Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
88Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turisticka (skripta) I

Turisticka (skripta) I

Ratings: (0)|Views: 14,955 |Likes:
Published by tinicazg

More info:

Published by: tinicazg on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
 
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografskiodsjek  
 Turistička geografija
Repetitorij za ispit napravljen na temelju:
-
Blažević, I.: Turistička geografijasvijeta, ŠK, Zagreb, 2003.
-
Blažević, I.: Turistička geografijaHrvatske, ŠK, Zagreb, 2003.Zagreb, listopad 2005.
 
 Turistička geografija
 TURISTIČKA GEOGRAFIJA –
znanstvena disciplina koja proučava prostorna kretanja turista, utvrđujeelemente i faktore tih kretanja, izdvaja različite oblike tur. kretanja na bazi njihovih regionalnih, vremenskih istrukturnih vrijednosti, proučava prirodne i antropogene turističke resurse i daje ocjenu njihove vrijednosti,načine valorizacije prostora te predlaže metode i načine zaštite resursa i prostora u cjelini.- ona definira tipove turističkih regija i zemalja
PREDMET:
proučavanje turizma kao prostorne pojave, tj. geografske činitelje turističkog kretanja i utjecajturizma na preobražaj stanovništva i kretanja
ZADACI:
-
proučavanje faktora turističkog kretanja
-
upoznavanje vrsta turizma
-
diferenciranje turističkih objekata
-
uočavanje tokova kretanja turista
-
izdvajanje turističkih područja
-
utvrđivanje razlika u opsegu turističkog prometa
Pojam turizma
ime (naziv) turizam
franc.
TOUR 
= kružno putovanje (počinje i završava u istoj točki) 
franc.
TOURISME 
[tourism] = izletništvo
 
lat.
TORNUS 
= točilo; grč.
TORNOS 
= lončarsko kolo
fenomen koji je prisutan od davnih vremena, no kao masovna pojava bilježi se od 1950.g.GodinaBroj turistau mil.Prihod odmeđunarodnog turizma1950.252,1 mlrd $1960.707,0 mlrd $1970.16018,0 mlrd $1980.285102,0 mlrd $1985.443255,0 mlrd $1990.361381,0 mlrd $1995.664455,0 mlrd $
turizam stoji uz bok vodećim svjetskim industrijama (naftna, automobilska, vojna)
definicija turizma
:
prva definicija turizma (švicarci Hunziker i Krapp)
turizam je skup odnosa i pojava koji proizlaze izputovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, a da se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i daboravak nije povezan s gospodarskom djelatnošću
Roglić
gospodarska djelatnost, trgovina u kojoj se vesele i oni koji kupuju i koji prodaju
Turizam zadovoljava potrebe za: odmorom, razonodom, oporavkom, liječenjem, podizanjem kulturnerazine stanovništva, upoznavanjem i zbližavanjem ljudi i naroda
o turizmu ovise i na turizam utječu brojne gospodarske djelatnosti: promet, hotelijerstvo, ugostiteljstvo,trgovina,, kućna radinost, komunalna infrastruktura, industrija, poljoprivreda, itd.
 TURIST –
posjetitelj koji ostvari najmanje jedno noćenje u nekom smještajnom objektu u mjestu koje jeposjetio.Motiv putovanja: odmor, razonoda, zdravstvene potrebe, obiteljski razlozi, znanstveni, športski i diplomatskiskupovi, posjet prijateljima i rođacima, vjerske potrebe (hodočašća) i ostali razlozi (promjena životne i radnesredine).
Značajke – dobrovoljnost i privremenost putovanja
 Tko nisu turisti?
osobe koje dolaze u neko mjesto radi namještenja ili pokretanja vlastite djelatnosti
osobe koje dolaze u neko mjesto radi stalnog prebivališta (preseljenje)
studenti i učenici u domovima
radnici koji rade izvan mjesta stalnog boravke
2
 
 Turistička geografija
pogranično stanovništvo koje živi u jednoj, a radi u drugoj državi
putnici u tranzitu, ako se ne zadržavaju u zemlji kroz koju prolaze (makar taj tranzit može biti duljiod 24h) 
Rekreacija
definicija
 – ljudska djelatnost, izvan profesionalnog rada, koju čovjek odabire prema vlastitim potrebamai željama
ona doprinosi: razvoju ličnosti, zadovoljavanju potreba i interesa, psihičkom rasterećenju, kvaliteti života
obuhvaća različite vrste ljudske aktivnosti: tjelesno vježbanje, aktivnosti u kulturi i umjetnosti, društveno-zabavne aktivnosti, sakupljačke aktivnosti, znanstvene i tehničke aktivnosti, aktivnosti u prirodi
značajka – aktivnosti se ne obavljaju iz nužde ili iz potrebe za materijalnim koristima
REKREACIJA označava obnavljanje čovjekovih psihofizičkih snaga uz pomoć odmora i razonode
ona može biti aktivna i pasivna
PASIVNA REKREACIJA - spavanje, sjedenje, čitanje, gledanje TV, uživo praćenje neke sportskepriredbe, itd.
AKTIVNA REKREACIJA – šetnja, planinarenje, različite sportske aktivnosti, itd.
turizam kao dio (način) rekreacije
Rekreacija
= odmor ili razonodaPasivna= psihološkaAktivna= psihološka i fizičkastatičnadinamična=
TURIZAM
3
Turizam
= dinamični oblikaktivne rekreacije

Activity (88)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vukbor liked this
vukbor liked this
vukbor liked this
FiuFit29 liked this
FiuFit29 liked this
Adis Udovcic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->