Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
88 Jenis Doa Daripada AlQuran

88 Jenis Doa Daripada AlQuran

Ratings:
(0)
|Views: 2,372|Likes:
Published by Muhammad Arifuddeen
88 jenis Doa Yg Dpt Diamalkan oleh Umat Islam Untuk Kehidupan Seharin.
Jika Terdapat Sebarang Komen@Kritikan@Aduan tentang kesilapan Ayat AlQuran atau penerangan yg ditulis,bolehlah tngglkan komen anad di sini....:)
88 jenis Doa Yg Dpt Diamalkan oleh Umat Islam Untuk Kehidupan Seharin.
Jika Terdapat Sebarang Komen@Kritikan@Aduan tentang kesilapan Ayat AlQuran atau penerangan yg ditulis,bolehlah tngglkan komen anad di sini....:)

More info:

Published by: Muhammad Arifuddeen on Jan 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
88 Jenis Doa Daripada al-Qur'an
®
Disusun & Dikumpul Daripada Pelbagai Sumber RujukanSaranan Berdoa
Memohon kepada Tuhan adalah suruhan-Nya. Ia adalah satu daripada amalan dalammenyembah-Nya. Firman-Nya,
(
) ن َ ير ِ خِادَم َ  ّ ه َ جََ ول ُ خُ ْ  َ سَتِدَب َ عِن ْ عََ ر ُ ب ِ ك ْ  َ  ْ يَن َ يذ ِ ّا ّإِم ْ ك ُ َ ْ  ِ  َ سْأَِ وعُدْا م ُ ك ُ  ََقَ َ٦٠
Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doapermohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang Yang sombong takbur daripada beribadatdan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hina. (40: 60)
(
ِاو ُ ِ ؤ ْ  ُ ْ َِاوب ُ  ِ  َ  ْ  َ ل ْ فَِعَدَاَإِِا ّ ا ةَ و َ عْدَ ُ جِأُ ٌ ير ِ قَ ِ فَ  عَدِب َ عِ َ َ َ سَاَإِ َ ) َ  ُ شُ ر ْ يَم ْ ه ُ ل ّ  َ َ١٨٦
Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepadamereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankanpermohonan orang Yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. maka hendaklah merekamenyahut seruanku (dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklah mereka berimankepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul. (02: 186)Apabila berseru, atau memohon, atau berdoa kepada Allah, haruslah dengan merendah diri,berahsia, rasa takut, dan penuh harapan. Firman-Nya,
) ن َ ي ِ  َ  ْ  ُ ْا   ح ِ يُ  ُ ّإِ ً  َ  ْخُ َعً ر  ض َ تَم ْ ك ُ ّ َاوعُدْا٥٥ُ وعُدْاَه َ ِصْإِ َ  ْ َِ ْ ا فِا ُ  ِ  ْتُَ( َ  َ ْ َّإِ ً  َ طَ َفً و ْ خَ
(
) ن َ  ِ  ِ ح ْ  ُ ْا ن َ ِ ٌ ير ِ قَ ِ ل ّ ا٥٦
Berdoalah kepada Tuhan kamu Dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan.Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampaui batas. Dan janganlahkamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan Segala Yang membawakebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya Dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidakditerima) dan juga Dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul).Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang Yang memperbaiki amalannya.(07: 55-56)Juga, Allah menyeru supaya menuluskan agama untuk-Nya:
(
) ن َ  ِ َ َ ْا  َ ِ ل ّ ِ ُ  ْ ح َ ْا ن َ ي  ا  ُ َن َ  ِ ل ِ  ْ ُُ وعُدْفَو َ ُإِ َ َإِ   ح َ ْا و َ ُ٦٥
Dia lah Yang tetap hidup; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; makaSembahlah kamu akan Dia Dengan mengikhlaskan amal ugama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalianalam. (40: 65)Apa yang dipohonkan haruslah yang baik dan tidak tergesa-gesa memohon yang tidak baik.Apabila yang baik dipohon tetapi yang buruk pula yang datang, maka janganlah menjadi jemu dan berputus asa. Firman-Nya,
(
) و ُ عَُ َ ْا َاآ َ َر ِ  ْ  َ ْِُءَعَدُر   ّ ِُ َ ْا ُ ْ يَ َ١١
Dan manusia berdoa Dengan (memohon supaya ia ditimpa) kejahatan sebagaimana iaberdoa Dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu (bertabiat) terburu-buru. (17: 11)
(
) ٌ و ُ قَٌ وئ ُ  َ فَر   ّ ا  ُ  ّ َْإِ َر ِ  ْ  َ ْا ءِعَدُن ْ ِُ َ ْا ُ َ  ْ يَ٤٩
Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan. dan kalau ia ditimpa kesusahan makamenjadilah ia seorang Yang sangat berputus asa, lagi sangat nyata kesan putus harapnya(dari rahmat pertolongan Allah). (41: 49)
(
َ ُ آ ّذ َ تََل ِ قَ ِ ل ّ ا  َ َ ٌ َإِأَِ ْ ا ءَ َل َ خُم ْ ك ُ ل ُ  َ  ْ يَ َءَو  ا  ُ  ِ ك ْ يَ َُعَدَاَإِر ّ  َ ض ْ  ُ ْا  ُ  ِ يُن ْ ّأَ )٦٢
 
