Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pen Gurus An HEM 1

Pen Gurus An HEM 1

Ratings:
(0)
|Views: 916|Likes:
Published by hazriz

More info:

Published by: hazriz on Jan 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2012

pdf

text

original

 
APLIKASI DALAM PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dalam Pengurusan HEMPengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)
yang diasaskan oleh Dr. W. Edward Deming, berikutan usaha membina semula industri Jepun selepas Perang Dunia ke-2. Minat terhadapTQM semakin meningkat sejak kebelakangan ini khususnya di instituti pendidikan. SekiranyaTQM dapat diintegrasikan dalam pendekatan yang menyeluruh terhadap proses penambahbaikankualiti khususnya dalam struktur dan proses di sekolah, sudah barang tentu pendekatan yanglebih prakmatik, efisyen dan efektif mampu dibina ke arah usaha penambahbaikan kualiti yang berterusan dalam bidang HEM di sekolah. Ini kerana TQM pada dasarnya adalah pengurusanyang berteraskan kepuasan pelanggan dan pengurusan HEM adalah berkait langsung dengan pelanggan-pelanggannya di sekolah iaitu pelajar, ibu bapa dan masyarakat.Cabaran utama yang sedang dihadapi oleh sistem pendidikan kita ialah untuk menyediakan satu perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti, dan seterusnya melahirkan `output’ tenaga manusiayang berketrampilan dan berkemahiran sesuai dengan kehendak pembangunan negara. MenurutDeming, kualiti sesebuah organisasi datangnya 80% daripada pengurusan dan 20% daripada pekerja. Dalam Konsep TQM,
"Bad quality comes from bad management, not bad employee" 
.Kualiti yang buruk datangnya daripada pengurusan yang buruk, bukan pekerja-pekerja yang buruk. Oleh itu sebagai organisasi pendidikan seperti sekolah yang bersedia dan mahu memikultanggungjawab pengurusan sepenuhnya terhadap masalah kualiti, seharusnya menggunakanTQM.
Konsep TQM
Terdapat 3 elemen utama dalam TQM iaitu:
1. Falsafah
- TQM bertujuan menyediakan perkhidmatan yang sentiasa bertambaik kualitinya kepada pelanggan iaitu pelajar, ibu bapa danmasyarakat.
2. Matlamat
- Setiap perkhidmatan diberikan kepada pelajar dan prosesnyahendaklah berkualiti.
3. Proses
- Maklumbalas daripada semua ahli staf diminta dandigunakan untuk membantu dalam proses penambahbaikan kualitiyang berterusan. Ini adalah satu proses yang mengupaya danmelatih ahli staf dalam satu struktur bersistem untuk menggunakan
 
 bakat dan kemahiran mereka dalam setiap langkah perkembangan perkhidmatan.Berikut adalah
8 ciri utama TQM
:Visi terhadap penambaikan kualiti yang berterusan.Matlamat kepada kualiti.Konsep kualiti tambah nilai (value-added) pada setiap ketika dan tiada penghujungnyaHasil berkualiti dalam perkhidmatan dan produk.Pengupayaan (empowerment) kepada ahli staf.Perancangan yang berterusan.Pengumpulan data dan maklumbalas.Kepuasan pelanggan.
Melaksanakan TQM dalam Pengurusan HEM
Apabila kita ingin mengimplimentasikan TQM di sekolah khususnya dalam pengurusan HEM,satu model perancangan yang komprehensif mestilah dibina dan diaplikasikan. Berikut adalahlangkah dan keperluan yang perlu digabungkan dan dihubungkaitkan apabila membentuk modelTQM dalam pengurusan HEM.
Pendedahan dan pemahaman tentang TQM
.Penerangan dan pemahaman terhadap konsep dan pelaksanaan TQM perlu ada pada setiap personel pembuat keputusan seperti Pengetua, Penolong Kanan dan diberi secukupnya kepadaahli staf. Ini amat penting supaya wujud anjakan paradigma dari segi cara berkerja, kepimpinandan `team work’.
Melaksanakan penilaian keperluan
(needs assessment)
yang komprehensif 
.Penilaian terhadap keperluan ini hendaklah melibatkan staf di sekolah, pelajar dan masyarakat(ibu bapa) yang sentiasa melihat perkhidmatan yang diberikan oleh HEM adalah berkualiti.Penilaian keperluan komprehensif ini boleh melibatkan 3 tahap keperluan iaitu:
keperluan mega
(sekolah, masyarakat dan negara) – ianya boleh dilihat berdasarkan keperluankualiti itu dalam konteks masyarakat dan dasar pendidikan negara..
 
keperluan makro
(semua sekolah dalam daerah atau negeri) – Contohnya, kita boleh melihatkeperluan ini berdasarkan senario sekolah seperti di luar bandar dan dalam bandar. 
keperluan mikro
(satu sekolah atau unit-unit dalam sekolah) – Penilaian di tahap ini amat penting kerana ianya merupakan asas untuk mencipta matlamat yang hendak dicapai..
Membina matlamat strategik 
(strategic goals)
Matlamat yang ingin dibina ini seharusnya dengan berdasarkan penilaian keperluan mega, makrodan mikro dan matlamat berkenaan adalah saling berhubung kait. Contohnya, jika matlamatnyaialah untuk melahirkan pelajar yang tinggi sahsiahnya, ianya perlu selari dengan matlamatsekolah, masyarakat dan juga matlamat pendidikan negara itu sendiri.
Membina spesifikasi kualiti (quality specifications)
Spesifikasi kualiti ini boleh dibina untuk setiap perkhidmatan yang diberikan oleh unit HEM.Contohnya, spesifikasi kualiti yang khusus untuk mewujudkan insan yang tinggi sahsiahnyaialah melalui bidang disiplin. Piawai kualiti yang boleh dibuat ialah 100 peratus pelajar sekolah berkenaan tidak terlibat dengan kes-kes jenayah berat, mencapai kecacatan sifar dalam aspek kedatangan pelajar ke sekolah dan lain-lain yang sesuai mengikut spesifikasi yang dimahukanoleh sekolah.
Membuat perancangan taktik (tactical planning)
Ia boleh dilaksanakan dengan cara membina kaedah atau program yang direkabentuk bagimencapai kualiti yang dipersetujui oleh perancang strategik. Peringkat implimentasi perancangantaktikal ini melibatkan penentuan program spesifik yang mahu dilaksanakan untuk mendapatkankualiti yang diingini. Peringkat perancangan ini termasuklah:membuat keputusan tentang setiap tugas yang hendak disempurnakan.menentukan individu atau kumpulan yang dipertanggungjawabkan untuk menyempurnakansetiap tugas.menentapkan jangka masa penyempurnaan setiap tugas.menentukan peruntukan sumber yang disediakan untuk penyempurnaan setiap tugas.6. Setelah rancangan bertindak (plan action) dilaksanakan, data penilaian formatif dikumpul dandianalisa untuk digunakan dalam membuat keputusan. Seterusnya apabila program bertindak disempurnakan, data sumatif dikumpulkan untuk menentukan sejauhmana program dapatmembantu dalam mencapai paras hasil kualiti yang telah ditetapkan dalam spesifikasi kualititerdahulu.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sifu K liked this
Sifu K liked this
Sifu K liked this
Nur Farhana liked this
NOOR AZNI liked this
ngim liked this
Shafinie Safin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->