelie”,Bârlad, ed. II, 1934- Pr. Prof. Mircea Chialda, „Ebed-Iahve”, cap. 40-55, Isaia, Caransebeş, 1948- Pr. Prof. Mircea Chialda, „Melchisedec”, Caransebeş, 1946- I. Cârstoiu, „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”, S.T. 3-4/1985- I. Cârstoiu, „Crucea şi Învierea Domnului în lumina N.T.”, S.T. 5-6/1985- St. Tofană, „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii după N.T.”, S.T. 5-6/1985- V. Drăgulin, „Fraţii Domnului în lumina exegezei ortodoxe”, S.T. 5-6/1985- D. Abrudan, „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”, S.T. 7-8/1985- I. Cârstoiu, „Sensurile noţiunii de iubire după scrierile Sf. Ioan Ev.”, S.T. 7-8/1985

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bartan_a liked this
Marga Şelaru liked this
Marga Şelaru liked this
Sergiu Eu liked this
Dobre Alina liked this
doru.aurel liked this
doru.aurel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->