Atau siapakah Yang memperkenankan doa orang Yang menderita apabila ia berdoakepadaNya, dan Yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat Yang telah lalu) mendiami dan Menguasai bumi? Adakah sebarang Tuhan Yang lainbersama-sama Allah? amat sedikit di antara kamu Yang mengingati (Nikmat Allah itu). (27:62)Doa-doa di dalam al-Qur'an bukan sedikit dan harus dipakai atau dijadikan contoh untukmemohon atau berdoa kepada Allah. Kerana mereka adalah ajaran daripada Allah.
Doa-doa Daripada al-Qur’an:1. Surah yang pertama di dalam al-Qur'an, al-Fatihah:
) م ِ ِ ر ّ ا ن ِ  َ ْ ر ّ ا  ِ ل ّ ا م ِ  ْ ِ١) ن َ  ِ َ َ ْا  َ ِ ل ّ ِ ُ  ْ ح َ ْا(٢) م ِ ِ ر ّ ا ن ِ  َ ْ ر ّ ا(٣) ن ِ ي  ا ِ و ْ يَ ِ ِَ(٤ن ُ  ِ  َ  ْ ََيّإِ َ ُ ب ُ  ْ ََيّإِ(
(
٥) م َ  ِ  َ  ْ  ُ ْا َار َ   ا َ ِ ْا(٦) ن َ ض ّ ا َم ْ ه ِ  ْ ل َ عَِ وض ُ غ ْ  َ ْا ر ِ  ْ َم ْ ه ِ  ْ ل َ عَ َ  ْ  َ ْأَن َ يذ ِ ّا َار َ صِ(٧
)
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagiAllah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagiMaha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kamimemohon pertolongan. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus. Iaitu jalan orang-orang YangEngkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang Yang Engkautelah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat. (1:1-7)Surah al-Fatihah adalah merupakan surah yang istimewa diturunkan oleh Allah s.w.t.kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabisebelumnya. (Hadis Riwayat Muslim)Di dalam
Sahih al-Bukhari 
dinyatakan bahawa surah al-Fatihah adalah surah terbesar didalam al-qur’an.Selanjutnya disenaraikan di bawah, menurut kronologi ayat-ayat, doa-doa lain yangterdapat di dalam al-Qur'an:
2. Tidak menjadi orang bodoh (jahil):
(
َ آ ُأَْأَ ِ ل ّ ِُ وعُأََقَاً ز ُ ُَذ ُ  ِ  ّ تَأَاوُقَةً ر َ  ََاوح ُ َذ ْ تَْأَْ آ ُ ر ُ ُ ْ يَ َ ل ّ ا ّإِ ِ ِ و ْ  َِىسَ وُَقَْإِ َ ) ن َ ل ِ ِ َ ْا ن َ ِ٦٧
Dan (ingatlah), ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruhsupaya kamu menyembelih seekor lembu betina". Mereka berkata: "Adakah Engkau hendakmenjadikan Kami ini permainan?" Nabi Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allahdaripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukan sesuatu Yangtidak patut)". (2:67)
3. Doa Nabi Ibrahim ketika membina Rumah atau Kaabah:
) م ُ ل ِ  َ ْا  ُ  ِ  ّ ا  َ ْأَ َ ّإِ ّ ِ ْ ب ّ  َتَ َ ّ َ ُ عِ َ سْإِ َ ِ  ْ ب َ ْا ن َ ِ َ عِاو َ  َْا م ُ ِار َ ْإِ ُ فَ ر ْ يَْإِ َ١٢٧ َ ّ َ(ن ْ ِ َ َ َن ِ  ْ  َ ل ِ  ْ ُ َ ل ْ  َ جْاَ) م ُ ِ ر ّ ا ُاو ّ  ّ ا  َ ْأَ َ ّإِ َ  ْ ل َ عَ ْ تُ َ َ ك َ سِ َ ََ ِأَ َ َ َ ً  َ ل ِ  ْ ُ ً ّأُ َ  ِ يّ ُ١٢٨م ْ ه ِ فِث ْ  َ ْاَ َ ّ َ(م ْ ه ِ  ْ ل َ عَول ُ  ْ يَم ْ ه ُ  ْ ِوسُ َ
(
) م ُ ك ِ ح َ ْا ز ُ يز ِ  َ ْا  َ ْأَ َ ّإِم ْ ه ِ يآ  ز َ يُ َ َ  َ ك ْ ح ِ ْاََ َ ك ِ ْا م ُ ه ُ  ُ ل   َ يُ َ َ تِيَ آ ١٢٩
Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah) itu, sambil keduanya berdoa Dengan berkata: "WahaiTuhan kami! Terimalah daripada Kami (amal kami); Sesungguhnya Engkaulah Yang MahaMendengar, lagi Maha mengetahui; "Wahai Tuhan kami! Jadikanlah Kami berdua: orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan Jadikanlah daripada keturunan kami: umatIslam (yang berserah diri) kepadaMu, dan tunjukkanlah kepada Kami syariat dan cara-caraIbadat kami, dan Terimalah taubat kami; Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat,lagi Maha Mengasihani; "Wahai Tuhan kami! Utuslah kepada mereka seorang Rasul darikalangan mereka sendiri, Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat (firmanMu)dan mengajarkan mereka isi kandungan Kitab (Al-Quran) serta hikmat kebijaksanaan dan
 
membersihkan (hati dan jiwa) mereka (dari syirik dan maksiat). Sesungguhnya EngkaulahYang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana". (2:127-129)
4. Memohon Kebaikan Yang baik di dunia dan di akhirat:
(
) ِ ّ ا َاذ َ عَ َ قِ َ ً  َ  َ َةِ ر َ خِ ا فِ َ ً  َ  َ َ َ ْ  ا فِ َ تِ آ  َ ّ َُ و ُيَن ْ َم ْ ه ُ  ْ ِ َ٢٠١
Dan di antara mereka pula ada Yang (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami, berilahKami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah Kami dari azab neraka".(2:201)
5. Ketika bertemu musuh dalam peperangan:
(
ِ و ْ  َْا ىل َ عََ ر ْ  ُ ْاَ َ َا َ قْأَ ْ ب  َ َار ً ب ْ صَ َ  ْ ل َ عَْ ر ِ فْأَ َ ّ َاوُقَِدِ و ُ جُ ََ وُ َ ِاُ ر َ َ ّ َ َ ) ن َ ير ِ فِك َ ْا٢٥٠
Dan apabila mereka (yang beriman itu) keluar menentang Jalut dan tenteranya, merekaberdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah sabar kepada kami, danteguhkanlah tapak pendirian Kami serta menangkanlah Kami terhadap kaum Yang kafir"(2:250)
6. Ayatul Kursi:
اَن ْ َِ ْ ا فِَ َِاَ َ  ّ ا فِَ ُ َٌ و ْ ََ ٌ  َ سِُذ ُ خُ ْ تَ ُ و   َْا   ح َ ْا و َ ُإِ َ َإِ  ُ ل ّ ام ُ ل َ  ْ يَ ِ ِْ ِ ِإِُ َ  ْ عِ ُ  َ ْ يَذ ِ ّاَ ْ اَِاَ َ  ّ ا  ُ   سِ ْ آ ُ َ سِ َءَشَ َ ِإِ ِ  ِ ل ْ عِن ْ ِءٍ ْ  َ ِَ و ُ ح ِ يُَم ْ ه ُ  َل ْ خََ َم ْ ه ِ ي ِ يْأَن َ  ْ ََ  و َ ُ َ َ ه ُ ظ ُ  ْِُدُ وئ ُ يََ
(
) م ُ ظ ِ  َ ْا   ل ِ  َ ْا٢٥٥
Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang tetap hidup, Yang kekalselama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkantidur. Yang memiliki Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada sesiapa Yangdapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan izinNya. Yangmengetahui apa Yang ada di hadapan mereka dan apa Yang ada di belakang mereka,sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apaYang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dankekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allahmenjaga serta memelihara keduanya. dan Dia lah Yang Maha tinggi (darjat kemuliaanNya),lagi Maha besar (kekuasaanNya). (2: 255)Diriwayatkan daripada
Sahih Muslim
bahawa Nabi s.a.w. pernah bersabda memberitahukepada Ubai bin Ka’ab bahawa ayat yang paling agung dalam al-Qur’an adalah ayat al-Kursi. Ada juga diriwayatkan di dalam
Sahih Bukahri 
dan
Sahih Muslim
berkenaan kisahAbu Hurairah r.a. menangkap syaitan yang mempunyai hubung kaitnya dengan ayat al-Kursi.
7. Tidak dihukum kerana terlupa atau tersilap, dan beban diringankan:
 َ ّ ََ ْ  َ خْأَْأَ َ  ِ َْإِَذ ْ خِاؤ َ تُ  َ ّ َ ْ ب َ  َ تَ آ ْا َه َ  ْ ل َ عَ َ ْ ب َ سَ آ ََه َ َه َ  َ سْ ُإِ ً  ْَ ُ ل ّ ا  ُ ل  ك َ يُار ً صْإِ َ  ْ ل َ عَ ْ  ِ ح ْ تََ َ ْأَ َ  ْ َ ْاَ َ َر ْ  ِ ْاَ ّ عَ ُ عْاَ ِ ِ َ َ َ قَطَ َ َ ل ْ   ح َ تُَ َ ّ َ َ ل ِ ب ْ قَن ْ ِن َ يذ ِ ّا ىل َ عَ ُ  َ ل ْ  َ ََ آ َ ىل َ عََ ر ْ  ُ ْفََو ْ َ
(
) ن َ ير ِ فِك َ ْا ِ و ْ  َْا٢٨٦
Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapat pahalakebaikan Yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yangdiusahakannya. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkaumengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlahEngkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkaubebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! janganlahEngkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. dan maafkanlahkesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. EngkaulahPenolong kami; oleh itu, tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaumYang kafir". (2:286)

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fariehe Payie liked this
Nor Jaja liked this
Sang Penghibur liked this
Sofia Sophie liked this
Nur Syakirah Hussain liked this
Ah Seng liked this
vendro_jkt@yahoo.co.id liked this
Ashz9 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->